Olika mikroorganismer

advertisement
Olika mikroorganismer
Mögel
Mögel räknas till svampsläktet. Mögel liksom bakterier gör stor nytta när den befinner sig
på rätt ställe d v s i naturen. Mögel används också i olika framställningar av ex antibiotika,
aromsättare till ost. Det finns korvprodukter som har ett mögelskikt på utsidan som skydd
mot bakterieangrepp.
Mögel liknar en planta genom att den har ett grensystem besående av hyfer och bildar
knoppar med sporer som sprider sig och gror varvid en ny planta bildas. Det som skiljer sig
från växter är att mögel inte kan tillgodose sig av näring med hjälp av fotosyntesen. Mögel
måste därför använda sig av näring i andra hand d v s den näring som andra skapat med
hjälp av fotosyntesen. Detta innebär också att mögel inte tål UV-ljus och trivs därför i
mörka fuktiga utrymmen. För att kunna existera kräver mögel syre, näring, viss
temperatur samt FUKT. Fukten är den enda faktor som människan kan försöka kontrollera.
I bland klarar vi inte av att stänga ute fukten. Det är då som mögel etablerar sig på
konstruktionsmaterialen i våra byggnader.
Mögel kan avge oangenäm lukt vilket kan skapa obehag. Mögel som växer på en del
tryckimpregnerat material avger mer lukt.
Genom att studera människors ohälsa i kombination med vilket typ av mögel som är
närvarande har man funnit att vissa mögeltyper skapar mer obehag än andra.
Olika typer av mögel kräver olika mycket fukt för tillväxt.
En typ av mögel Stachybotrys kräver relativ fuktighet på ca 90 % för att växa till. Den är
mycket vanligt förekommande på olika typer av pappersmaterial som gipspapp och
tapeter.
Aspergillus och Pencillium behöver däremot inte lika mycket fukt för tillväxt. Pencillium
deltar nästan alltid på fuktskadade konstruktioner.
I åtgärdspaketen för att dessa skador, här ovan, har vår Benac och Dentar Combi
Clean sina givna platser.
En flora av Pencillium.
Om denna förstoras 400 ggr ser man
att sporangiet liknar en pensel därav
namnet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards