Licens och extempore i Cosmic

2013-12-12
Licens- och extempore läkemedel i Cosmic
Licensläkemedel
Licensläkemedel finns att söka fram i COSMIC. Sök på önskat preparatnamn, den
primära sökningen visar endast godkända läkemedel. För att få fram licens och
extempore måste man i sökresultatet klicka på knappen ”Visa”.
För licensläkemedel är ikonen en blå mortel:
Licensläkemedel som finns att söka fram i Cosmic saknar artikelnummer vilket innebär
att det inte går att skicka e-recept på dessa produkter. För att ändå skicka e-recept på
licenspreparat måste man söka fram Licensläkemedel e-förskrivning.
Dosering
Använd doseringstyp: Enligt särskild ordination och fyll i:
 Läkemedlets namn
 Läkemedelsform
 Styrka t ex i mg/ml eller procent
eller som komposition: ingående varor med mängd uttryckt i g, mg,
mikrog, ml eller styrkeangivelse i procent.
 Antal förpackningar och förpackningsstorlek.
 Dosering
 Behandlingstid
 Användning och ändamål.
Doseringstexten får inte överstiga 254 tecken.
Ansökan om licens hanteras som tidigare.
Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal)
Ing. 82, Akademiska sjukhuset │ Landstingets resurscentrum │ 751 85 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ www.lul.se
2 (2)
Extemporeläkemedel
Extempore läkemedel finns att söka fram i COSMIC. Sök på önskat preparatnamn, den
primära sökningen visar endast godkända läkemedel. För att få fram extempore
läkemedel måste man i sökresultatet klicka på knappen ”Visa”.
För extemporeläkemedel är ikonen en röd mortel:
Det går att skicka e-recept på extempore läkemedel om de visas med en röd mortel i
COSMIC. Om inte preparatet finns i COSMIC, sök fram Extempore E-förskrivning
Dosering
Använd doseringstyp: Enligt särskild ordination och fyll i:
 Läkemedlets namn
 Läkemedelsform
 Styrka t ex i mg/ml eller procent
eller som komposition: ingående varor med mängd uttryckt i g, mg,
mikrog, ml eller styrkeangivelse i procent.
 Antal förpackningar och förpackningsstorlek.
 Dosering
 Behandlingstid
 Användning och ändamål.
Doseringstexten får inte överstiga 254 tecken.