Fakta/påstående att använda i abortdiskussion

Fakta/påstående att använda i abortdiskussion
Fakta/ påstående kommer från källorna:
RFSU (politiskt obunden, riksförbundet för sexuell upplysning)
Vårdguiden (drivs av landstinget)
När abort är lagligt De sena aborterna i Sverige (efter 18:e
graviditetsveckan) är under 1 procent av antalet aborter
När abort är lagligt De vanligaste anledningarna till att vilja göra en
sen abort är sociala problem, fosterskador och kromosomavvikelser
89% av alla tidiga aborter är medicinska aborter.
När abort är förbjudet Varje år dör cirka 50 000 kvinnor ute i världen
av osäkra aborter (olagliga).
Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1975 och i Sverige har vi
inte haft något abortrelaterat dödsfall på flera år.
När abort är förbjudet Studier från bland annat WHO visar att en strikt
abortlag inte hänger samman med låga aborttal. Aborter genomförs
ändå, men under osäkra former
När abort är förbjudet Det dör i genomsnitt 5 kvinnor i timmen på
grund av olagliga, osäkra aborter i världen
När abort är förbjudet: görs aborten ofta sent i graviditeten, då är
fostret större.
När abort är lagligt: Den vanligaste rädslan vid en abort är att man inte
ska kunna få barn i framtiden. Risken för detta är mycket liten, mindre
än en på tusen, oavsett om man gör en kirurgisk eller medicinsk abort
När abort är lagligt: Efter graviditetsvecka 18 får abort endast utföras
om Socialstyrelsen har givit tillstånd. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd
till abort om fostret antas vara livsdugligt utanför livmodern.
Dagen efter-piller är inte ett abortpiller utan ett preventivmedel
eftersom pillret inte avbryter en graviditet. Det ser till att en graviditet
aldrig påbörjas. Dagen efterpillret hindrar ägglossning och hindrar ett
befruktat ägg att fastna i livmodern.
När abort är lagligt: Både svensk och internationell forskning visar att
få kvinnor får besvär efter abort och att lättnad är den dominerande
känslan.
När abort är olagligt är det vanligt att aborten genomförs av kvinnan
själv eller av personer som inte är kunniga. ofta skadas kvinnan och får
kraftiga blödningar
När abort är olagligt görs den ofta med osterila instrument med
bakterier på som kan ge kvinnan blodförgiftning, infektion.
Om folk vet att de kan göra abort lagligt kanske de slarvar med att
använda kondom.
När fostret är 20 veckor har det fått känsel och kan känna smärta och
höra ljud från mamman
När abort är lagligt kan man efter ultraljud välja att abortera fostret
bara pga kön. I Kina har flickfoster aborterats mer än pojkfoster.
Bara 8% av kvinnor som gjort abort saknar något preventivmedel
Markera vilka
påståenden som
innebär en
fördel/nackdel med
laglig abort