Konkurrens

advertisement
[Produktnamn]
Marknadsplan
[Namn]
Marknadssammanfattning
• Marknad: tidigare, aktuella och framtida
– Granska ändringar i marknadsandelar,
ledarskap, spelare, marknadsskiftningar,
kostnader, prissättning, konkurrens
Massmarknad/
Efterföljare
Värde
av
kunder
Tidiga efterföljare/
Pionjärer
Slutet på livscykeln
Tid
Produktdefinition
• Beskriv produkt/tjänst som marknadsförs
Konkurrens
• Konkurrensmiljö
n
B
A
Pris
– Ger en översikt
över
produktkonkurren
ter, deras styrkor
och svagheter
– Positionera varje
konkurrents
produkt bredvid
en ny produkt
C
D
Prestanda
Placering
• Positionering av produkt eller tjänst
– Utlåtande som tydligt definierar produkten inom
sin marknad och jämfört med dess
konkurrenter över tid
• Konsumentlöfte
– Utlåtande som sammanfattar fördelen med
produkten eller tjänsten för konsumenten
Kommunikationsstrategier
• Meddelanden via målgrupp
• Demografisk struktur av målkonsumenterna
Paketering och utförande
• Produktpaketering
– Diskutera design, pris, utseende, strategi
– Diskutera frågor kring utförande för artiklar som
inte levereras direkt med produkten
• Varukonstnader
– Sammanställ varornas kostnader och
lastningslistor på hög nivå
Starta strategier
• Starta plan
– Om produkten introduceras
• Reklambudget
– Erbjud material med detaljerad
budgetinformation för granskning
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Sep
Okt
Nov
Dec
Reklam
• Strategi och verkställande
– PR-strategier
– Fokus på PR-plan
– Gör en säkerhetskopia av PR-planen, inklusive
redigeringskalendrar, tillfälliga åtaganden,
konferensscheman och så vidare.
Annonsering
• Strategi och utförande
– Översikt över strategi
– Översikt över media och tidpunkt
– Översikt över annonskostnader
Annan reklam
• Direktmarknadsföring
– Översikt över strategi, fordon och tidpunkt
– Översikt över svarsmål, mål och budget
• Tredje parts marknadsföring
– Marknadsföringssamarbete med andra företag
• Marknadsföringsprogram
– Andra reklamprogram
Prissättning
• Prissättning
– Sammanfatta specifik prissättning eller
prissättningsstrategier
– Jämför med liknande produkter
• Principer
– Sammanfatta principer som behövs för att
förstå de viktigaste faktorerna i prissättning
Distribution
• Distributionsstrategi
• Distributionskanaler
– Sammanfatta distributionskanaler
• Distribution via kanal
– Visa en plan över hur stor del av distributionen
varje kanal har – ett cirkeldiagram kan vara
användbart
Vertikal marknad/vertikala
segment
• Möjligheter med vertikal marknad
– Diskutera specifika möjligheter med
marknadssegment
– Inrikta dig på distributionsstrategier för de
marknaderna eller segmenten
– Inrikta dig på att samarbeta med
tredjepartspartner i distributionen till vertikala
marknader
Internationellt
• Internationell distribution
– Inrikta dig på distributionsstrategier
– Diskutera problem som särskilt rör internationell
distribution
• Internationell prissättningsstrategi
• Lokaliseringsproblem
– Fokusera på krav för lokala produktvariationer
Framgångsmätning
•
•
•
•
Mål första året
Mål följande år
Mått på framgång/misslyckande
Krav för framgång
Schema
• Fokus för 18-månaders schema
• Tidpunkt
– Isolera framgångskritiska tidpunktsberoenden
Uppgift 1
Uppgift 2
Milstolpe
Uppgift 3
Uppgift 4
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Juni
Juli
Sep
Okt
Nov
Dec
Download