Franklin D. Roosevelt

advertisement
06_11:Layout 1
2016-01-19
11:16
Sida 6
Detta frimärke gav USA ut 1982, 100 år efter Franklin D. Roosevelts födelse. Gravyren är utförd av den amerikanske gravören Clarence Holbert. Notera cigaretten i presidentens västra hand. Roosevelt var storrökare och läkarna varnade honom för att hans livsstil kunde få svåra konsekvenser. Under kriget drack han dessutom ansenliga
mängder av sin favoritdrink martini. Drinken ”Roosevelt martini” är uppkallad efter honom. Roosevelt led av
högt blodtryck och flera andra åkommor relaterade till rökning och alkohol, och han dog efter en massiv stroke.
En president
i händelsernas centrum!
av Carl-Henrik Larsson
Franklin D. Roosevelt är den enda amerikanska presidenten som valts
till fyra mandatperioder. Han omdanade den ekonomiska politiken
i USA under den stora depressionen, och ledde USA in i andra
världskriget efter Japans anfall mot Pearl Harbor 1941. Roosevelt var
minst sagt en president som verkade i händelsernas centrum!
Dessutom var han en hängiven frimärkssamlare.
6
NORDISK FILATELI Februari 2016
06_11:Layout 1
2016-01-19
11:16
Sida 7
P
å morgonen den 7 december 1941 anfölls den amerikanska Stillahavsflottans bas Pearl Harbor på ön Oahu, Hawaii, av japanska störtbombare och torpedflygplan.
Vid anfallet, som kom utan förvarning, dödades 2 335 amerikanska sjömän och soldater.
Den japanska militärledningen hade räknat med att de
amerikanska hangarfartygen
skulle ligga för ankar i Pearl
Harbor, och att de skulle bli ett
lätt byte för de japanska planen. Men hangarfartygen var
ute till havs när anfallet genomfördes, och attacken mot Pearl
Harbor blev därför inte den stora seger som japanerna hade
hoppats på.
Dagen efter det japanska anfallet talade USA:s president
Franklin D. Roosevelt inför
kongressen. I sitt tal lyfte han
fram det faktum att anfallet
mot Pearl Harbor kommit utan förvarning. Han redogjorde
för vad som hade hänt, och
klargjorde att USA och det amerikanska folket skulle gå segrande ur konflikten. Talet avslutades med att Roosevelt bad
om kongressens medgivande
till en krigsförklaring mot Japan, vilket han också fick.
Den 11 december förklarade
Nazityskland och Italien krig
mot USA, som kort därefter förklarade dem krig. Andra världskriget hade därmed gått in i en
ny fas, där USA skulle komma
att spela en avgörande roll för
de allierades slutseger.
NORDISK FILATELI Februari 2016
get i Europa. Churchill som då
var marinminister, vädjade till
Roosevelt om amerikanskt bistånd till krigsinsatserna i Europa. Churchill förstod att Storbritanniens framtid var hotad
om inte USA kom till undsättning, eller åtminstone skickade krigsmateriel och förnödenheter.
Korrespondensen
mellan
Churchill och Roosevelt skulle
komma att bli betydande under krigsåren, och totalt utbyttes närmare 2 000 telegram
mellan de två ledarna.
Roosevelts händer var bakbundna av USA:s neutralitet,
och hur gärna han än ville kunde han inte gå emot konstitutionen. De isolationistiska krafterna inom den amerikanska
politiken var mäktiga före överfallet på Pearl Harbor, och opinionen i landet hade inte godtagit en amerikansk inblandning i konflikten i Europa.
En tillfällig lösning på problemet var att USA lånade ut
krigsfartyg till Storbritannien,
i utbyte mot att Storbritannien
lät amerikanerna uppföra marinbaser i brittiska kolonier.
Denna överenskommelse som
var Roosevelts verk, stred inte
mot neutraliteten.
I mars 1941 godtogs låneoch uthyrningslagen (LendLease Act), vilket möjliggjorde
för USA att låna ut krigsmateriel och råvaror till Storbritannien, som lån mot senare återbetalning. Roosevelt var den
pådrivande kraften även vad
gällde denna uthyrningslag.
