Seniordagar i Gävle 1-6 oktober 2014

advertisement
Seniordagar i Gävle
26 september - 1 oktober 2015
Här tar vi ett gemensamt ansvar för varandra och våra vänner, såväl gamla
som blivande, så att alla får möjlighet att leva fullt ut hela livet.
Välkommen till Seniordagar 2015!
För andra året presenterar vi nu Seniordagarna i Gävle. Syftet med
Seniordagarna är att uppmärksamma äldres situation, inspirera till sådant som
främjar hälsa och livskvalitet och visa på Gävle som en bra stad att leva i som
senior.
I år uppmärksammar vi FN:s Äldredag, 1 oktober, med en minimässa, Seniorexpo i
Spegelsalen i Stadshuset. Föreningar, organisationer och företag visar upp vad de
har att erbjuda seniorer.
Runt om i kommunen inbjuder föreningar, och organisationer till intressanta
föreläsningar, prova på-erbjudanden och andra arrangemang. Många
arrangemang med en inriktning mot rörelse och bättre balans.
28 september - 4 oktober är det även en Ramla inte-kampanj. Organisationer
och företag i Gävleborg arrangerar aktiviteter med syfte att minska fallskadorna i
länet.
Varje förening står för sin egen medverkan. Förebyggande verksamheten inom
Omvårdnad Gävle står för samordning, planering, förberedelser och ett antal
egna arrangemang under veckan. Omvårdnad Gävle står också för viss
marknadsföring som till exempel plats i vårt program.
Cina Kedvall
Ann-Charlotte Jansson
volontärsamordnare
026-17 24 24
kultursamordnare
026-17 98 30
Ta bussen till seniordagarna i helgen!
Resekortet 65+ gäller även lördag 26/9 och söndag 27/9.
2
Omvårdnad Gävle
Förebyggande verksamhet
Anhörigstöd
Vänder sig till den som är anhörig eller vän till en
person som har en funktionsnedsättning eller är
långvarigt sjuk. Anhörigstöd kan genom personliga
lösningar underlätta livssituationen och medverka till
ökad livskvalitet – både för den som vårdar och för den
som vårdas.
Kultur inom Omvårdnad
Kultur för kunder inom Omvårdnad Gävle är positiva
möten och upplevelser – att få ta del av allt som ryms i
vardagslivet.
Personligt ombud
Vänder sig till personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning. Ger stöd till den som behöver hjälp i kontakt
med myndigheter.
Träffpunkter för seniorer
Intressestyrd verksamhet som skapar förutsättningar för
ett gott liv med hög livskvalitet hela livet. Samverkar med
etablerade verksamheter/föreningar och privata aktörer.
Uppsökande verksamhet
Personer som fyller 80 år under året erbjuds information.
Volontär i Gävle
En rekryteringsverksamhet i samarbete mellan
kommunens volontärsamordnare och frivilliga i
föreningar, församlingar och organisationer.
Tickselbo
Tryggbo Plus i Sätra för dig som fyllt 70 år och vill bo
bekvämt, nära service, med möjlighet till gemensamma
aktiviteter och ett skönt liv. Trivselvärdar från
Förebyggande verksamheten finns på plats några timmar
varje dag året runt.
Mer information
www.gavle.se, telefon 026-17 80 00
3
Seniordag hos Hjälpmedel SAM
Johanneslötsvägen 22
Torsdagen den 24 september 9.30 – 16.00
20 % på produkter
från medverkande
leverantörer!
Föreläsningar:
Mer information: annons i dagspress
och www.hjalpnu.se
”Välj rätt inkontinens-skydd” 9.30 och 14.30
”Höftskyddsprevention vid fall” 11.00 och 13.0
Kampanjvecka – ”Ramla inte!”
28 oktober - 4 november 2015
En vecka med aktiviteter kring hur vi kan förebygga fall hos äldre.
