Så kan patienterna få ännu bättre tillgång till läkemedel

Läkemedels- och apoteksutredningen
S 2011:07
Pressmeddelande
2014-04-01
Utvecklad hantering och prissättning av läkemedel
för särskilda behov
Läkemedels- och apoteksutredningen överlämnar i dag sitt tredje
delbetänkande, ”Läkemedel för särskilda behov” (SOU 2014:20) till
socialminister Göran Hägglund. Utredningen lämnar förslag om
hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel och licensläkemedel
samt prissättning av extemporeläkemedel.
Förslag



Apoteken ska även i fortsättningen ansvara för att ansöka om att sälja
läkemedel på licens. Besluten blir giltiga på samtliga apotek.
Licensläkemedel ska med automatik omfattas av
läkemedelsförmånerna utom i de fall TLV beslutar annat.
E-hälsomyndigheten ska hantera fakturor även för
smittskyddsläkemedel. Detta underlättar uppföljningen av
behandlingen med läkemedlen. Smittskyddsläkemedel ska vara
fortsatt kostnadsfria för patienten men ska ändå kunna få en
hälsoekonomisk värdering.
Extemporeläkemedel ska även i fortsättningen prissättas på samma
sätt som skett hittills.
-
Vi lägger i detta betänkande förslag som utgår från att dessa
läkemedel, som används vid särskilda behov, så långt som möjligt
ska hanteras på samma sätt som andra läkemedel. Jag är särskilt
nöjd med att vi hittat en konstruktion som gör det möjligt för
patienterna och djurägarna att hämta ut licensläkemedel på valfritt
apotek, säger Anna Märta Stenberg, särskild utredare.
Utredningen fortsätter nu sitt arbete med slutbetänkandet som kommer
att innehålla förslag om särläkemedel, maskinell dosdispensering och
handel med läkemedel för djur. Slutbetänkandet ska överlämnas senast
den 30 oktober 2014.
Kontakt
Anna Märta Stenberg
Särskild utredare
tfn 0730-222054