OK Barn Tunntarm OK 050217

advertisement
TUNNTARMSPASSAGE
FÖRBEREDELSER
Efter kl 24.00 natten före undersökningen får inget förtäras, ej heller på undersökningsdagens
morgon.
Ej röka, snusa eller tugga tuggummi.
HUR GÅR EN TUNNTARMSPASSAGE TILL?
Man får en mugg med kontrast att dricka. För spädbarn tag ev. med egen nappflaska.
Därefter tas bilder med olika tidsintervaller. Tiden för undersökningen kan variera mycket,
räkna med 2-4 timmar.
Efter röntgenundersökningen:
Kontrastmedlet som används kan förorsaka förstoppning. Drick (valfri dryck) därför mer än
vanligt efter undersökningen.
HUR FÅR MAN SVAR PÅ UNDERSÖKNINGEN?
Vi skickar svar på undersökningen till Din läkare.
Download