Churchill vädjade till
Roosevelt
Privilegierad uppväxt
Roosevelts popularitet som president var vid tiden för krigsförklaringen enorm, även om
det fanns krafter som verkade
för att USA skulle stå utanför
kriget. Sedan andra världskrigets utbrott i september 1939,
hade Roosevelt gjort allt han
kunde för att hjälpa Storbritannien i kampen mot Tyskland.
Storbritanniens premiärminister Winston Churchill hade
redan innan han blev premiärminister i maj 1940, kontaktat
Roosevelt med anledning av lä-
Franklin D. Roosevelt föddes
1882 i Hyde Park i delstaten
New York. Fadern James Roosevelt var affärsman och en
mycket förmögen sådan. Han
hade dessutom nära förbindelser med det högsta politiska
skiktet i USA, och Franklin D.
Roosevelt fick därför redan som
liten pojke besöka Vita huset.
Modern Sara Ann Delano
Roosevelt var även hon otroligt
förmögen, och tillsammans gav
föräldrarna sonen en minst sagt
privilegierad uppväxt. Täta stu-
➥
7
06_11:Layout 1
2016-01-19
11:16
Sida 8
Nedan: Precis innan Roosevelt tillträdde som president 1933, utsattes han för ett attentat som var nära att
kosta honom livet. Under ett tal i Bayfront Park i Miami avlossade en gärningsman ett antal skott mot den blivande presidenten. Vid attentatet dödades två personer, däribland en kvinna i publiken samt Chicagos borgmästare Anton Cermak, som skakat Roosevelts hand då skotten avlossades.
Roosevelt överlevde troligtvis tack vare att en kvinna ingrep, och slog till gärningsmannen med sin handväska i skottögonblicket. Frimärket gavs ut av Kuba
1947.
T.h.: President Roosevelts politik gynnade minoriteterna i USA. Inte minst arbetade han för
att stärka de medborgerliga rättigheterna för
indianerna och den svarta befolkningen. Polisbrutalitet mot svarta var vanligt förekommande
liksom lynchningar av svarta i den amerikanska södern. Ett problem var att Roosevelt behövde stöd av de demokratiska krafterna i södern för att kunna genomföra sin ekonomiska
politik. Detta bidrog till att kampen för ökade
medborgerliga rättigheter för de svarta blev en
utdragen process. Frimärket gavs ut av Brasilien 1949.
➥
dieresor till Europa kombinerades med ridning, skytte och
hästpolo.
Under en del av sin skoltid
gick Roosevelt på internatskolan Groton School i Massachusetts, där större delen av eleverna kom från den amerikanska
överklassen. I skolan som hade,
och fortfarande har, en kristen
inriktning, inspirerades Roosevelt starkt av rektorn Endicott Peabody, som förespråkade medmänsklighet och omtanke med de mindre bemedlade i
samhället. Detta var värderingar som senare skulle bli ledord i Roosevelts politiska karriär.
Efter Groton School fortsatte Roosevelt sina studier vid
Harvard, där han bland annat
studerade ekonomi och historia. Han skulle senare även
studera juridik vid Columbia
University.
Dominerande moder
Franklin D. Roosevelt var avlägsen släkting till den tidigare
presidenten Theodore Roose-
velt (1858–1919), som för övrigt
även var farbror till Franklin
D. Roosevelts hustru, Eleanor
Roosevelt (1884–1962).
Paret möttes första gången
1902, och de gifte sig tre år senare. Men trots att det fanns
en djup kärlek mellan makarna, blev det aldrig något lyckligt äktenskap. En anledning
var att Franklin. D. Roosevelts
moder Sara var en dominerande kvinna, och aldrig släppte
taget om sin son. Hon lade sig i
det mesta som skedde runt honom.
Franklins och Eleanors privatliv var praktiskt taget obefintligt, eftersom modern inte
flyttade ut från makarna Roosevelts egendom Springwood,
som hade köpts av hennes make, och som även var Franklins
hem från födseln och livet ut.
Fram till sin död 1941 var
modern Sara en dominerande
faktor i sonens liv.
En annan orsak till missämjan mellan makarna var Roosevelts kärleksaffär med fruns
sekreterare Lucy Mercer, en
affär som Eleanor aldrig förlät.
Makarna Roosevelt fick sex
barn tillsammans, men äkten-
skapet reparerades aldrig fullt
ut.
Eleanor skaffade sig ett privat boende i New York, där hon
levde de sista åren av Franklin
D. Roosevelts liv, och hon besökte Vita huset och Springwood
enbart vid sporadiska tillfällen.
