12 hypertoni-040301

advertisement
Hypertoni.
Läkemedelskostnad för 90 dagars behandling
Lägsta rekommenderade underhållsdos enligt FASS
Kronor
850
800
750
700
650
600
550
500
*
450
Finns även i parallellimporterade
förpackningar
400
350
•
Inderal Retard* 160 mg
•
Inderal 160 mg
300
250
•
Seloken ZOC* 50 mg
Torem 2,5 mg
200
Spirix 5 mg
150
100
•
Lasix Retard* 30 mg
Furix Retard 30 mg
•
•
•
Salures-K 2,5 mg
•
•
Furix, Lasix, Impugan,
Furosemid Nordic och
Recip 20 mg
Loop-diuretika
Aldactone, Spiroscand,
Spironolakton NM Pharma
och Nordic 50 mg
Salures 2,5 mg
Esidrex 25 mg
50
•
•
•
••
•
•
Midamor 5 mg
Amilorid NM Pharma 5 mg
•
•
Seloken 100 mg
•
Emconcor* 5 mg
•
Metoprolol GEA
Retard 50 mg
Blocadren 10 mg
Viskén 10 mg
Propranolol NM Pharma
160 mg
Pindolol NM Pharma
10 mg
•
Bisoprolol generika 5 mg
103,50–105,60
Tenormin 50 mg
•
Atenolol generika 50 mg
73,35–74,25
Amiloferm mite,
Moduretic mite,
Normorix mite och
Sparkal mite 1 tabl
Tiazider inklusive
kombinationer
Kaliumsparande
diuretika
Beta-1-och
beta-2-receptorblockerare
Selektiva
beta-1-receptorblockerare
Uppdatering från LB 2003/2004 - Kostnader för tillgängliga läkemedel per den 1 mars 2004

Hypertoni.
Läkemedelskostnad för 90 dagars behandling
Lägsta rekommenderade underhållsdos enligt FASS
Kronor
Logimax Forte*
10/100 mg
901,40 kr
Cozaar comp Forte
100/25 mg 1.014,80 kr
850
Diovan comp Forte
160/12,5 mg 981,30 kr
800
*
•
Finns även i parallellimporterade förpackningar
•
Inhibace
comp*
5/12,5 mg
750
Aprovel* 150 mg
CoAprovel* 150/12,5
Alfadil depottabl 4 mg
Logimax* 5/50 mg
•
•
Cardizem Retard 240 mg
•
•
•
•
•
•
Tarka 180/2 mg
•
700
Cozaar 50 mg
Cozaar comp* 50/12,5
Atacand Plus 16/12,5 mg
•
•
•
Monopril 20 mg
•
•
•
Norvasc* 5 mg
Accupro 20 mg
Inhibace 2,5 mg
•
•
Vivatec 10 mg
•
••
••
•
•
Cardizem 180 mg
Cardizem Unotard 240 mg
Zanidip 10 mg
Lomir 5 mg
•
Coramil 200 mg
•
•
Triatec* 2,5 mg
•
•
•
Teveten 600 mg
Zestoretic
10/12,5 mg
Triatec comp
5/25 mg
•
Atacand 8 mg
Accupro comp
10/12,5 mg
•
Micardis 40 mg
•
Kinzalmono 40 mg
Kinzalkomb 40/12,5
550
500
Triatec comp mite
2,5/12,5 mg
450
Kredex 25 mg
Adalat Oros* 20 mg
Adalat* 20 mg
Lomir SRO* 2,5 mg
Isoptin Retard*
240 mg
350
•
•
•
•
Zestril* 10 mg
Lisinopril generika 10 mg
148,80–172,80
•
600
400
Physiotens
0,2 mg
Renitec comp,
20/12,5 mg
•
•
Kinzalkomb 80/12,5
Pramace* 2,5 mg
Apresolin 75 mg
••
•
Diovan* 80 mg
Diovan comp 80/12,5
Gopten 2 mg
•
•
Synerpril
20/6 mg
650
Micardis Plus 80/12,5
Capoten 50 mg
Renitec 10 mg
Kaptopril generika 50 mg
113,85–145,80
Hytrinex och
Sinalfa 2 mg
•
••
300
Enalapril comp Biochemie och Ratiopharm 20/12,5 mg
250
Aldomet 500 mg
Catapresan
150 mikrog
•
Trandate
200 mg
200
Verapamil NM Pharma
240 mg
•
•
•
•
Plendil* 5 mg
150
Isoptin 240 mg
Felodipin generika
5 mg, 126.90–151.20
100
Enalapril generika 10 mg
65,20–107,55
50
ACE-hämmare
Kalciumantagonister
inkl komb
Sympatikusdämpande
medel samt
hydralazin
Alfa-1-blocke- ACE-hämmare
rare, alfa-1- och kombinationer
betablockerare
Angiotensin IIreceptorblockerare inkl komb
Uppdatering från LB 2003/2004 - Kostnader för tillgängliga läkemedel per den 1 mars 2004

Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards