föredragningslista vid öckerö missionsförsamlings årsmöte

GRUPPLISTA 2015
Bilaga 1
Samtliga namn i bokstavsordning
GUDSTJÄNST
Nattvardstjänare
pastor/vice förest.
Grupp 2
Pamela Börjesson
Anders Johansson
Gabriella Klingståhl
Daniel Lyckelid
Maria Simonsson
Karin Sjöholm
Annika Andersson
Gunilla Gröndahl
Agneta Karlsson
Nattvardsservicen
Förbönstjänsten
pastor/vice förest.
Bertil Adolfsson
Björn Anderén
Sven-Olof Adolfsson
Jonas Börjesson
Jim Petersson
Anders Ringeby
Dick Simonsson
Nanna Henning
Lisbeth Johansson
Therese Martinson
Marianne Nordin
Catarina Olofsson
Eva-Lena Ringeby
Monica Adolfsson
Hanna Göthberg
Assistans vid dop
BUSgruppsledare
Grupp 1
Björn Anderén
Anders Antonsson
Lisbeth Johansson
Catarina Olofsson
Maria Palm (d.ä)
Inga-Maj Konkell
Anders Johansson
Mattias Martinsson
Zandra Adolfsson
Ulrica Börjesson
Philip Hammar
Catarina Olofsson
Aste Palm o Bertil Adolfsson
Anders o Eva-Lena Ringeby
Per o Anna-Karin Sennerstam
Bojan Walfridsson och Marita
Alexandersson
Eva Wallin
Björn Anderén
Gun Anderén
Henrik Börjesson
Ulrica Börjesson
Helene Holgersson
Maria Simonsson
Mat: Helen Behrman
Gunilla Gröndal
Anna-Carin Sennerstam
Sång: Tomas Holgersson
Gudstjänster o samlingar Anette Olofsson
Jonas Andersson
Lisbeth Antonsson
Maria Gustin-Bergström
Henrik Börjesson
Tobias Dahlgren
Tomas Holgersson
Anette Olofsson
Matilda Palm
Ingmarie Wallhult
Eva Wallin
Sommarprogrammet
Magdalena Dahlström
Linus Lindell
Maria Simonsson
Ekonomiansvarig
Elisabeth Bäckrud
Ulrica Börjesson
Magdalena Dahlström
Anette Olofsson
Alpha-ledare
pastor
MUSIKRÅDET
Mattias Martinson
Julkonserten
DIAKONIRÅDET
Diakonin
RIA styrelseledamot
Bertil Adolfsson
Bertil Adolfsson
Monica Adolfsson
Björn Anderén
Hanna Göthberg
Björn Svensson
Kristina Svensson
Bertil Adolfsson
1
.
Sabina Gustafsson Anders Antonsson
Henrik Börjesson
Sabina Gustafsson
MISSIONSRÅDET
Nanna Henning
Helene Holgersson
Martin Palm
VALBEREDNING
Margit Skoglund
Linus Torgeby
Mattias Sennerstam
LJUD LJUS OCH BILD
Ljud och ljus tekniker
Tomas Holgersson
Daniel Olofsson
Marcus Alexandersson
Albin Gröndahl
Tony Gullstrand
Andreas Holgersson
Christoffer Holgersson
Tomas Holgersson (ljud och teknik)
Daniel Olofsson (ljusansv.+ ljud vid
uthyrning m.m.)
Multimedia
Henrik Börjesson
Henrik Börjesson
David Hedman
Albin Gröndahl (reserv)
Håkan Gröndal
Mathias Göthberg
PLANERINGSRÅD
Anställda
ANNONS OCH INFO Anställda
Elisabeth Bäckrud
Lisbeth Antonsson
Annonser i Lokalbladet
Anette Olofsson
Affischer uppsättning
David Andersson
Hemsida
Lisbeth Antonsson
Nanna Henning
Per Sennerstam
INNE- OCH UTEMILJÖ
Utsmyckning ”blommor” inne
Maria Simonsson
Gun Anderén
Helen Behrman
Lisbeth Johansson
Inredning o dekor
Elisabeth Christoffersson
Rigmor Linder
Maria Simonsson
Utemiljö
VÄRDGRUPPSANSVARIGA
NIMBUSGÅRDEN AB
Styrelse vald för 2014
Alexandra Lyckelid
Maria Simonsson
Anette Olofsson
Maria Simonsson
Stefan Nordin
Ulrica Börjesson
Ida Torgeby
Anette Olofsson
Lars Olsson
Christian Simonsson, ordf.
Dick Simonsson
Bengt Walfridsson
Hans Westermark
Fastigheter, drift & underhåll
Bengt Walfridsson
BUS 11
Bengt Walfridsson
Hamnen
Peter Linder (husvagn)
Aste Palm (Hamnkapten)
Roger Wallhult
Uthyrning
Karin Larsson
Adjungerad:
Karin Larsson
Karin Andersson
2
.