Eleanor skapade sig tidigt en
egen karriär som medborgarrättskämpe, och efter makens
död blev hon FN-delegat och senare även ordförande för FN:s
organ för mänskliga rättigheter.
Drabbad av förlamning
Roosevelts politiska karriär tog
fart under början av 1910-talet,
då han blev invald som demokratisk representant i delstaten
New Yorks senat. Redan 1913
lämnade han politiken för att
tillträda tjänsten som biträdande sekreterare för den amerikanska marinen, en uppgift
han tog på fullaste allvar.
Denna mästerliga gravyr har gjorts av den amerikanske gravören Thomas R.
Hipschen. Frimärket gavs ut 1984 till 100-årsminnet av Eleanor Roosevelts
(1884–1962) födelse. Eleanor var gift med Franklin D. Roosevelt från 1905 fram
till hans död 1945. Hon var syssling med Franklin D. och dotter till president
Theodore Roosevelts yngre bror. Efter makens död blev hon FN-delegat och
även ordförande för FN:s organ för mänskliga rättigheter. Eleanor Roosevelt
drev under sin livstid frågor om medborgerliga rättigheter, inklusive de svartas rättigheter i USA.
8
NORDISK FILATELI Februari 2016
06_11:Layout 1
2016-01-19
11:16
Sida 9
Franklin D. Roosevelt kom från ett mycket välbärgat hem. Fadern James Roosevelt, som var en framgångsrik affärsman, hade nära kontakter med USA:s högsta politiska skikt. Sonen skulle senare som demokraternas president komma
att kämpa för de fattigas rättigheter. Förutom att sådana värderingar fanns i familjen tog han även intryck av Endicott Peabody, som var rektor vid elitskolan
Groton School där Roosevelt gick. Peabody menade att politiken skulle präglas
av kristna värderingar. Frimärket gavs ut av Övre Volta (sedan 1984 Burkina Faso) 1970.
Han arbetade aktivt för att
USA skulle utveckla och bygga
ut de marina sjöstridskrafterna, och efter USA:s inträde i
första världskriget 1917 blev
han en stor förespråkare för det
nya ubåtsvapnet.
Efter krigsslutet 1918 återvände Roosevelt till politiken,
och till mångas förundran utsågs han till vice presidentkandidat för det demokratiska partiet inför presidentvalet 1920.
Valet slutade med ett demokratiskt nederlag, men Roosevelts politiska ambitioner var
långt ifrån över.
Året efter det misslyckade
presidentvalet drabbades Roosevelt, 39 år gammal, av vad
som enligt dåtidens läkarvetenskap var sjukdomen polio.
Men möjligen var det istället
Guillain-Barrés syndrom, som
ger nervpåverkan och kan leda
till förlamning.
Trots att Roosevelt blev förlamad från midjan och ner, vägrade han ge upp hoppet om att
återigen kunna gå. Vid rehabiliteringscentret Warm Springs
i Georgia arbetade han målmedvetet för att besegra sjukdomen. Roosevelt blev dock aldrig fri från sin förlamning, men
han lärde sig att med stor fysisk ansträngning gå kortare
sträckor med hjälp av benskenor och käpp.
Han hemlighöll sin förlamning för alla utom den närmaste omgivningen, och när han
avled var hans sjukdom inte
offentligt känd.
Den blivande presidenten
köpte 1926 rehabiliteringshemmet i Warm Springs, och det är
än idag i drift. Roosevelt återvände ofta dit, och det var även
där han avled 1945.
New Deal!
Trots sin förlamning återupptog Roosevelt sina politiska ambitioner och segrade i guvernörsvalet i New York 1928. Han
blev mycket populär som guvernör, inte minst genom att han
drev och genomförde olika sociala program riktade mot de
minst bemedlade i samhället.
Börskraschen 1929 som sedan övergick i en mycket djup
och långvarig depression, drabbade den amerikanska befolkningen hårt. Och när Roosevelt
ställde upp som demokraternas
kandidat i presidentvalet 1932,
stod USA på ruinens brant.
En viktig anledning till varför Roosevelt vann valet, var
troligtvis att han under sin tid
som New Yorks guvernör gjort
sig känd som en reformvänlig
politiker, som ville driva sociala frågor.
