kan er bostadsrättsförening skryta med ett fräscht soprum utan

KAN ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING SKRYTA
MED ETT FRÄSCHT SOPRUM UTAN
BESVÄRANDE ODÖRER?
AIRCODE T M = REN LUFT = BRA BOENDEMILJÖ
AircodeTM är ett produktnamn som har blivit synonymt med fräsch luft
utan odörer, bakterier och mögel. Oavsett applikationsområde så är
AircodeTM luftens stora hjälpreda.
Vi bistår framgångsrikt med lösningar som renar luften på ett miljöoch kostnadseffektivt sätt.
Aircode T M hjälper dig 24-timmar om dygnet
Vår bostadsmiljö är viktig och ofta så är det med obehag som vi
slänger våra sopor pga. besvärande lukt.
Lukten kan också vålla obehag för boende i närliggande lägenheter.
Vi erbjuder ett komplett system för sop- och avfallsrum som åtgärdar
problemen samtidigt som luften blir fri från stank, mögel,
svampsporer och bakterier. Med ett framstående resultat har vi ersatt
dyra kylanläggningar med våra aggregat.
Aircode T M - lika effektivt som energisnålt
I dag samarbetar vi med allt från stora industrier till Elite Hotels, ICA,
kommuner,
bostadsrättsföreningar och privata kunder som har problem med
t.ex. lösningsmedel, statisk elektricitet, mögel, allergier, besvärande
odörer i soprum och från närliggande restauranger.
Vi har även den stora äran att vara hovleverantörer till ICA:s butiker
runtom i landet där vi har installerat våra aggregat med utmärkta
resultat i bl.a. kylrummen, fiskkylarna, soprummen och i
returglasrummen.
Va r m t v ä l k o m n a a t t r i n g a e l l e r m a i l a
Jimmy Eck tel: 072-231 46 80
[email protected]