Tidig medicinsk abort
Patientinformation Kvinnoklinikens mottagning US Linköping
Information till dig som ska göra en medicinsk abort i Linköping
Besök 2: Datum:__________________ Tid:______________ Plats:_____________________
Besök 3: Datum:__________________ Tid:______________ Plats:_____________________
Telefonkontakt, grav.test: Datum:__________________ Tid:______________
Vart skall jag gå vid återbesök?
Vardagar: Gå in Ingång 1 Södra entrén. Anmäl dig i receptionen i Södra entrén.
Gå därefter till Kvinnoklinikens mottagning hissuppgång B, plan 16.
Helger: Gå till avd. 21 plan 16 hissuppgång B
Information om besök 2- förbehandling med Mifegyne
Vid besöket kommer du att få en tablett som du måste svälja på mottagningen.
Skulle du kräkas inom 2 timmar skall du komma tillbaka till oss och få en ny tablett.
Tabletten gör att livmodern inte reagerar på kroppens eget graviditetsbevarande hormon och graviditeten
avstannar.
Ibland kan man få en blödning innan behandlingsdagen. Du kan leva som vanligt.
Mår du dåligt på något sätt kontakta Kvinnokliniken snarast. Se telefonnummer nedan.
Detta besök kostar 100 kr.
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2015-01-28
Information om besök 3
Ät frukost innan du kommer. När du fått din sängplats kommer du att få 4 st. slidtabletter. De påverkar
livmodertappen så att den mjuknar och öppnar sig. Dessutom framkallar de sammandragningar i livmodern
som leder till att graviditeten avstöts. Du kommer även att få förebyggande smärtlindring. Sedan skall du ligga
ner 30 min. för att slidtabletterna skall verka.
Efter detta får du gärna vara uppe och röra på dig eller sätta dig i vårt rum med fåtöljer.
Man vet att det går fortare och gör mindre ont om man sitter eller går lite.
Efter några timmar kommer för de flesta en riklig blödning. Du skall stanna på sjukhuset 4 timmar.
Det är viktigt att du talar om för personalen om du får ont eller på annat sätt mår dåligt.
Du får ha på dig dina egna kläder, ta gärna med ett ombyte ifall du skulle blöda igenom dina byxor. En anhörig
får gärna följa med, fler får tyvärr inte plats.
Detta besök kostar 300 kr.
Uppföljning
Det är viktigt att kontrollera att aborten lyckats, och att graviditeten inte fortsätter att utvecklas. Du får med
dig en graviditetstest hem och vi kommer överens om vilken dag du ska utföra testet.
Vi kommer att ringa upp dig senare samma dag, för att höra hur då mår och resultatet av graviditetstestet. Om
du inte svarar i telefon skickar vi ett sms. Att en tidig abort ej avbryts är ovanligt, men kan inträffa.
Preventivmedel efter aborten
P-piller börjar du med på kvällen eller morgonen efter aborten. P-spruta och P-stav kan ges i samband med
aborten.
Spiral bokas tid för insättning på Kvinnohälsan 010-105 94 25.
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2015-01-28
Allmänna instruktioner
Det är normalt att blöda i 2-3 veckor.
Samlag, tampong och bad skall du undvika så länge du blöder.
Du skall vara observant på infektionstecken de första dagarna efter aborten. Det kan vara buksmärtor, feber
och illaluktande flytningar/blödningar.
Menstruationen återkommer oftast efter 4-6 veckor.
Som smärtlindring kan du använda Panodil 2 tabletter á 500 mg max 4 ggr/dygn.
Vid graviditetssymtom 14 dagar efter behandling, kontakta gynekologmottagning.
Återbud
Om du blir förkyld, får feber eller av annat skäl blir förhindrad att komma, var god ring och lämna återbud så
snart som möjligt till 010-105 94 35 el. telefonsvarare 010-103 31 04
Frågor efter aborten
Om du behöver hjälp med att tala om tankar och känslor kring aborten är du välkommen att kontakta våra
kuratorer.
Kvinnoklinikers mottagning vardagar tel. 010-105 94 35, akut tel:010-103 31 15
Helger och kvällar tel: 010-103 11 21
VÄLKOMMEN TILL KVINNOKLINIKEN I LINKÖPING
Revisionsdatum
www.regionostergotland.se
2015-01-28