Så går en medicinsk abort till
1.
Du får ett läkemedel som gör att graviditeten avstannar.
2.
Du får komma tillbaka till kliniken efter två dagar.
o Då får du ett läkemedel som sätter igång värkar i livmodern, så kallade sammandragningar.
o Värkarna gör att fostret stöts ut ur kroppen.
o Det kommer ut blod med klumpar i och det kan göra ont. Du kan få smärtlindring om du behöver det, till exempel
tabletter.
o Aborten tar mellan fyra och sex timmar och de flesta kan gå hem samma dag.
Du fortsätter att blöda i ungefär tio dagar efter aborten, ibland längre.
3. Några veckor efter aborten kan du få komma tillbaka till abortmottagningen. Då får du göra en undersökning för att
vara säker på att det inte finns något kvar av graviditeten.
Kirurgisk abort
Kirurgisk abort är en mindre operation. Du kan göra en kirurgisk abort fram till och med vecka 12 eller 13.
Så går en kirurgisk abort till
1.
Några timmar före operationen får du ett läkemedel-tabletter. Tabletterna gör att livmoderhalsen blir mjukare.
2.
Oftast får du sova under operationen. Ibland får du i stället vara vaken med lokalbedövning. När du är sövd eller
bedövad för läkaren in en slags sug i livmodern. Hen suger sedan ut graviditeten ur livmodern.
3.
Ibland får du komma tillbaka till abortmottagningen efter några veckor. Då får du göra en undersökning för att
vara säker på att det inte finns något kvar av graviditeten.
Abort mellan vecka 13 och 18
Mellan vecka 13 och 18 görs aborten i två steg. Den görs på ungefär samma sätt som en medicinsk abort.
1.
Du får ett läkemedel som gör att graviditeten avstannar.
2.
Du återvänder till sjukhuset efter några dagar.
o Då får du ett läkemedel som sätter igång värkar i livmodern, så kallade sammandragningar.
o Värkarna gör att fostret stöts ut ur kroppen.
o Det kommer ut blod med klumpar i och det kan göra ont.
o Du kan få smärtlindring om du behöver det, till exempel tabletter.
o Aborten kan ta mellan sex timmar och två dygn. Du fortsätter att blöda i ungefär tio dagar efter aborten, ibland
längre.
3.
Några veckor efter aborten får du ibland komma tillbaka till abortmottagningen. Då får du göra en undersökning
för att vara säker på att det inte finns något kvar av graviditeten.
4.
Om det finns rester kvar kan du behöva göra en mindre operation. Operationen kallas skrapning och innebär att
läkaren för in en slags sug i livmodern. Hen suger sedan ut det som är kvar av graviditeten ur livmodern. Det tar ungefär
fem till tio minuter. Operationen gör inte ont, men det kan kännas lite obehagligt.
5.
Abort efter vecka 18 fram till vecka 22


Efter vecka 18 görs aborten på samma sätt som mellan vecka 13 och 18.
För att göra en abort efter vecka 18 behöver du ha det som kallas ”synnerliga skäl”. Vårdpersonalen kan hjälpa dig
att ansöka om en abort efter vecka 18.
Efter vecka 18 behöver du ansöka om att göra abort
Det är Socialstyrelsens rättsliga råd som bestämmer om du får göra aborten eller inte. ”Synnerliga skäl” kan till exempel
vara om du är mycket ung eller inte vetat om graviditeten förrän efter vecka 18. Det kan också handla om att du mår
psykiskt dåligt eller har stora problem med alkohol eller droger. En annan orsak kan vara att du har fått reda på att fostret
är svårt skadat.
Efter vecka 22 får du inte får göra abort om fostret kan leva utanför livmodern. Det kallas att fostret är ”livsdugligt”. I dag
räknas den gränsen vid vecka 22. Om man vet att fostret inte kan leva efter vecka 22 kan du få göra abort ändå.
Efter aborten
Under de första dagarna efter aborten blöder du. Hur mycket och länge du blöder varierar. Du brukar blöda mer efter en
medicinsk abort än efter en kirurgisk abort. Under tiden som du blöder är du extra känslig för infektion. Därför finns det
vissa saker du behöver tänka på:
 Undvik vaginala samlag
 Bada inte i badkar
 Använd inte tampong eller menskopp.Om du blöder mycket, får hög feber eller har väldigt ont i magen efter aborten ska
du kontakta sjukvården.