25 mars nova arena trollhätan

MÄSSMANUAL
Obligatorisk information
för utställare
25 MARS
NOVA ARENA
TROLLHÄTAN
VILLKOR FÖR MÄSSDELTAGARE
Redo för UF-mässan – Entreprenörskap
på riktigt 2017? Här hittar du information
om vilka regler som gäller för dig som ska
ställa ut den 25 mars i Nova Arena,
Trollhättan.
ANMÄLAN
Anmälan till mässdeltagande öppnar den 6
februari klockan 09:00. Anmälan stänger den
17 februari. Det är först till kvarn vad gäller
platser så var ute i god tid!
1. Logga in på ungforetagsamhet.se
Under fliken ”Mässa” kan ni anmäla UF-företaget.
Innan anmälan ska ni ha läst igenom detta
dokument för att kunna besvara det mässtest som
finns i anmälan.
2. För att slutföra anmälningen behöver ni betala
in mässavgiften på 300 kronor till:
Bankgiro: 5060-4644 eller swisha direkt till
nummer: 123 299 07 03 senast 17 februari.
Det är viktigt att ni döper betalningen till ert
företags-ID så att vi kan koppla betalningen till ert
företag.
MONTERPLATS
Monterkartan kommer att läggas ut på
ungforetagsamhet.se den 24 februari. Där
kan du se var ditt UF-företag kommer att stå.
Det går inte att ändra den monter man har
tilldelats. UF-företaget får inte heller överlåta
sin plats till annat UF-företag.
AVANMÄLAN
Om ni har plats på mässan men inte vill ha den
skall det avanmälas till
[email protected] senast den 10
mars. Mässavgiften kommer att betalas
tillbaka efter mässan. Om ditt UF-företag
tvingas avboka sin plats efter detta datum får ni
inte pengarna tillbaka. Om avbokningen
däremot grundas i allvarlig sjukdom eller
annan olycka som kan styrkas med läkarintyg
betalas anmälningsavgiften tillbaka.
VIKTIGA DATUM FÖR UTSTÄLLARE
MÅNDAG 13/3
6 februari
Anmälan till mässan öppnar
17 februari
Anmälan till mässan stänger
24 februari
Monterkartan presenteras via webben
10 mars
10 mars
24 mars
Deadline! Skicka in tävlingsbidrag för de olika tävlingarna
Deadline för avanmälan – pengarna tillbaka.
25 mars
UF mässan Entreprenörskap på riktigt 2o17
Möjlighet att lämna av montermatrial i Nova Arena, kl 18-19
UNDER MÄSSDAGEN
INCHECKNING
När ni anländer till Nova Arena på mässdagen ska
ni checka in ert företag. Detta görs vid
informationsdisken som finns inne i Nova Arena.
Ni kommer då få ett kuvert med information
gällande dagen samt nyckelband med tillhörande
utställarbadge. Incheckningen är möjlig fram till
kl 10:00.
PARKERING
Det finns gott om parkeringar i området kring
Nova Arena.
STRAFFAVGIFT OM UF-FÖRETAGET EJ
DYKER UPP PÅ MÄSSAN
Dyker ni inte upp på mässdagen kommer ni bli
fakturerade en straffavgift på 1000 kr/UF-företag.
Detta utöver att mässavgiften inte betalas tillbaka.
OBS! Ni måste bära nyckelband med tillhörande badge, som fås vid incheckningen, under hela mässdagen.
TIDER FÖR UTSTÄLLARE
FREDAG 24/3
18:00-19:00 Möjlighet att lämna av montermaterial i Nova Arena
LÖRDAG 25/3
08:30
10:00
11:30
11:40
Mässhallen öppnar för inflyttning
Incheckningen stänger
Montern ska vara färdigbyggd
Invigning i Lilla Nova
INFLYTTNING AV MONTERMATERIAL
När ni ska flytta in ert montermaterial i Nova
Arena finns två alternativ till ingångar.
Inflyttning via lastport: Har ni stora och tunga
saker så använd ingången via lastporten.
Lastporten hålls öppen fram till kl 10:00.
