IT-avdelningen för primärvård/Vårdsystem/Cosmic R8.1

Cosmic R8.1
Cosmic R8.1
Start 24 oktober 2016
Cosmic version R8.1
• Nytt gränssnitt
• Nya översikter
• Förbättrad stöd för läkemedelshantering
https://elearning.cambio.se/login/index.php
Uppmärksamhetssignal UMS
Förbättrad stöd för läkemedelshantering
Läkemedel på tidsaxel
Styrgrupp
Projektägare Erik
Sköldenberg
Projektorganisation
primärvården
Central
projektgrupp
Projektledare Britt
Ehrs
Lokal projektgrupp
Referenspersoner
1. Lena Axen – Samba
2. Sara Nielsen – BHV´s länsavd
3. Representanter från berörda
yrkesgrupper (dsk, ssk, sekr,
sjukgymnast, Kur/psyk,
biomed)
4. Läkemedel – Tomas Lindqvist,
Kristina Mörk, EPJ
5. Objektspecialist EPJ
Pia Leierdahl - Projektledare
David Gyll - Projektmedlem läkare
Marie Sohlberg - Projektmedlem
vårdsystemssamordnare
Bodil Aksén - Projektmedlem gruppchef PV/IT
Eva-Lena Sjöö - Projektmedlem chefsläkare
Ewy Hammarstedt - Projektmedlem IT-strateg
Vårdsystemssamordnare
Referenspersoner
6.
7.
8.
9.
10.
xx
xx
xx
xx
xx
Läkemedelssamordnare
Vårdsystemskoordinatorer
Administrativt ITstöd
Verksamheten
Tidplan Cosmic R8.1 i
primärvården
Våren 2016
• Information
• Kartläggning
• Utbildning av superanvändare
• Rundresa
Hösten 2016
• Utbildning av samtliga Cosmicanvändare
Information om Cosmic R8.1
• Extranätet och Navet
IT-avdelningen för primärvård/Vårdsystem/Cosmic R8.1
Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss i
projektet
Pia Leierdahl, projektledare
David Gyll, projektanställd läkare