Läs mer på region Gävleborgs hemsida www.lg.se/ramlainte
Lördag 26 september
Träffpunkten Kaplansgatan 10
11.00-15.00
Öppet på Träffpunkten
13.00
Invigning av Seniordagarna
Varietéunderhållning med Kalle Wedin. Sång och musik med Anna Lundberg
4
Söndag 27 september
Ur & skurdag Hemlingby
Träffpunkten Brunnsgatan 59
10.00-15.00
Stadsbussarna kör till Hemlingby:
Öppet på Träffpunkten
Från Rådhuset 10.30, 12.30
Från Hemlingby 13.15, 16.15
Sveriges Järnvägsmuseum
13.00
Hemlingby friluftsområde
13.00-15.00
Storytelling: Järnvägsberättelser i museet.
Samling i hall 1, visningen tar ca 25 min.se
separat annons sid 9.
Tipspromenad
Boule med Hille SPF
Sopplunch Hemlingbystugan
10.00-16.00
85 kr inkl. hembakat bröd, sallad och kaffe/ te.
Hemlingby kapell
11.00
Gudstjänst, Staffans församling
Hemlingbystugan
Öppet vardagar 8.00-17.00
helg 10.00-16.00
Vardagar: Lunchbuffé 11.00–14.00.
Soppa eller husmanskost, hembakat bröd,
sallad, måltidsdryck och kaffe/te, 85 kr.
Övrig tid: Hembakat fikabröd, mackor,
sallad och dryck. Småkakor, chokladbollar, mjuka kakor och bullar.
Lördag – söndag: Sopplunch 10.00–16.00.
85 kr inklusive hembakat bröd, sallad och kaffe/te.
5
Måndag 28 september
Staffans hus Dansfestival
10.00-10.50
Träffpunkten Kaplansgatan 10
16.15
Prova på mindfulness. Avslappnande övning i
medveten närvaro.
Prova på ett Zumba Gold pass med
Club Latino Zen-Zen
13.00-15.00
Dancing lovers – Kom och bjud upp till dans!
50: - (inkl. Fika )
PRO–dagen i Sjömanskyrkan
10.00 – 14.00
Sofia Magdalena, matsalen
12.30-14.00
Öppen för alla!
Finskt föredrag – Leila Mänttäri, joka on pappi,
anatomian ja fysiologian luento-opettaja sekä
PRO visar upp delar av sin verksamhet.
Vi inom PRO gör mycket för våra
medlemmar och vill nu att flera ska få
smakprov. Kom, lyssna och delta!
lääketieteellisen fysiikan fyysikko.
"Lupa ryppyillä - vanhenemisen itkut ja ilot".
Suomenkielinen luento. Luennoitsijana
(Åldrandets bekymmer och glädjeämnen.
Föredragshållare: Leila Mänttäri, präst, lärare i
anatomi och fysiologi samt fysiker i medicinsk
fysik.)
10.00 – 10.15 Inledning
Ordförande Lillemor Isaksén
10.15 – 10.45 Teater
Mariakyrkan
13.00
Bomhus Gamla Godingar underhåller
10.50 – 11.20 Berättelser ur livet
Seniorpromenad, samling vid bäcken på
baksidan av Mariakyrkan. Efter promenaden
fikar vi 20: -, Björsjökyrkan
Deltagare i skrivarcirklarna ”Skriv ditt liv”
läser upp några av sina berättelser. Kom,
lyssna, minns och känn igen dig.
13.30
Sjung för hälsan
11.30 – 12.00 Seniordans
Bomhus seniordansare sprider glädje.
Träffpunkten Brunnsgatan 59
13.30
12.30 – 13.00 Prova på att sjunga i kör
Här kan du prova att sjunga i en av våra
körer.
”Släng på luren” – ingå inga avtal på telefon!
Föredrag av Anna Mähler, konsumentvägledare
Konsument Gästrikland.
13.15 – 13.45 Allsång
Träffpunkten Brunnsgatan 59
13.00-16.00
13.00 - 45.00 Avslutning
Visning av Exo-legs
EXO-LEGS, ett slags ”hjälpben”, ett stöd vid
dålig balans eller försämrad benstyrka som kan
förbättra och underlätta möjligheten till ett
självständigt och rörligt liv.