Inflyttning via huvudentrén: Har ni mindre
saker som ska bäras in så använd huvudentrén.
Lastport samt huvudentré finns utmärkta på
monterkartan.
12:00
16:00
16:15
18:00
Mässan är öppen för besökare
Mässan stänger
Prisutdelning i Lilla Nova
Nedplockning av monter
NEDPLOCKNING/UTFLYTTNING/
UTCHECKNING
Städning av montrarna görs efter
prisutdelningen. Innan ni lämnar mässhallen ska
ni få er monter godkänd samt gjort en
utvärdering. Först när er monter är godkänd kan
ni lämna mässan, företag som lämnar mässan i
förtid faktureras 1000 kronor.
Vad menas med att lämna monter i bra
skick?
SÄKERHET
Mässhallen är tom när invigning/prisutdelning
pågår och vakter kommer att cirkulera området.
Under denna tid tillåts varken besökare eller UFföretag att vistas i mässhallen. När mässhallen är
öppen ansvarar ni själva för säkerheten i er
monter. Lämna inga värdesaker obevakade.
- Montern ska lämnas i det skick ni fick den.
- Allt material som ni tog med till mässan ska
därifrån.
- Monterväggarna ska vara fria från tejp,
häftklamrar, nubb och annat.
MONTERN
Hur stor är egentligen en monter? Vad får
ni göra och inte göra? Här hittar ni
information om montern och regler
gällande monterbygget. Läs igenom detta
noga så att ni är väl förberedda. Ni får ta
hjälp av utomstående när ni planerar och
bygger er monter.
VIKTIGT!
Målning, tapetsering och limning direkt på
monterväggarna är ABSOLUT förbjudet. Även att
sätta upp papper/tapet direkt på väggen är en
brandfara. När ni bygger, håll er inom monterns
yta, på bredd och höjd. Väggarna håller inte för
upphängning av tyngre föremål.
SPIK OCH SKRUVAR
Spik (korta/små för att inte tränga igenom
monterväggen bakom, ex. dyckert 40x1,7) får
användas sparsamt på de ställen i monterväggen
där det finns reglar. Ni får använda häftstift, tejp,
häftmassa och småspik på monterväggarna - men
inte skruvar eller större spikar.
MONTERSTORLEK
Det finns två typer av montrar, hörnmontrar som
består av en bakre vägg på ca 2,98 meter och en
sidovägg på ca 1 meter. Samt mittmontrar som
istället har två sidoväggar på ca 1 meter var och
bredden ca 2,96 meter. Höjden på montrarna
varierar mellan 2,44-2,50 meter. Alla
monterväggar är gjorda av masonitskivor.
Golvytan är 4,5 kvm och det är betonggolv i Nova
Arena.
TÄCK MONTERVÄGGARNA
Vi rekommenderar alla utställare att täcka
monterväggarna då dessa är slitna. Det finns flera
olika sätt att täcka väggarna.
TIPS! Kolla in dokumenten TIPSBANK som
finns på webben för att få inspiration om hur ni
kan täcka
16:15era väggar
18:00
MITTMONTER
HÖRNMONTER
HÖRNMONTER
VÄNSTER
HÖGER
2,96 m
2,98 m
1m
2,98 m
1m
2,44-2,5 m
2,44-2,5 m
2,44-2,5 m
1,5 m
1,5 m
VARJE MONTER TILLHANDAHÅLLER:
- 1 st uttag i grenuttag där 400 w är avsatt för montern. Ta med
förlängningsladd och/eller egen grenuttag.
1,5 m
ALLERGIER
FAKTABANK
A-V
Varje person ansvarar för sin allergi. Det kan
förekomma gräs, växter och annat i montrarna.
Se därför till att ha med eventuella mediciner på
plats.
BEMANNING
Se till att det finns bemanning i montern under
mässans öppettider. Jurypersoner i respektive
tävling kan dyka upp när som helst under dagen
så var aktiva i montern!
BORD
Ni får själva ta med eget bord om ni behöver det
i er monter.
