Aktuellt COSMIC R8.1
Nummer 7
vecka 24 2017
111 dagar kvar….
Innehåll i detta nummer
Lägesrapport
R8.1
Utbildning
R8.1
Lägesrapport
Användarutbildning
Superanvändare
Innan
stoppet
Förberedelser inför R8.1
Efter
stoppet
Centrala beslut, riktlinjer & rutiner
Nytt i
R8.1
Läkemedel
Del 4: Makulera recept
Läkemedelslista och Receptöversikt
Rätt vårdkontakt när man skickar recept
Lägesrapport
Lägesrapport
R8.1

De Cosmic-kunder som har uppgraderat till R8.1 under våren har nu arbetat en tid i Cosmic R8.1.
Migreringen av läkemedel tar mycket tid i anspråk.

Rapporter om prestandaproblem har uppmärksammats. Cambio har tillsatt en taskforce för att komma
tillrätta med detta.

Centrala projektet testar nu den version av R8.1 som vi planerar att uppgradera med. Detaljplanering
för uppgraderingshelgen och support veckorna efter pågår.

Du har väl inte missat att Nya Cosmic nu är redo och du behöver förbereda dig?
Se ytterligare information på Navet/Extranätet.
Användarutbildning 1/2
Utbildning
R8.1
 COSMIC eLearning är sen 1 juni tillgänglig för alla COSMICanvändare.
 COSMIC eLearning nås alltid via webbadressen:
https://elearning.cambio.se/auth/saml2/login.php
Användarutbildning 2/2
Utbildning
R8.1

Länk till COSMIC eLearning finns alltid på Navet/Extranätet. Spara gärna sidan som en favorit
i din webbläsare.

Alternativt lägg till COSMIC eLearning under Mina IT-system på NAVET.

Alla COSMIC-användare har tilldelats en eLearningbehörighet i COSMIC, som styr vilka
kurser du ska genomföra. Dina kurser presenteras för dig vid inloggning.

Inloggning kräver att du är inloggad med ditt personliga AD-konto (t ex abc123) på en
regiondator (tidigare landstingsdator).
Utanför regionen (tidigare landstinget) använder du webbadressen/länken och loggar in med
ditt organisationskonto (t ex [email protected])

All information om COSMIC eLearning, inloggning och R8.1 utbildning finns på COSMIC
version R8.1 - Utbildning på Navet/Extranätet
Superanvändare
Utbildning
R8.1

Centrala fördjupningsutbildningarna för superanvändare som pågått under våren är nu slutförda.
Totalt har 667 resp 818 lokala superanvändare utbildats kring R8.1 Läkemedel resp övriga nya moduler
i R8.1.

Superanvändarnas utvärdering av COSMIC eLearning och central fördjupningsutbildning visar att:
 Positiva till e-kurser och att eget ansvar för utbildning (89%)
 Förutom eLearning behövs övning i övningsmiljön för att lära sig nya
Läkemedelsmodulen (62%)
Förberedelser inför R8.1

Innan
stoppet
COSMIC version R8.1 sidan på Navet/Extranätet är uppdaterad. Där hittar du alltid all information om
uppgraderingen, utbildning och mycket annat.
Efter
stoppet
Centrala beslut, riktlinjer & rutiner
 UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN
Kundgemensamt underlag för lokal instruktion för dokumentation i
Uppmärksamhetssignalen i COSMIC finns nu publicerad i DocPlus.
 PATIENTÖVERSIKT & VÄTSKEBALANS
Central rutin för Patientöversikt och Vätskebalans i COSMIC R8.1 finns nu publicerad i
DocPlus
Länkar till fler redan tidigare publicerade Centrala beslut, riktlinjer & rutiner finns på
Navet/Extranätet.
Nytt i
R8.1
Läkemedel – Makulera e-recept
1/1
Högerklicka på receptet från
Läkemedelslistan eller
Receptöversikten och välj:
Makulera recept
I nya COSMIC kan
du makulera e-recept
utan att behöva
kontakta apoteket.
Meddelande om
makulering skickas
automatiskt till
apoteket.
Nytt i
R8.1
Läkemedel – Läkemedelslista och Receptöversikt 1/3
Läkemedelsmodulen i nya Cosmic innehåller bland annat en Läkemedelslista och en
Receptöversikt. De är snarlika i sitt utseende där båda vyerna presenterar patientens aktuella
och utsatta ordinationer och recept. Följande två bilder beskriver i korthet hur de fungerar.
Generella skillnader
 Receptöversikt – betoning på recept. Kan inte ändra ordinationen från denna vy, men
hantera recept.
 Läkemedelslista – ändringar kan göras från denna vy både avseende ordination och recept.
En viktig detalj som skiljer vyerna åt är att de obedömda ordinationer som
behöver överföras (migreras) från gamla Cosmic, bara visas i läkemedelslistan.
Statussymboler för recept
Receptöversikt
Recept, skickat som e-recept
2/3
Recept, utskrivet
Välj om Inga, Senaste eller Alla recept ska visas
För att underlätta att hitta det du
söker efter, kan du filtrera på valfri
text, t ex ordinationsorsak
Högerklicka på
receptet (gul rad)
eller ordinationen
(vit rad) för att se
de olika valen
som går att göra
1)
2)
Kolumnerna går att sortera (A-Ö
eller datumformat) genom att
klicka på kolumnnamnet
Kolumnerna går att flytta genom
att klicka på kolumnrubriken och
dra den till valfri plats
Listan kan sorteras enligt fasta val:
Läkemedelslista
3/3
Rubriker för olika status på ordinationerna.
•
•
•
•
•
•
•
•
Administrationssätt
ATC-kod
Läkemedelsnamn
Generella direktiv
Recept och rekvisition
Startdatum för behandlingen
Substans
Enhet
Fokus på ordinationens utdelningstider
Klicka på rubriknamnet för att öppna fönstret.
Observera att de obedömda (ej överförda) behandlingarna enbart visas i läkemedelslistan!
Rätt vårdkontakt när man skickar recept
1/1
I nya Cosmic är det den valda vårdkontakten som styr kostnaden för receptet. (I dagens Cosmic utgår man från enhet.)
Därför är det viktigt att man väljer rätt vårdkontakt när man ska skicka recept. Om patienten är på mottagningsbesök eller i
slutenvård är det den kontakten som ligger överst, men om patienten ringer och ber om ett recept t ex, kan den senaste
kontakten vara en helt annan än den mott/avd du arbetar på. Då är det extra viktigt att se upp så man väljer rätt kontakt så att
rätt enhet debiteras kostnaden för receptet. Likaså är det viktigt för apoteket att kunna återkoppla till förskrivande läkare om
så behövs.
Nytt i
R8.1
OBS!
I kommande nummer presenteras
nya Läkemedelsmodulen vidare.
För dig som vill veta mer redan nu –
se bildspel Läkemedel på Navet/Extranätet.
Nästa nummer av Aktuellt R8.1 kommer i augusti!
Senaste nytt hittar du alltid på Navet/Extranätet
COSMIC version R8.1
Trevlig sommar!