Information om medicinsk abort i hemmet

advertisement
Kvinnokliniken, Izabella Jawad/ast
2013-02-18
Information om medicinsk abort i hemmet
Hur går medicinsk abort till?
Medicinsk abort används om graviditeten är högst 84 dagar. Vid läkarbesöket
görs gynekologisk undersökning, inklusive bakterieodling och ultraljudsundersökning. Eventuellt tas blodprov för blodgruppering och HIV-test. USÖ är
ett undervisningssjukhus, du kan bli tillfrågad om en blivande barnmorska eller
läkare får vara med vid besöket.
Aborten inleds genom intag av en tablett som gör att graviditeten avstannar.
Detta sker på kvinnoklinikens mottagning/avdelning. Om du kräks inom 1 timme
efter att du svalt tabletten måste du kontakta mottagning/avdelning. När man
tagit tabletten måste aborten fullföljas. De flesta kvinnor känner inte av
abortpillret alls, men blödning kan starta. Ett till tre dygn senare tar du fyra
tabletter Cytotec i slidan. Samtidigt tar du smärtlindring. Tabletterna sätter igång
livmodersammandragningar och förloppet blir som vid missfall. Blödningen
startar oftast två timmar efter att du tagit slidpillren, men det är individuellt.
Blödningen blir oftast med klumpar, riklig i början och minskar successivt. Om
inte de första smärtstillande tabletterna hjälpt kan du ta de andra smärtstillande
tabletterna. Om utebliven blödning efter tre timmar ska du ta ytterligare 2
tabletter Cytotec att svälja.
Upplever du kraftig smärta och om blödningen inte skulle avta kontaktar du
mottagning/avdelning. Vi rekommenderar att du har en vuxen hemma under
tiden aborten utförs.
Finns det risker med medicinsk abort?
Det är mycket ovanligt att det inträffar komplikationer vid medicinsk abort men
det är viktigt att du känner till vad som kan inträffa.




Det inträffar någon gång att man inte lyckas bryta graviditeten. Detta
kontrolleras vid uppföljningsbesöket. Om där finns graviditetsrester kvar i
livmodern får du genomgå en skrapning någon av de närmaste dagarna.
I efterförloppet kan man få en infektion (c:a 1 % får en infektion). För att
minska risken erbjuds du ett infektionsprov redan vid första läkarbesöket.
I undantagsfall kan blödningen bli riklig och långvarig. Det är sällsynt att
blodtransfusion måste ges.
Risken att aborten ska påverka förmågan att få barn i framtiden är mindre än
1 på 1 000.
Kvinnokliniken, Izabella Jawad/ast
2013-02-18
Vad ska man vara särskilt uppmärksam på efter aborten?
Menstruationsliknande värk är vanligt de första dagarna. Blödningen kan pågå
upp till 3 - 4 veckor men bör successivt avta.
Vid kraftig blödning, värk, feber eller flytning bör du omgående kontakta
kvinnoklinikens mottagning, då detta kan vara tecken på infektion.
Att tänka på efter aborten
För att undvika infektion bör du inte bada eller ha samlag så länge blödningen
pågår. Använd binda i stället för tampong. Duscha går bra.
I regel krävs ingen särskild sjukskrivning. Det känns nog bra om du kan undvika
kraftigare fysisk ansträngning, men i övrigt kan du vara så verksam du orkar.
Sorg och lättnad är båda lika normala reaktioner. Hur man känner sig efteråt
beror på omständigheter runt aborten. Vid behov har du alltid möjlighet att få
kontakt med kvinnoklinikens kurator, även om du inte samtalat med henne före
aborten. Din första menstruation kommer inom 4 - 6 veckor.
Återbesök
Inom 2 - 4 veckor får du ett återbesök till barnmorska på kvinnoklinikens
mottagning eller till barnmorska i primärvården. Då sker en uppföljning med
graviditetstest (ett urinprov) och samtal.
Preventivmedel
Har du valt p-piller eller p-spruta startar du lämpligen med det samma dag som
du tagit den livmodersammandragande medicinen. Om du vill ha hormonspiral
eller vanlig spiral sätts den lämpligen in i samband med återbesöket.
Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående:
Kvinnoklinikens mottagning:
Tfn 019-602 19 29, kl 08.30 – 09.00 och kl 13.00 – 13.30.
Tfn 019-602 12 63, bokning av samtalstid.
Vid akuta besvär, växeln: 019-602 10 00.
Kurator:
Tfn 019-602 18 56
Besöksavgifter
Läkarbesök 250 kr
Barnmorska 80 kr
Kurator
80 kr
Avd 23
80 kr (vid inläggning, efter inkomst)
Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att lämna återbud, får du en räkning
på besöksavgiften samt administreringsavgift på 50 kr.
Download