Då han tillträdde som USA:s
president den 4 mars 1933 hade depressionen nått sitt mörkaste djup. En fjärdedel av befolkningen stod utan arbete,
miljoner människor var hemlösa, och den amerikanska produktionen hade halverats på
bara några år.
Roosevelts lösning på problemet är det som har gått till
historien som ”New Deal” (den
nya given). Det var ett statligt
åtgärdsprogram, som bland annat gick ut på att få ner arbetslösheten genom skapade arbeten såsom väg-, järnvägs- och
dammbyggen.
Staten ökade dessutom kontrollen över bank- och finanssektorn, samtidigt som bönderna erbjöds förmånliga lån till
låg ränta för att kunna investera i traktorer och maskiner,
för att på så vis kunna öka produktionen. Dessutom genomfördes omfattande sociala reformer.
Större delen av Roosevelts
program gav önskat resultat,
och arbetslösheten sjönk samtidigt som USA reste sig ur depressionen. Arbetslösheten nästan halverades fram till 1937.
Rekordpresident!
Roosevelt återvaldes till president vid valet 1936. Under sin
➥
Franklin D. Roosevelt blev 1940 vald till USA:s president för tredje gången, vilket
är temat för detta frimärke från Marshallöarna utgivet 1990. Han skulle bli vald ytterligare en gång, vilket är rekord i USA:s historia. Under Roosevelts ledning tog
sig USA ur 1930-talets djupa depression. Efter andra världskrigets utbrott 1939
verkade han för att USA skulle ge stöd till Storbritannien och Sovjet i form av
krigsmateriel och krigslån. Opinionen krävde att USA stod utanför kriget men efter Japans anfall mot Pearl Harbor gick USA in i kriget. Freden 1945 fick Roosevelt aldrig uppleva.
NORDISK FILATELI Februari 2016
9
06_11:Layout 1
2016-01-19
11:16
Sida 10
Detta frimärksblock gavs ut av Grenada 1982, och visar när Franklin D.
Roosevelt håller tal på Howard University (ej att förväxla med Harvard
University) i Washington, D.C, den
26 oktober 1936. Det var ett invigningstal till en byggnad på universitetsområdet. Howard var tidigt ett
universitet som antog svarta studenter. Det har sedan grundandet
1867 verkat för antirasism, vilket
också Roosevelt anknyter till i sitt
tal. Citatet som står till vänster, och
som är hämtat från talet, lyder i sin
helhet ”Among American citizens,
there should be no forgotten men
and no forgotten races.”
➥ andra presidentperiod drev han
de sociala frågorna vidare, och
såg till att stora satsningar gjordes inom det amerikanska jordbruket.
Som president såg han med
fasa hur Nazityskland och Japan växte sig starka. Han förstod tidigt att ett krig hotade
Europa och i förlängningen också USA, men som nämndes inledningsvis var de isolationistiska krafterna starka i landet,
och han hade inte kongressens,
och inte heller opinionens, stöd
att vidta några drastiska utrikespolitiska åtgärder.
I ett tal som Roosevelt höll
inför presidentvalet 1940, lovade han den amerikanska ungdomen att de inte skulle skickas iväg till ett utrikes och avlägset krig. Han var väl medveten om att en förlust i valet
skulle innebära att en president med isolationistisk prägel
skulle tillträda i hans ställe.
Detta skulle med all säkerhet i
sin tur innebära att allt stöd till
Storbritannien skulle dras in.
När USA sedan gick in kriget var det inte längre något avlägset och utländskt krig som
ungdomarna skickades till! Det
hade med all tydlighet blivit en
amerikansk angelägenhet.
Franklin D. Roosevelt blev
1940 vald till USA:s president
för tredje gången. Han skulle
dessutom bli vald en fjärde
gång 1944, vilket är rekord för
en amerikansk president.
Han skulle dock aldrig få
uppleva slutet på andra världskriget. Den 12 april 1945, med
mindre än en månad kvar till
freden i Europa, avled han av
en massiv stroke.
Hade inte Roosevelt kämpat
för att se till att Storbritannien fick krigsmateriel och förnödenheter från USA innan det
amerikanska inträdet i kriget,
hade Tyskland troligtvis besegrat Storbritannien.
