lNGEN SKA STRAFFAS FöR ABORT. DET äR ETT BROTT MOT

advertisement
Ingen ska straffas för abort.
Det är ett brott mot
mänskliga rättigheter.
El Salvador har totalförbjudit abort. Du tillåts inte göra abort ens om ditt liv eller hälsa är
i fara. Inte heller om du blivit gravid efter våldtäkt eller incest. Inte ens om du är ett barn.
Om du ändå väljer att göra abort riskerar du att dömas till fängelse.
© Amnesty International
I El Salvador kan en abort ge 50 års fängelse
Kvinnor som genomgår en abort kan få upp till 8 års fängelse – eller i värsta fall dömas
för mord som kan ge upp till 50 års fängelse. Det förekommer även att kvinnor som fått
missfall åtalas och döms för mord.
Hälso- och sjukvårdspersonal som utför abort riskerar att straffas med upp till 12 års
fängelse. Lagen bakbinder läkarnas händer. Det händer att sjukvårdspersonalen
polisanmäler kvinnor som söker vård efter missfall eller för att de fått komplikationer
efter osäkra aborter.
Det totala abortförbudet kränker flickors och kvinnors grundläggande rättigheter.
Värst drabbas de unga och de som lever i fattigdom. Lagen tvingar barn som blivit
gravida efter incest eller våldtäkt att bli föräldrar. Vissa flickor och kvinnor ser ingen
annan utväg än att göra farliga aborter. Andra begår självmord för att slippa skammen,
straffet och omvärldens fördömanden.
PROTEST I EL SALVADOR, 2013
Amnestys krav på El Salvador
Avkriminalisera abort. Ingen flicka eller kvinna ska straffas för att ha genomgått abort. Sjukvårdspersonal som
utför abort ska inte heller straffas.
Se till att kvinnor får tillgång till abort om graviditeten utgör fara för deras liv, fysiska och mentala hälsa, eller är
ett resultat av incest eller våldtäkt. Abort ska även tillåtas när fostret är så skadat att det inte kommer att överleva.
Frige alla flickor och kvinnor som fängslats för att ha genomgått abort eller fått missfall, inklusive de som
dömts för mord.
Se till att alla kvinnor och ungdomar har tillgång till moderna preventivmedel och information.
Tillsammans kan vi se till att alla får bestämma över sitt liv och sin kropp
– utan att utsättas för diskriminering, tvång eller våld. Allt annat är ett brott
mot mänskliga rättigheter.
Download