Motivering - Riksdagens öppna data

advertisement
2012/13
mnr: So593
pnr: M1740
Motion till riksdagen
2012/13:So593
av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Säkra aborter
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om säkra aborter.
Motivering
Interparlamentariska unionen (IPU), samlade i år parlamentariker från 161
länder för att huvudsakligen diskutera frågor gällande sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR). Den svenska delegationen fick gehör för
förslagen om att öka tillgången till barnmorskor, vikten av
sexualundervisning och vikten av att tillgången på preventivmedel förbättras.
På den fjärde punkten, rätten till legala, säkra och fria aborter mötte vi dock
till en början starkt motstånd från vissa parlamentariker. Efter intensivt
förhandlande fick Sveriges delegation gehör för att även skriva in abort i
resolutionen. Vi fick igenom skrivningar om att alla har en universell rätt till
eftervård vid abort (oavsett om abort är lagligt eller olagligt) och rätt till säkra
aborter (när abort är lagligt).
Många länder som accepterar vissa sexuella och reproduktiva rättigheter
vägrar att acceptera abort och att varje kvinnas rätt att bestämma över sin
egen kropp är en mänsklig rättighet. Medan en minskning av mödradödlighet
kan accepteras som ett moraliskt mål i även de mest konservativa av länder är
aborträtten kraftigt beskuren i flertalet av jordens stater. Nästan hälften av
jordens kvinnor i fertil ålder lever i länder där abort är förbjuden. I många
länder är det förbjudet förutom när det är allvarlig fara för kvinnans hälsa.
Morallagar hindrar dock inte att aborter genomförs, det påverkar bara
säkerheten och hälsoriskerna med ingreppet.
WHO uppskattar att över 20 miljoner osäkra aborter genomförs varje år.
Detta motsvarar nästan hälften av det totala antalet aborter i världen. Osäkra
aborter kostar 70 000 kvinnor livet årligen och lämnar åtskilligt fler barn
1
2012/13:So593
föräldralösa. Att bli oönskat gravid kan innebära svåra konsekvenser då
flickan inte längre har möjlighet att, eller förbjuds att, gå i skolan eller arbeta
utöver det sociala stigma som ofta följer. I länder där mödrahälsovården är
bristfällig riskerar kvinnor dessutom livet i samband med förlossningen.
Att kunna bestämma över sin egen kropp och sexualitet är en mänsklig
rättighet då den påverkar möjligheten att styra över sin hälsa, arbete och
utbildning och andra livsval.
Sverige ser sedan länge jämställdhet och kvinnors roll i utveckling som ett
centralt område i utvecklingsbiståndet för att nå långsiktiga resultat.
Finansieringen till insatser som syftar till att främja tillgången till säkra
aborter behöver ses över. Vi behöver även se över möjligheten att ytterligare
påverka den politiska dialogen och arbeta för att policyändringar sker på
global nivå, i linje med de framsteg som uppnåtts i bland annat IPU.
Stockholm den 28 september 2012
Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
2
Download