Avbrottsmallar för dokumentation

Denna mall kan användas vid avbrott i Cosmic för att underlätta journalföring. Mallen ska
inte skannas in i Kovis, utan skrivas in i Cosmic så snart Cosmic åter är i drift.
Datum
Namn
Personnummer
Sjukgymnast
Kontaktorsak
Samtycke
Anamnes
Ja
Nej
- till annan vårdgivares journal
Socialt
Levnadsvanor
Överkänslighet
Aktuella
läkemedel
Tidigare
hälsoproblem
Pågående
hälsoproblem
Aktuella
hälsoproblem
Status
Allmäntillstånd
Inspektion
Aktuell
kroppsdel
IT-avdelningen för primärvård
Virdings allé 26 | 751 85 Uppsala
Tel 018-6117710
Nacke Käkled
Höft Knä/Fot
Skuldra
Armbåge/Hand
Rygg/Bäcken
Denna mall kan användas vid avbrott i Cosmic för att underlätta journalföring. Mallen ska
inte skannas in i Kovis, utan skrivas in i Cosmic så snart Cosmic åter är i drift.
Datum
Namn
Personnummer
Sjukgymnast
Neurologi
Hjärta/
Cirkulation
Puls
ROK
Smärta
Muskelfunktion
Palpation
Svullnad
Bedömning
Bedömning
Hälsoproblem
Diagnoskod
Åtgärd
Behandling
Planering
Sjukskrivning
Övrig
information
IT-avdelningen för primärvård
Virdings allé 26 | 751 85 Uppsala
Tel 018-6117710
Blodtryck