Här är det tänkt att rubriken ska skrivas in

advertisement
1(3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Dokumentnamn:
Utbyteslista rekvisitionsläkemedel
Utfärdande förvaltning:
Kvalitets- och verksamhetsutvecklingsstaben
Utfärdande enhet:
Läkemedelskommittén
Framtagen av:
Agneta Schultz
Version:
1.0
Sökord:
Målgrupp:
Sjuksköterskor och läkare
Beslutad av:
Jörgen Striem, biträdande
landstingsdirektör
Dokumenttyp:
Rutin
Giltig fr.o.m.
2017-01-01
Giltig t.o.m.
2017-12-31
Diarienummer:
LS-LED17-0289
Utbyteslista för rekvisitionsläkemedel
Denna lista gäller som utbyteslista för
Klicka här för att ange text.
Detta innebär att sjuksköterskor vid enheten och farmaceuter vid ApoEx utan
särskild läkarordination får byta ut läkemedel vid/till ovan nämnde enhet


enligt Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel se utbytbara
läkemedel i FASS.se eller Läkemedelsverkets webbsida
enligt denna lista (läkemedel som Läkemedelsverket ej angett är
utbytbara men är upphandlade i Landstinget Sörmland)
Inga andra byten får göras utan läkarkontakt.
För att listan ska vara giltig ska den vara undertecknad av verksamhetschef
eller ledningsansvarig läkare.
Underskrift
Klicka här för att ange text.
Välj ansvarig
Fastställd (datum)
Klicka här för att ange datum.
Underskrift
Klicka här för att ange text.
Välj ansvarig
Fastställd (datum)
Klicka här för att ange datum.
Underskrift
Klicka här för att ange text.
Välj ansvarig
Fastställd (datum)
Klicka här för att ange datum.
Listan är framtagen av Läkemedelskommittén efter beredning med verksamheter
och expertgrupper.
Version:
Beslutsdatum:
Framtagen av
Diarienummer:
1
2017-01-31
Läkemedelskommittén
LS-LED17-0289
2(3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
ATC-kod
Vid beställning av
Expedieras
B01AB02
Antitrombin III
Atenativ
B02BB01
Fibclot
Riastap
B02BD01
Confidex CSL Behring AB
Ocplex Octapharma
B03XA01
Eprex
Eporatio
B03XA01
Neorecormon
Eporatio
B03XA01
Retacrit
Eporatio
B05AA01
albumin 40g/l, 500 ml
Albunorm 40g/l, 500 ml
B05AA01
albumin 50g/l, 250 ml
Albunorm 50g/l, 250 ml
B05AA01
albumin 200g/l, 100 ml
Albunorm 200g/l, 100 ml
B05AA01
Alburex 50g/l, 250 ml
Albunorm 50g/l, 250 ml
B05AA01
Alburex 200g/l, 100 ml
Albunorm 200g/l, 100 ml
B05BC01
Mannitol Baxter
Fresenius Mannitol
B06AC01
Cinryze
Berinert
C01CA24
Anapen
Emerade
C01CA24
EpiPen
Emerade
C01CA24
Jext
Emerade
C02AC01
Catapres
Catapresan Boehringer Ingelheim
C02AC01
Catapresan 75 mkg
Catapresan 75 mkg Campus Pharma
licensläkemedel
C02AC01
Catapresan-TTS
Catapresan-TTS Campus Pharma
licensläkemedel
G01AX03
Albothyl
Albothyl Campus Pharma
licensläkemedel
G03XB01
mifepristone
Mifepristone Linepharma 30x1
G03XB01
Mifegyne 3 st
Mifepristone Linepharma 30x1
J04AK01
Tebrazid
Tebrazid Campus Pharma
J05AB01
Geavir inf
Aciklovir inf Hospira
J06BA01
Subcuvia 160 mg/ml
Gammanorm 165 mg/ml
J06BA01
Beriglobin 165 mg/ml
Gammanorm 165 mg/ml
J06BA02
Octagam 50mg/ml
Flebogamma DIF 50mg/ml
J06BA02
Gammagard 50 mg/ml
Flebogamma DIF 50mg/ml
J06BA02
Intratect 50 mg/ml
Flebogamma DIF 50mg/ml
J06BA02
Flebogamma DIF 100mg/ml
Privigen 100mg/ml
J06BA02
Gammunex 100mg/ml
Privigen 100mg/ml
J06BA02
Intratect 100 mg/ml
Privigen 100mg/ml
J06BA02
Kiovig 100mg/ml
Privigen 100mg/ml
J06BA02
Panzyga 100 mg/ml
Privigen 100mg/ml
J07AM51
Td-pur
Td-pur Unimedic
licensläkemedel
J07AM51
TD-Rix
TD-Rix Unimedic
licensläkemedel
J07BA01
Encepur
FSME-Immun
J07BA01
Encepur Barn
FSME-Immun Junior
L01AD01
Carmubris
Carmubris Campus Pharma
licensläkemedel
L01AD04
Zanosar
Zanosar Campus Pharma
licensläkemedel
L01XB01
Natulan Sigma-Tau
Natulan Sigma-Tau Campus Pharma
licensläkemedel
L03AA02
Ratiograstim 30 ME/0,5 ml
Nivestim 30 ME/0,5 ml
L03AA02
Zarzio 30 ME/0,5 ml
Nivestim 30 ME/0,5 ml
L03AA02
Neupogen Novum 0,6 mg/ml
Nivestim 30 ME/0,5 ml
L03AA02
Ratiograstim 48 ME/0,5 ml
Nivestim 48 ME/0,5 ml
L03AA02
Zarzio 48 ME/0,5 ml
Nivestim 48 ME/0,5 ml
Kommentar
licensläkemedel
Version:
Beslutsdatum:
Framtagen av
Diarienummer:
1
2017-01-31
Läkemedelskommittén
LS-LED17-0289
3(3)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
L03AA02
Neupogen Novum 0,96 mg/ml
Nivestim 48 ME/0,5 ml
L03AX03
BCG Medac
OncoTICE
L04AA03
Atgam
Atgam Campus Pharma
licensläkemedel
M03CA01
Dantrolen
Dantrolen Campus Pharma
licensläkemedel
N03AX14
Keppra inj.vätska
Matever inj.vätska
N03AX14
levetiracetam inj.vätska
Matever inj.vätska
N03AX16
pregabalin
Brieka
Obs, bytes ej vid epilepsi
N03AX16
Lyrica
Brieka
Obs, bytes ej vid epilepsi
V03
Patentblau V
Patentblau V Unimedic
licensläkemedel
V03
Bleu Patenté V
Bleu Patenté V Campus Pharma
licensläkemedel
V03AB24
Digifab
Digifab Campus Pharma
licensläkemedel
V04CF01
Tubertest
Tubertest Unimedic
licensläkemedel
V08BA01
E-Z-HD 340g
E-Z-HD 340g Unimedic
licensläkemedel
Version:
Beslutsdatum:
Framtagen av
Diarienummer:
1
2017-01-31
Läkemedelskommittén
LS-LED17-0289
Download