Läs mer - Förbundet Sveriges Dövblinda

advertisement
LÄGERLEDARE SÖKES!
DBU:s (Dövblind Ungdom) arbetsgrupp för Nordiskt ungdomsläger
den 17-24 juli 2017 i Sverige söker nu Dig som lägerledare!
Vill du som lägerledare bidra till ett upplevelse- och minnesrikt nordiskt ungdomsläger
för ungdomar med dövblindhet? Vill du själv få massor med erfarenheter? Tveka inte
att ansöka sommarjobbet senast 16 april 2017!
Om lägret
Detta nordiska ungdomsläger arrangeras vartannat år i Norden, och 2017 är det
Sverige och DBU:s tur. Lägret blir av i Bosön idrottsfolkhögskola utanför Stockholm
och är till för ungdomar i åldern 15-35 år från hela Norden som har någon form av
kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.
Lägrets tema är Kunskap, mod och stolthet. Vi i DBU och i arbetsgruppen tror på att
med mer kunskap får man mer självkänsla och mod - och i slutändan också stolthet
över sig själv som dövblind ungdom! Vi kommer ha det fullspäckat med spännande
föreläsningar, workshops och roliga aktiviteter hela veckan; se bifogat preliminärt
program.
Vad vi vill se hos dig som ledare
Vi strävar efter att ha en bra variation bland våra ledare och vi ser gärna olika typer
av erfarenheter och personligheter som kan komplettera varandra. Vi önskar att du
har/kan några av dessa:
- att du själv har kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet eller har
någon form av erfarenhet av det.
- det är önskvärt att du kan teckenspråk, både svenskt teckenspråk och/eller
internationella tecken.
- det är önskvärt om du också själv är mellan ca 15–35 år.
- att du kan delta i ledarutbildningshelgen 5–7 maj 2017 i Stockholm, där du lär
dig om bl. a. Hjärt- och Lungräddning, konflikthantering, normkritik samt självklart
får planeringstid med de andra ledarna för detta läger.
- det är önskvärt om du också kan komma till Bosön redan 16 juli 2017, för en
förberedelsedag innan lägret startar.
- att du jobbar bra i team, är ansvarsfull och organiserad.
- att du tar egna initiativ och idéer, är kreativ och kan komma på snabba
lösningar.
- är positiv och ser möjligheter istället för svårigheter.
- att du tycker det är roligt att jobba med ungdomar och självklart ser till att de har
ett toppen läger!
Vi kommer ha 3–5 ledare, inklusive en färdigt utsedd föreståndare, beroende på hur
många deltagare det blir totalt. Alla ledare får arvode och DBU står för alla kostnader
både för lägret och utbildningshelgen, som resor, boende och mat.
Om din ansökan
Som ansökan vill vi se ditt CV och att du skickar personligt brev, antingen via text
eller via video på teckenspråk, till oss. Där berättar du vem du är, vad för
erfarenheter av dövblindhet, läger och/eller nordiska samarbeten du har. Ansök före
16 april 2017 till oss i arbetsgruppen per e-mail till [email protected] - och har
du några frågor innan dess, är det bara att kontakta oss på samma mail!
Mer om DBU och arbetsgruppen
Mer information om DBU, ungdomssektion under FSDB (Förbundet Sveriges
Dövblinda), hittar du på DBU:s hemsida: http://www.fsdb.org/dbu.html
Du hittar även mer information om lägret och vilka vi är i arbetsgruppen i
Facebooksgruppen ”Nordic Youth Camp for Deafblindness in Sweden 2017”
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Download