5. Min åsikt och mina argument om abort

advertisement
NAVET; ÖREBRO
Etikarbete om abort
Religion – ett etikarbete
Författare: Oskar Tufftuff, 8x
Lärare: Calle Palm
Innehåll
1. Inledning .............................................................................................................................................. 3
Om mitt val av ämnet .......................................................................................................................... 3
Moral, etik, etiska modeller – en förklaring ........................................................................................ 3
2. Bakgrundsfakta om abort .................................................................................................................... 4
Vad är en abort och hur går den till? .................................................................................................. 4
Sveriges lagar om aborter ................................................................................................................... 4
Illegala aborter .................................................................................................................................... 4
3. Argument kring abort .......................................................................................................................... 5
Argument för abort ............................................................................................................................. 5
Argument emot abort ......................................................................................................................... 5
4. Islam och abort .................................................................................................................................... 6
5. Min åsikt och mina argument om abort.............................................................................................. 7
6. Referenslista ........................................................................................................................................ 8
Abort – rätt eller fel
20160402
Oskar Tuffuff
Klass: 8x, Navet
1. Inledning
Om mitt val av ämnet
Vi arbetar med etiska frågor just nu i skolan. Vi fick välja mellan fyra ämnen och jag har valt att skriva
om argument för och emot abort. Jag tycker att detta ämne är viktigt och intressant därför att…
Moral, etik, etiska modeller – en förklaring
I början av detta arbete vill jag förklara några viktiga begrepp.
Moral handlar om …
När man talar om etik menar man …
En etisk modell är …
3
Abort – rätt eller fel
20160402
Oskar Tuffuff
Klass: 8x, Navet
2. Bakgrundsfakta om abort
Vad är en abort och hur går den till?
Sveriges lagar om aborter
Illegala aborter
4
Abort – rätt eller fel
20160402
Oskar Tuffuff
Klass: 8x, Navet
3. Argument kring abort
Argument för abort
Mitt första argument får jag av Torun Carrfors (2012). Hon säger att abort handlar om att
kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Hon tänker alltså att abort är en
mänsklig rättighet. Och mänskliga rättigheter är som en regelsamling som världens länder
kommit överens om. Så detta är ett regeletiskt argument.
Argument emot abort
5
Abort – rätt eller fel
20160402
Oskar Tuffuff
Klass: 8x, Navet
4. Islam och abort
Enligt sajten islam.se är islam mot abort. Undantag kan göras i vissa fall.
6
Abort – rätt eller fel
20160402
Oskar Tuffuff
Klass: 8x, Navet
5. Min åsikt och mina argument om abort
Jag är ____ abort. Jag har flera argument för min åsikt.
För det första tycker jag …
För det andra …
För det tredje…
Sen finns det också bra motargument
7
Abort – rätt eller fel
20160402
Oskar Tuffuff
Klass: 8x, Navet
6. Referenslista
Abort. http://islam.se/kvinnosyn/abort. Hämtat 2016-04-03.
Carrfors, Torun (2012). ”Ge tjejer makt över sin kropp”. Arbetet. 2012-04-03.
8
Download