2017-06-16
LATHUND
COSMIC eLearning
Du hittar COSMIC eLearningen via webbadressen:
https://elearning.cambio.se/auth/saml2/login.php
Kopiera alt. skriv in adressen i en webbläsare.
OBS! Webbadressen fungerar inte om den sparats som en favorit i en webbläsare.
COSMIC eLearningen går att nå från vilken dator som helst, på jobbet eller hemma, via
webbadressen ovan.
Du kan även lägga till COSMIC eLearning under Mina IT-system på Navet.
Länk till COSMIC eLearningen finns även på Navet resp. Extranätet under
COSMIC version R8.1
Spara gärna denna sida med länken som en favorit i din webbläsare.
INLOGGNING
För inloggning behövs ditt personliga AD-konto (t ex abc123), dvs. samma
användaruppgifter som du har till landstingsdatorn.
Om du är inloggad på en landstingsdator med ditt personliga AD-konto (t ex abc123)
behöver du inte logga in igen, utan du kommer automatiskt in när du använder
webbadressen.
Om du är inloggad på en landstingsdator med en funktionsinloggning, måste du först
logga in på datorn med ditt personliga AD-konto (t ex abc123). Därefter kommer du
automatiskt in när du använder webbadressen.
Om du vill logga in från en dator som inte är en landstingsdator, t ex din dator hemma,
använder du webbadressen och anger sen ditt organisationskonto (t ex [email protected])
och samma lösenord som du har till landstingsdatorn/Programportalen.
Länk till COSMIC eLearning hittar du enklast på www.lul.se -Extranät- COSMIC
version R8.1
E-KURSER
Efter att du loggat in visas ett antal e-kurser i tabellen Min utbildning.
Vilka kurser som presenteras för just dig styrs av vilken eLearningbehörighet du tilldelats
i COSMIC. I eLearningbehörigheten ingår de kurser som du utifrån din yrkestillhörighet
samt arbetsuppgifter förväntas genomföra.
OBS!
Lokala tillägg/undantag från tilldelade kurser kan förekomma. Information om detta har
då gått ut från din lokala projektgrupp.
Oavsett vilka kurser som presenteras för dig vid inloggning kan du alltid vid behov hämta
fler kurser via Kurskatalog – Kurser.
STARTA KURS
Du startar en kurs genom att klicka på önskad kurs under Min utbildning alt. i
Kurskatalog - Kurser.
Kursen inleds oftast med en introduktionsfilm.
Därefter klickar du på
Respektive kurs har en Meny som presenterar kursens filmer. Färgförändring indikerar
var du befinner dig i kursen:
2 (4)
Grå – Du har sett filmen
Blå – Pågående
Svart – Film du ännu inte har sett
För att gå vidare till nästa film väljer du film i Menyn alt. klickar på
Dina framsteg i kursen sparas allt eftersom och kursens status uppdateras:
Inte påbörjad – Startad – Genomförd.
PAUSA/ÅTERUPPTA KURS
Du kan alltid påbörja en kurs och återuppta där du slutade vid ett senare tillfälle. Frågan
nedan presenteras vid nästa inloggning i aktuell kurs.
AVSLUTA KURS
När du sett alla filmer i en kurs visas nedan information:
3 (4)
Du omdirigeras till första sidan för aktuell kurs.
Klicka på Hem för att komma tillbaka till kursurvalet Min utbildning.
REPETERA KURS
Du kan vid behov repetera hela eller delar av kurser även efter att kursen fått status
Genomförd. Klicka bara på önskad kurs för att starta. Status kvarstår som Genomförd.
FRÅGOR?
För mer information se Navet alt. Extra nätet: COSMIC version R8.1 – Utbildning
Alternativt kontakta din lokala projektledare eller [email protected]
4 (4)