Smart Innovation – Produktutveckling

advertisement
Smart Innovation –
Produktutveckling
Är du en av de många legotillverkare som överväger att satsa på en egen produkt eller
tjänst, men är osäker på hur du ska gå tillväga? Du kanske ställer dig frågor som: Hur
bedömer jag marknadspotentialen? Vilka krav ställer kunderna på min produkt? Hur
fungerar patent och vad ska jag skydda? Vilka samarbetspartners behöver jag? Hur börjar jag
sälja?
Innovationsnätverket Smart Innovation – Produktutveckling ger dig svar på dessa frågor. Du
får möjlighet att diskutera med andra företagare som brottas med samma utmaningar.
Du får också stöd av en konsult för att analysera möjligheter och påbörja utveckling inom det
område som för din del erbjuder störst möjligheter. Under fem nätverksträffar går vi
tillsammans med en erfaren konsult igenom de olika stegen i ett produktutvecklingsprojekt:
Från produktidé till genomarbetat produktkoncept.
Du har en idé till en produkt eller en tjänst, men för att gå vidare behöver den bli mer
konkret. Hur ska produkten se ut eller vad ska tjänsten omfatta? Vilket material ska
användas och hur ska produkten se ut? Vilka kundbehov ska produkten eller tjänsten
tillgodose?
Hur bedömer jag försäljningspotentialen för min produkt?
Hur mycket en produkt eller tjänst säljer beror på många olika faktorer och det är lätt att
göra felaktiga bedömningar. Priset är en faktor, men även utformning och funktion spelar
naturligtvis stor roll. Kanske har du tagit fram två olika alternativ med olika egenskaper och
pris. Vad kan respektive alternativ generera i försäljning?
Vilket värde kan produkten skapa för kunden? Vad är kunden villig att betala?
Kunden själv är oftast den som är bäst att fråga om vad som är ett rimligt pris. Med ett
genomarbetat koncept och en konkret idé om vad erbjudandet ska omfatta, besöker du ett
antal kunder. Vilka kunder ska jag välja, hur lägger jag upp mötet för att få tillförlitliga svar
och hur tolkar jag resultatet?
Hur omsätter jag idén till en attraktiv och prisvärd produkt?
Nu vidtar själva utvecklingsprocessen. Den drivs helst i nära samarbete med kunden, och det
är en god idé att använda en modell för ”öppen innovation”. Vad säger de senaste
erfarenheterna om hur utvecklingsprojekt bör drivas?
Hur skyddar jag rättigheterna genom patent, mönsterskydd eller andra möjligheter?
Många företag har upptäckt att konkurrenter snabbt kopierar innovativa och framgångsrika
produkter. Hur arbetar jag med patent och andra former av skydd för att undvika att någon
annan skördar frukterna av min utvecklingsinvestering?
Att utveckla egna erbjudanden kräver mycket mer än att kläcka en innovativ idé, knåpa ihop
en prototyp och börja sälja. För att öka sannolikheten att lyckas krävs eftertanke och
planering genom hela processen. I projektets innovationsnätverk Smart Innovation –
Produktutveckling får du hjälp att undvika en mängd fallgropar.
Download