Kvinnokliniken, Izabella Jawad
2015-11-30
Information om medicinsk abort
Hur går medicinsk abort till?
Medicinsk abort används innan graviditeten är 12 veckor. Vid läkarbesöket görs
gynekologisk undersökning, inklusive bakterieodling och ultraljudsundersökning. Eventuellt tas blodprov för blodgruppering och HIV-test. USÖ är ett
undervisningssjukhus, du kan bli tillfrågad om en blivande barnmorska eller
läkare får vara med vid besöket.
Aborten inleds genom intag av en tablett, som gör att graviditeten avstannar. Om
du kräks inom en timme efter att du svalt tabletten måste du kontakta kvinnoklinikens mottagning. När du svalt första tabletten har aborten påbörjats och du
behöver fullfölja med nästa dos tabletter. De flesta kvinnor känner inte av
abortpillret alls, men blödning kan starta. Inom ett till tre dygn kommer du till
kvinnoklinikens mottagning. Där får du slidpiller, som sätter igång livmodersammandragningar, och förloppet blir som vid ett missfall, d v s blödningar,
oftast med klumpar. Många kvinnor känner av detta som kraftig mensvärk.
Självklart får du hjälp med smärtstillande tabletter eller sprutor, om du behöver.
Du kommer att vara kvar på mottagningen 4 – 6 timmar.
Finns det risker med medicinsk abort?
Det är mycket ovanligt att det inträffar komplikationer vid medicinsk abort men
det är viktigt att du känner till vad som kan inträffa.




Det inträffar någon gång att man inte lyckas bryta graviditeten. Detta
kontrolleras vid uppföljningsbesöket. Om det finns graviditetsrester kvar
i livmodern får du genomgå en skrapning någon av de närmaste dagarna.
I efterförloppet kan man få en infektion (c:a 1 % får en infektion). För att
minska risken erbjuds du ett infektionsprov redan vid första läkarbesöket.
I undantagsfall kan blödningen bli riklig och långvarig. Det är sällsynt att
blodtransfusion måste ges.
Risken att aborten ska påverka förmågan att få barn i framtiden är mindre
än 1 på 1 000.
Vad ska man vara särskilt uppmärksam på efter aborten?
Menstruationsliknande värk är vanligt de första dagarna. Blödningen kan pågå
upp till 3 - 4 veckor men bör successivt avta.
Vid kraftig blödning, värk, feber eller flytning bör du omgående kontakta
kvinnoklinikens mottagning, då detta kan vara tecken på infektion.
Kvinnokliniken, Izabella Jawad
2015-11-30
Att tänka på efter aborten
För att undvika infektion bör du inte bada eller ha samlag så länge blödningen
pågår. Använd också binda i stället för tampong.
Det känns nog bra om du kan undvika kraftigare fysisk ansträngning, men i
övrigt kan du vara så verksam du orkar.
Sorg och lättnad är båda lika normala reaktioner. Hur man känner sig efteråt
beror på omständigheter runt aborten. Vid behov har du alltid möjlighet att få
kontakt med kvinnoklinikens kurator, även om du inte samtalat med henne före
aborten.
Din första menstruation kommer inom 4 - 6 veckor.
Återbesök
Inom 2 - 4 veckor får du ett återbesök till barnmorska på kvinnoklinikens
mottagning eller till barnmorska i primärvården. Då sker en uppföljning med
graviditetstest (ett urinprov) och samtal.
Preventivmedel
Har du valt p-piller eller p-spruta startar du lämpligen med det samma dag som
du varit på avdelningen och fått den livmodersammandragande medicinen.
Om du vill ha hormonspiral eller vanlig spiral sätts den lämpligen in i samband
med återbesöket.
Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående:
Kvinnoklinikens mottagning:
Tfn 019-602 12 63, bokning av samtalstid.
Eller via 1177, Vårdguidens e-tjänster.
Vid akuta besvär, ring 1177.
Kurator:
Tfn 019-602 18 56 (passningsställe, sekreterare)
Besöksavgifter
Läkarbesök 250 kr
Barnmorska 80 kr
Kurator
80 kr (abortärende 0 kr)
Avd 23
80 kr (efter inkomst)
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att lämna återbud, får du en räkning
på besöksavgiften samt administreringsavgift på 50 kr.