Utbildningar Marknadsföring och försäljning – Dema Group 40

advertisement
Utbildningar
Marknadsföring och försäljning – Dema Group 40 timmar
Kursen ger kunskap om hur man får fler gäster och därmed ökar försäljningen.
Under utbildningen utvecklas deltagarens kunskaper inom branschkunskap, lagar och krav,
exportmöjligheter, prissättning, marknadsföring, marknadsanalyser, marknadskommunikation
och produktutveckling.
Ledarskap och företagsutveckling – Lexicon AB 72 timmar inkl individuell coachning
Kursen ger möjlighet för deltagaren att utveckla sitt personliga ledarskap och med olika
verktyg skapa nya möjligheter för företaget. Utbildningen bygger på metodsteg med analyser,
marknadskommunikation, affärsutveckling, ekonomistyrning, produktutveckling,
kvalitetssäkring, prissättning, styrelsearbete, jämställdhet samt individuell affärscoachning.
Affärsutveckling – Region Dalarnas program Kurbits 48 timmar inkl individuell
coachning
Med det egna företaget som utgångspunkt ger kursen kunskap och verktyg om hur
verksamheten kan effektiviseras och marknadsföras utifrån dess egna förutsättningar och
behov. Kursen innehåller olika steg inom områden såsom: affärsmål, produkt- och
tjänsteutveckling, marknadskommunikation, försäljning och distribution, ekonomistyrning,
entreprenörskap samt individuell coachning.
Ekonomi och administration – Drivkraft 40 timmar
Kursen ger fördjupade kunskaper i ekonomistyrning och hur företagandet kan effektiviseras.
Olika anställningsformer och fackliga frågor kommer bland annat att tas upp under området
personaladministration. Inom ekonomi ingår resultatrapporter, likviditet, sammanhanget
kostnad-intäkt, budget och inköp, prissättning samt information om att söka medel och bidrag.
Branschanpassade juridiska frågor ingår i kursen.
Service och kvalitet – Dema Group 16 timmar
Kursen främjar det goda värdskapet och gör oss till goda ambassadörer för det egna företaget
och för destinationen. Bemötande, service, kvalitetstänkande, kommunikation,
destinationskunskap samt tillgänglighet för funktionshindrade gås igenom ur kundens
perspektiv.
Grundläggande datakunskaper – Sensus 32 timmar inkl individuell coachning
Kursen ger grundläggande kunskaper för att förstå hur Internet fungerar, skapa en egen
hemsida och att använda elektronisk signatur. I kursen igår även individuell coachning.
Kommunikation och försäljning på Internet - Impera 16 timmar
Kursen fokuserar på att öka kommunikationen med gästerna på Internet och vilka sociala
kanaler som finns att tillgå, t.ex. sms, mms, bloggar, twitter, facebook, gps. I kursen igår även
kunskaper om e-handel, hur marknadsföring fungerar via hemsidan samt vikten av
kunduppföljning och CRM.
Grundläggande språkkunskaper i tyska – Semantix 15 timmar
Kursen ger kunskap och handfasta tips på branschanpassad kommunikation med tysktalande
kunder och gäster. Språkträningen ges på grundläggande och avancerad nivå.
Grundläggande språkkunskaper i engelska – Semantix 15 timmar
Kursen ger kunskap och handfasta tips på branschanpassad kommunikation med
engelsktalande kunder och gäster. Språkträningen ges på grundläggande och avancerad nivå.
Så blir jag en framgångsrik handlare – Dema Group 16 timmar inklusive service och
kvalitet 16 timmar
Kursen skapar förståelse för hur besöksnäringen påverkar handelns utveckling.
I utbildningen finns praktiska exempel som innefattar skyltning, marknadsföring, annonsering
och textning.
Destinationsutveckling för turismansvariga på kommunal nivå – Dema Group 40
timmar
Kursen visar på turismens ekonomiska effekter och destinationens roll i regionen.
Utbildningen fokuserar på vikten av samverkan mellan aktörer, gemensam produktutveckling
och paketering samt vilka lagar och krav som måste följas. Förutom ren affärsplanering och
produktutveckling ges inblick i kommunikation med aktörer och gäster samt genomgång av
turistbyråernas roll nu och i framtiden.
SEO-sökordsoptimering steg 1 och 2 – Media Analys 8 + 8 timmar
Kursen syftar till att utveckla företagens kunskaper om sökmarknadsföring, ”pay-per-click”annonsering via sökmotorer, sökordsanalys och länkbyggande på Internet.
Kunskapslyft genom dagseminarier
Deltagaren erbjuds olika föreläsningar som tar upp aktuella områden för branschen: trenderbranschkunskap, vinkunskap, chokladprovning, kulturella skillnader, spa,
livsmedelshantering, egenkontroller, brandsäkerhet och skydd, alkoholhantering, kontakt med
media, jämställdhet och diskriminering samt tillgänglighet för funktionshindrade.
Telebildssändingar med aktuella frukostföreläsningar
Aktuella föreläsningar kommer att sändas via telebild till Öland och Smålands alla kommuner
(ett samarbete även med Jönköpings- och Kronobergs län). Turistcheferna i respektive
kommun bjuder in sina företag till intressanta frukostföreläsningar. Efter föreläsningen finns
det möjlighet till frågestund och samtal om det aktuella ämnet.
Download