BYTE AV MONTER
Det är absolut förbjudet att byta montrar mellan
UF-företag! Om företaget byter plats kommer
inte monterkartan att stämma och ert företag
förlorar möjligheten att delta i de tävlingar som
ni anmält er till.
EL
ELD/LEVANDE LJUS
Ingen eld får förekomma på mässan.
Inte heller levande ljus.
Varje monter har tillgång till max 400 Watt
genom ett uttag. Tänk därför på att ta med
förlängningsladd och/eller eget grenuttag.
Det är inte tillåtet att ha vattenkokare, micro,
kokplatta, kaffebryggare eller dylikt i montern,
då dessa kräver drygt 2000 Watt. Skulle en elcentral gå sönder pga. av överbelastning från
någon monter, kommer ni bli
ersättningsskyldiga för detta. Kontakta Ung
Företagsamhet Fyrbodal om ni önskar tillgång
till mer än 400 Watt.
GOLV
MATERIAL OCH VERKTYG
Underlaget är betonggolv. Ta med något som
täcker golvet i er monter om ni inte vill ha
detta underlag. Det är absolut förbjudet att
skruva, spika el. dyl. i golvet. Skall ni lägga
laminat/trägolv så tänk på
underlagspapp/foam för att undvika
knastrande ljud.
Allt material som t ex verktyg för ert
monterbygge, sopborste, påsar att ta era
varor i, tejp, sax, trappstege, kvittensblock,
växelpengar etc. får ni ta med er själva.
Samarbeta gärna i klassen.
INTERNET
Det finns inget Wi-Fi i Nova Arena. Vi
rekommenderar att ni använder mobilt
bredband för uppkoppling, eller ladda ner
det som är viktigt att kunna visa på er egen
hårddisk.
LJUD OCH LJUS
Tänk på ert ljus endast ska vara riktat mot er
egen monter. Musik i montern är inte tillåtet
då ljudnivån blir för hög i hallen.
MAT
I mässavgiften ingår ingen mat, däremot
kommer det att finnas en servering på
mässan som säljer lättare förtäring. Det är
självklart okej att ta med sig matsäck om så
önskas!
MARKNADSFÖRING
Hjälp gärna till och marknadsför mässan.
Dela gärna våra facebookinlägg kring
mässan via era sociala medier.
LIVSMEDEL
Om ert företag ska sälja något livsmedel på
mässan (smörgåsar, bullar, kaffe, bakverk
etc) så måste ni ha ett godkännande/
tillstånd för detta. Kontakta UF Fyrbodal för
mer info.
PARKERING/AVLASTNING
Det finns gott om parkeringar i anslutning
till Nova Arena. Funktionärer på plats
kommer att visa var på-/avlastning av
mässmaterial görs så smidigt som det går.
Tänk på att flytta era bilar så snart som ni
lastat på/av.
SOPCONTAINER
Sopcontainer kommer att finnas på utsidan.
Försök att tänka klimatsmart när det gäller
återvinningen av ert montermaterial.
OBS! Endast sopor som ligger i soppåsar
får slängas! Större skivor får INTE slängas i
containrarna.
VÄXTER
Det är tillåtet att ha levande växter i
montern. Ni får dock inte ha hö, halm eller
liknande lättantändligt i montern. Med
reservation för eventuella ändringar.
FRÅGOR?
Har ni några frågor eller funderingar som inte besvarats eller som ni är osäkra på?
Kontakta då gärna oss på Ung Företagsamhet Fyrbodal.
Mässansvarig och frågor kring tävlingar:
Jill Stor, 0707 – 832 035
[email protected]
Har du frågor kring monter och mässhall kontakta:
Daniel Mesa Moreno, 0707 – 588 885
[email protected]
Linn Fritzwik, 0733 – 298 936
[email protected]
VART LIGGER NOVA ARENA?
NOVA ARENA
NOHABGATAN 21
461 53 TROLLHÄTTAN
TÄVLINGAR
Alla företag som ställer ut på mässan har
möjligheten att vara med i en rad tävlingar. Se
tävlingskriterier för vad som krävs för respektive
tävling på ungforetagsamhet.se/gymnasium
Deadline för att lämna in tävlingsbidrag är den 10
mars kl 16:00.