Roosevelt på frimärken
Franklin D. Roosevelt började
samla på frimärken redan som
liten pojke. Samlingen växte
snabbt eftersom han fick stän-
Vid Casablancakonferensen
som hölls i januari 1943 på hotell Anfa i den marockanska
staden Casablanca, möttes
Roosevelt, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill
och Charles de Gaulle, ledare
för Det fria Frankrike. Charles
de Gaulle hade först sagt nej till
Roosevelts och Churchills invit
att delta, men efter att USA och
Storbritannien hotat med att utnämna general Henri Giraud till
befälhavare (som också deltog
och ses på bilden längst t.v.)
för de fria franska styrkorna så
tackade de Gaulle ja. Stalin
medverkade inte vid konferensen. Frimärksblocket är utgivet
av Antigua och Barbuda 1991.
10
NORDISK FILATELI Februari 2016
06_11:Layout 1
2016-01-19
11:16
Sida 11
Detta frimärke som gavs ut 1970 av Övre Volta (sedan 1984 Burkina Faso) visar när presidenten är sysselsatt med sin frimärkssamling. Roosevelt var en hängiven frimärkssamlare och intresset för hobbyn väcktes redan i unga år. Efter att han drabbats av polio i vuxen ålder blev samlandet ett sätt att finna mental frid. Hans samling växte under tiden som president, då han
fick frimärken av statschefer och andra gäster i Vita huset. Efter
hans död 1945 såldes samlingen och den inbringade i dagens
penningvärde en ansenlig summa pengar.
diga tillskott från sin far som
var affärsman, och hade en omfattande korrespondens både
inom USA och med utlandet.
Även faderns affärsbekanta
försåg den unge Roosevelt med frimärken och
brev.
Hans frimärkssamlande fick en annan
innebörd efter att han
hade insjuknat i polio.
Samlandet hjälpte honom genom svåra
sjukdomsperioder, då
han fick annat att tänka på när han i timmar
sysselsatte sig med frimärken från världens
alla hörn.
Under sin tid som
president (1933–45)
växte samlingen till
enorma proportioner,
eftersom han ständigt
fick nya tillskott från
statschefer, politiker
och andra prominenta
besökare i Vita huset.
Dessutom var Roosevelt mycket involverad
i frimärksutgivningen i
USA under de år som
han var president. Han
ville gärna ha sista or-
det innan frimärkena godkändes för tryckning.
Frimärkssamlingen såld
Efter Roosevelts död såldes den
omfattande samlingen på auktion. De flesta märkena var inte
direkt värdefulla, även om det
fanns en del dyrgripar.
Hur som helst så
inbringade samlingen
250 000 dollar i dåtidens penningvärde,
vilket var en enorm
summa pengar. Många
var naturligtvis villiga
att betala en rejäl
slant för att komma
över ett frimärke som
tillhört den populäre
presidenten, och det
drev upp försäljningspriserna!
De frimärken med
president Roosevelt
som jag valt att använda som illustrationer i
artikeln är endast ett
urval av alla dem som
avbildar honom. Några
andra som sticker ut
ur mängden är:
Argentina (1946),
Filippinerna (1950),
Haiti (1946), Honduras (1946), Monaco
(1947), samt USA
(1945, -66, -86).
❑
Detta frimärksblock som Mikronesien gav ut 2001 uppmärksammar att det var 60 år sedan japanerna anföll Pearl
Harbor (den 7 december 1941). Dagen efter anfallet talade Roosevelt inför den amerikanska kongressen. Talet inleddes med att han redogjorde för det japanska anfallet, och att det kom utan förvarning. Roosevelt vände sig avslutningsvis till kongressen för att få dess godkännande, vilket han fick, till en amerikansk krigsförklaring mot
Japan. Tre dagar senare förklarade Tyskland och Italien krig mot USA. Det var alltså inte USA som först förklarade Tyskland krig.
Franklin D. Roosevelts begravningsprocession den 14 april
1945 visas på detta frimärke som Marshallöarna gav ut 1995.
Mer än 300 000 människor bevittnade då kistan färdades längs
Washingtons gator. Roosevelt hade mot läkarnas kraftfulla
protester valt att delta i Jaltakonferensen i februari 1945. Den
långa resan tog hårt på den sjuke presidentens krafter. När han
höll sitt anförande inför kongressen den 1 mars 1945 orkade
han inte resa sig, vilket han alltid tidigare gjort trots sin förlamning. Den 12 april avled Roosevelt efter att han klagat på kraftig huvudvärk.
NORDISK FILATELI Februari 2016
11
Download