Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar

advertisement
FRÅGA TILL STATSRÅD
2011-06-01
Till socialminister Göran Hägglund (KD)
Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar
Försörjning av läkemedel till sjukvårdsinrättningar omreglerades under
2008 och trädde i kraft 2009.
I Västra Götalandsregionen har en upphandling genomförts, där APL fick
tilldelningsbeslutet.
Apoteket Farmaci begär nu hos Förvaltningsrätten att Västra
Götalandsregionens beslut ska överprövas.
Upphandlingen gäller tillverkning av extempore läkemedel omfattar
patientspecifika doser av viktiga läkemedel till svårt sjuka patienter, till
exempel cytostatika och smärtstillande läkemedel till cancerpatienter, total
intravenös näringsförsörjning till svårt sjuka barn och specialläkemedel till
patienter med ovanliga sjukdomar. Inom Västra Götalandsregionen är det ca
500 patienter som varje dag får extempore läkemedel.
Min fråga är: Hur avser socialministern säkerställa att patienter inte blir utan
läkemedel om överprövningar av upphandlingar drar ut på tiden så att
avtalen med tidigare leverantör löper ut.
………………………………………
Phia Andersson (S)
Överlämnas enligt uppdrag
ID: 130378
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards