SDS-master 5.0.48 - Cecilia Wikström

advertisement
Tisdag 1 oktober 2013
Redigering: Åse Hansen
A5
OPINION
KORT SAGT
Debattredaktör: Eva Rothstein E-post: [email protected] Telefon: 040-28 10 13
AKTUELLA FRÅGOR
Hårt paket
■ Nytt
för i år i MP:s budgetförslag
är ökat stöd till klimatåtgärder i fattiga länder och en prisgaranti till producenter av andra generationens biodrivmedel.
”Vi måste ha en budget som möter
forskarnas alarmklockor om klimatet”, säger Åsa Romson, språkrör.
Partiet vill ge ett fyraårigt och 49
miljoner kronor dyrt klimatpaket
med satsningar på tåg och kollektivtrafik – finansierat av bland annat
höjd koldioxidskatt, ny lastbilsskatt
och ny flygskatt.
Ger väljarna grönt ljus?
S-meny
■ Socialdemokraterna vill lägga 2 mil-
jarder kronor på ökad bemanning
i vården. Det framgick när partiet
igår presenterade ännu ett förslag ur
skuggbudgeten.
Snart läggs den fram i sin helhet.
Men vad väcks då för intresse?
Frågan är befogad när nu S – liksom
regeringen – sprider ut sina budgetförslag under en längre tid.
Strösslandet med satsningar må
vara avsett att öka väljarnas aptit
– huvudrätten mottas likväl med en
påtaglig mättnad.
BLOGG
■ I P1-morgon önskar den grekiska café­
gästen Maria – inget efternamn – att
Grekland var lite mer som Skandinavien,
utifrån hennes erfarenheter av den danska
TV-serien Borgen.
”Jeg elsker det danske demokrati. Det
er meget intelligent. I hvert fald som det
bliver fremstillet i ’Borgen’. Politikerna er
tæt på borgerne og lever som almindelige
mennesker”, säger cafégästen Maria i
danska Politiken.
Dansk demokrati? Skandinavisk?
I P1-morgon återges att en partimedlem,
halvt på skoj, säger att när så många par­
timedlemmar fått handbojor så borde han
kanske ge sig av till Sverige, som till skillnad
från Grekland har ett stabilt rättssystem.
Och så gillar han de ljushåriga kvinnorna
där.
I Politiken klagar en medlem i Gyllene
gryning över att Grekland inte är en rätts­
stat, till skillnad från Danmark:
”Hvis vi alle ender i håndjern, tager jeg til Danmark”,
skojar han.
Dit också han har lust
att dra på grund av de
danska flickornas blonda
hår.
Är det till Danmark han
vill dra? Eller Sverige?
De två reportrarna tycks
ha funnits på samma plats
vid samma tid och hört
samma människor säga
samma saker. Men rappor­
terar olika.
Djävulen bor som känt i
detaljerna. Och här är det mer
än detaljer, här är det själva
storyn. Politikens artikel har
rubriken:
Græsk fascist: Jeg tager til
Danmark.
W
Läs mer av Heidi Avellan
på Sydsvenskan.se/ledarbloggen
Den amerikanska Texassenatorn Wendy Davis är ett föredöme. Ett feministiskt mod som hennes – att stå upp för fri abort behövs mer än någonsin,
inte minst i Europa. Det skriver Cecilia Wikström och Jenny Sonesson. ARKIVFOTO: ERIC GAY
”Abortmotståndarna säger sig
värna livet, men det är tvärtom.”
■ Högerextrema och konservati-
va krafter har alltid strävat efter
att kontrollera kvinnans sexualitet och reproduktion. Att stå upp
för fri abort är viktigare än någonsin, inte minst i Europa.
Det skriver de två folkpartisterna Cecilia Wikström och Jenny
Sonesson, Europaparlamentariker respektive utrikespolitisk talesperson för Liberala kvinnor.
I
juni förhalade den amerikanska
senatorn Wendy Davis ett abortfientligt republikanskt lagförslag. Under elva långa timmar
stod Davis upp för att debattera, utan
vare sig mat, dryck eller toalettbesök.
Ett feministiskt mod som hennes – att
stå upp för fri abort – behövs mer än
någonsin, inte minst i Europa.
Liberala kvinnor tar strid för kvinnors rättigheter i det kommande Europavalet.
EU ska inte ha en gemensam abortlagstiftning. Det riskerar att vrida
klockan tillbaka för länder som nått
långt, däribland Sverige. Men konsekvenserna av Polens, Irlands och Maltas abortförbud måste diskuteras.
På Irland kan abort straffas med
14 års fängelse. På Malta är abort förbjudet även om kvinnan riskerar att
dö eller har blivit gravid till följd av
incest eller våldtäkt. Flera EU-länder, som Litauen, Ungern, Spanien
och Rumänien oroar oss, då politiska krafter försöker skärpa abortlagstiftningen.
Vi är stolta över att vara Folkpartiets
kvinnoförbunds toppkandidater till
Europaparlamentet. Vi utmanar härmed Sverigedemokrater och företrä-
SKRIBENTER
■ Cecilia Wik-
ström (FP) är Euro­
paparlamentariker.
■ Jenny Sonesson
(FP) är utrikespoli­
tisk talesperson för
Liberala Kvinnor.
Mer debatt.
Fler debatt­
W
artiklar finns på
Sydsvenskan.se/
opinion/aktuella­
fragor.
dare för Ja till livet till en debatt om
aborträtten och, ytterst, en debatt om
kvinnans självklara rätt att välja sitt
liv och bestämma över sin kropp.
Högerextrema och konservativa krafter har alltid strävat efter att
kontrollera kvinnans sexualitet och
reproduktion. Vi tar det liberala uppdraget att utgöra en motkraft till
dessa på allvar. Rätten till laglig och
säker abort handlar ytterst om frihet
och skär ända in i centrum av demokratin.
Sverigedemokraterna vill som
enda riksdagsparti sänka gränsen för
fri abort och hindra utländska kvinnor från att få en säker abort i Sverige. Idag är Sverigedemokraterna politiskt isolerade, men risken är stor
att partiet för första gången kommer
in i Europaparlamentet, där de i så
fall kan bygga allianser med likasinnade. I EU är Sverigedemokraterna
långt ifrån ensamma om att hysa reaktionära och kvinnofientliga åsikter.
Ja till livet samarbetar med en rad
antiabortorganisationer i Europa. Ett
exempel är namninsamlingen One of
us, som om den uppnår en miljon underskrifter blir ett medborgarinitiativ
och tvingar EU-kommissionen att ta
upp abortfrågan. Ja till livet är den organisation i Sverige som driver namninsamlingen vars syfte är att ”införa
ett förbud och stoppa finansiering
av verksamhet som förutsätter att
mänskliga embryon förstörs, speciellt inom forskning, biståndshjälp och
folkhälsa”. Enligt RFSU:s tidning Ottar betyder det i klartext inte bara ett
stopp för provrörsbefruktning, utan
är också ett hot mot allt bistånd till
utvecklingsländer som syftar till fa-
miljeplanering. Även stamcellsforskning är i fara.
Abortmotståndarna säger sig värna livet, i själva verket är det tvärtom. Minst 50 000 kvinnor och flickor i världen beräknas årligen avlida
i sviterna efter farliga aborter. EU är
världens största biståndsgivare, men
kan inte vara en stark pådrivande aktör inom FN för kvinnors reproduktiva hälsa. De abortfientliga medlemsstaterna och de konservativa krafterna i EU sätter krokben för det. Sverige måste vara en tydlig och trovärdig
röst i internationella sammanhang,
alltid rakryggat stå upp för kvinnors
rättigheter och erbjuda abortmotståndarna motstånd.
Värderingar är viktiga som politisk
kompass i en turbulent, global värld.
Sveriges nya arbetsmarknadsminister
Elisabeth Svantesson (M) har tidigare
varit anställd av Ja till livet. Som moderat riksdagsledamot var hon medlem i riksdagsföreningen Forum för
familj och människovärde som verkar mot abort. Idag uppger Elisabeth
Svantesson att hon ställer sig bakom
svensk abortlagstiftning. Vi hoppas
att hon helhjärtat menar det och välkomnar Svantesson i vår kamp.
Valet till Europaparlamentet i maj
nästa år handlar om värderingar.
Vi inbjuder därför till debatt med
Sverigedemokrater och organisationer som Ja till livet.
Vi vill verka för ett EU med folkvalda som likt Wendy Davis modigt,
tufft och uthålligt står upp för kvinnors rättigheter och möjligheter.
CECILIA WIKSTRÖM
JENNY SONESSON
Download