Svensk A4.indd

advertisement
Q-System materialhantering
Vägen till framtiden
går genom intern materialhantering och logistik
En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar
och därför kan diskutera lösningar med dina behov i centrum. Detta är en önskan från de flesta.
Q-System kan det. Vi kan leverera ett enkelt lyftbord om det är behovet,
vi kan vägleda dig, när du vill göra en mindre förändring, men även när det rör sig om rationalisering
av hela verksamhetens flöden. Vi betecknar oss som en totalleverantör.
Rådgivning
Systemlösningar:
Palltransport
Monteringsliner
Lagerhantering
Mellantransport
Pallställ
mm
Konstruktion
och
produktion
Q-System är din
totalleverantör
Branschlösningar
Träindustri
Fryslager
Distribution,
Madrassproduktion
Livsmedelsindustri
Grafisk industri
Palletering
Montage
Tvätterier mm
El/Styr
Komponentförsäljning:
Rullbanor
Kedjebanor
Bandtransportörer
Vertikaltransportörer
Transfervagnar
Vrid- & lyftbord
Kurvor mm
Har du tänkt
på det?
Q-Systems utrustning är moduluppbyggda och
kan kombineras på en mängd olika sätt.
Det innebär att dina investeringar inte kommer
att vara fel då du kan återanvända
komponenterna vid en utbyggnad
av transportanläggningen.
Kontakta oss eller besök vår website
för ytterligare inspiration:
www.q-system.se
BANSYSTEM Q60/67 för lätt hantering
Vårt lätta bansystem, som består av Q60 som är odrivet och Q67 som är drivet, är utvecklat för transport av lättare produkter med plan undersida som tex. plastbackar, kartonger, mm.
Systemet består av standardkomponenter som enkelt kan kombineras med de övriga bansystemen
från Q-System. Det kan tex vara kurvor, växlar, kryssbord, band, pushers mm.
PALLMAGASIN
Q-system tillverkar och
levererar pallmagasin till
EUR pallar men även specialpallar.
Pallmagasinet som endast
drivs med 220v, ingen
pneumatik, är lätt att
installera och förflytta.
Pallmagasinet kan levereras som stand-alone enhet
eller som en del i en transportanläggning (in-line).
BANSYSTEM Q70 för medeltung hantering
Detta system är utvecklat för transport av bla lastpallar och buntar med eller utan underlagsplatta.
Systemet är extremt framtidssäkrat då det består av en mängd standardkomponenter som kan kombineras kors och tvärs. Det innebär att systemet kan flyttas, förlängas och förkortas, kompleteras med
nya moduler som tex vridbord, lyftbord, kurvor, mm.
Om ni i ett senare skede vill göra en odriven bana driven, kan man kompetera den med ett Q-70-Pluss
sats som man själv kan installera.
BANSYSTEM Q89 för tung hantering
Detta kedjedrivna bansystem är konstruerat för transport av pallar och
annat tungt gods, med en plan undersida. Banorna levereras med rullbredd, rulldelning, drivstationer mm anpassade för det gods som skall
hanteras.
Q89 systemet omfattar bla
kedjedrivna rullbanor, kedjetransportörer, lamelltransportörer,
växlar,
vridbord,
lyftbord, transfervagnar och
robotceller.
SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
Med standardsortimentet som bas, i kombination med specialtillverkade enheter, levererar
Q-System speciallösningar till de flesta branscher.
Som exempel har vi genom åren levererat en mängd olika lagerlösningar, både enkel och
fullautomatiserad hantering av in och utförsel av gods till en mängd olika företag.
En typ av lösning har varit genomloppslager som försörjts med Q-Loader där in och utplock
sker i olika ändar av lagret. Denna lösning ger ett optimalt utnyttjande av lagerytan och kan
användas till såväl råvarulager som mellanbuffert och färdiglager.
Verksamheten
Ett medelstort, 100% självständigt och ekonomiskt mycket stabilt produktionsföretag med en
engagerad och erfaren medarbetarstab. Det är
Q-System i en mening.
Vi är inte bundna till specifika
maskinleverantörer men samarbetar med de maskinproducenter
som våra kunder väljer till sina
projekt. Tack vare vår långvariga
existens, fullständiga flexibilitet
och mycket breda produktflora
har vi genom åren levererat interna transportsystem och anläggningar till ett stort antal olika
applikationer inom i stort sett alla branscher.
Från vision till verklighet
På Q-System har vi 60 års erfarenhet med att
designa och leverera materialhanteringssystem
till alla delar av produktionen och till alla
branscher.
Vi fokuserar inte bara på ditt konkreta behov
utan ser även till materialflödet innan och efter
den avdelning du önskar rationalisera. Det krävs
en tät dialog med dig som kund, för endast du
känner till de speciella villkoren i din verksamhet, för att vi tillsammans skall hitta en optimal
helhetslösning att arbeta mot.
Vi säger inte bara ja och levererar
Vi tror på flexibilitet med attityd.
Det innebär att vi kan producera exakt det du
vill ha men bara om det är en framtidssäkrad
lösning. Vi vill inte bara vara en
leverantör. Vi vill vara en kritisk
samarbetspartner
som
aktivt
deltar i ert företags drift och
utveckling för att ge er råd om
den mest framtidssäkrade hanteringslösningen.
Vi är ert tredje öga ut i världen
Danmark är landet med en av världens högsta
löneläge. För att klara av att vara konkurrens-
kraftig har man i Danmark alltid tvingats att
organisera, effektivisera, rationalisera och ha ögonen öppna för
mer effektiva sätt att göra saker
på. Därför kan du som kund
vara säker på att den lösning vi
föreslår är i linje med trender
och produktionsmodeller som är
mest effektiva och därför vägen ut i den globala
konkurrensen.
Producerat på Tellus
På Q-System strävar vi efter en balancerad
produktion. Vissa komponenter
outsourcas till utlandet men de
centrala delarna, konstruktion
och produktionen av varje projekt görs i Danmark. På det sättet
säkerställer vi att den färdiga
anläggningen är en kvalitetsprodukt som lever upp till våra
och era förväntningar.
Om 40 år fyller vi 100 år
Vi är ett säkert val. Vem har inte köpt från en
leverantör som senare försvunnit. På Q-System
har vi levererat solida, framtidssäkrade lösningar i 60 år och det har vi tänkt fortsätta med.
Vi kan inte vara överallt . Därför har vi ett nätverk av bra samarbetspartners lokalt och utomlands. Dessa kan, på plats hos våra användare
av transportlösningar, tillhandahålla den service
och kvalitetssäkring som är en del av en lösning
från Q-System.
Vi har alla en uppgift
Din uppgift är att se till att de dyra maskinerna utnyttjas optimalt. Vårt jobb är att se till
att flödet till och från maskinen
säkerställs så maskinen inte blir
stillastående.
Tillsammans kan vi skapa ett
system som ger ditt företag högre
inkomster, ökad tillväxt och en
ökad frihet som kan användas till
det du själv tycker är viktigast i tillvaron.
Download