Avbrottsmallar för dokumentation

Denna mall kan användas vid avbrott i Cosmic för att underlätta diktering. Mallen ska inte
skannas in i Kovis, utan diktat ska göras så snart Cosmic åter är i drift.
Datum
Namn
Personnummer
Läkare
Kontaktorsak
Samtycke
Anamnes
Ja
Socialt
Livsstil
Överkänslighet
Aktuella
läkemedel
Tidigare
hälsoproblem
Pågående
hälsoproblem
Aktuella
hälsoproblem
Status
Allmäntillstånd
Psykisk status
Ögon
Näsa
Mun och
svalg
Bihålor
Öron
IT-avdelningen för primärvård
Ulleråkersvägen 21 | 750 17 Uppsala
Tel 018-6117710
Nej
- till annan vårdgivares journal
Denna mall kan användas vid avbrott i Cosmic för att underlätta diktering. Mallen ska inte
skannas in i Kovis, utan diktat ska göras så snart Cosmic åter är i drift.
Datum
Namn
Personnummer
Läkare
Sköldkörtel
Lymfkörtlar
Hjärta/
Cirkulation
Puls
Lungor/
andning
Blodtryck
Buk
Neurologisk
status
Hud/vävnad
Lokalstatus
Bedömning
Bedömning
hälsoproblem
Diagnoskod
Åtgärd
Behandling
Remitterar till…
Planering
Sjukskrivning
Övrig
information
IT-avdelningen för primärvård
Ulleråkersvägen 21 | 750 17 Uppsala
Tel 018-6117710