Datorcaféet är öppet för alla
10.15 – 12.15
Ta med din dator och ditt problem och få
det löst. Iréne och Gunnar hjälper dig.
Utställningar av hantverk pågår under dagen. Ett
bildspel med bilder från verksamheten i alla våra
föreningar.
Sveriges Järnvägsmuseum
18.00
Vandring i Järnvägens tecken. Samling: Maxim
– nöjesstationen
(fd Gävle Södra).
se separat annons sid 9.
6
Tisdag 29 september
Resedag på Kaplansgatan 10
13.00-16.00
Ticket resebyrå
Högskolebiblioteket
Kungsbäcksvägen 47
10.00
Vårdpersonals upplevelser av att arbeta med
äldre och äldres berättelser av att vara äldre.
Docent Elisabeth Häggström och doktorand
Maria Hedman
10.45
Att ta itu med en allvarlig sjukdom eller kris
med hjälp av naturen.
Professor Fereshteh Ahmadi.
Hilleborg, S Prästvägen 14
10.00-12.00
Välkommen till Hilleborg, ta del av några
aktiviteter tillsammans med Marie, ansvarig
för gemensamma aktiviteter på Hilleborg och
några deltagare.
Anmäl senast 23/9 till Solveig Lindström
tel. 026-17 73 85
Kyrkans hus
14.00-15.00
Hållbar hushållsekonomi - hur gör man?
Ingång via Diakonirådets entré
Anette Wieser, handläggare
Tickselbo
13.15
Visning och rundvandring samt fika.
Anmälan till 026- 17 50 12
Gavlegårdarna, hyresgäster och Omvårdnad
Gävle
Träffpunkten Brunnsgatan 59
13.00-16.00
Visning av Exo-legs
EXO-LEGS, ett slags ”hjälpben”, ett stöd vid
dålig balans eller försämrad benstyrka som kan
förbättra och underlätta möjligheten till ett
självständigt och rörligt liv.
Fleminggatan 11 Samlingssalen
14.00
Information/föreläsning BPSD,
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens.) Hur vi genom tvärprofessionella
vårdåtgärder ökar livskvalitén för personen
med demenssjukdom.
Enhetschefer Therese Christiansson och Linda
Schledermann
Anmälan till:
Therese Christiansson tel. 17 83 74 eller Linda
Schledermann tel. 17 83 73 senast 23/9 för fika.
Träffpunkten Brunnsgatan 59
17.00-19.00
Kräftskiva, 100: Anmäl senast 24 september till Träffpunkterna:
tel. 026-17 97 71 eller 026-17 97 65
Kattfot, skrivarcafé
14-16
Sveriges järnvägsmuseum
11.00
i ABF:s lokaler i f d Folkets hus
Prova på ”Skriv ditt liv” i ABF:s cafeteria.
Fånga upp några minnesbilder och skriv en lite
berättelse.
Jan Erlandsson ledsagar dig.
Tidsresa – se separat annons sid 9.
Mariakyrkan
13.00
Sjung för hälsan med fika efteråt 10: -
7
Onsdag 30 september
Pukslagarvägens Vård och
Omsorgsboende
10.00
Staffans Hus
14.00
Brynästräffen, Jard Samuelsson, sjunger och
spelar andliga sånger.
50: - inkl. fika.
Visning av Pukslagarvägens Vård och
Omsorgsboende i Södra Bomhus.
Länsmuseet
9.30 samt kl. 11.00
Promenad i Boulognerskogen
10.30
Startar vid Kyrkans hus Kaplansgatan 1.
Länsmuseets föremålsmagasin.
se separat annons.
Sopplunch i Kyrkans hus
11.30
Sätra bibliotek
10.30-12.00
Kaplansgatan 1
Svenska med baby - tillsammans med
mormor, morfar, farmor, farfar!
Se separat annons sid 11.
Träffpunkten Brunnsgatan 59
11.00
Stadsbiblioteket
13.00-15.00
Håll dig på fötterna – inspiration och
information. Lisse Lindberg, sjukgymnast.
Digital första hjälpen.
Se separat annons sid 11.
Selggrensgården
11.00-14.00
Stadsbiblioteket
17.00
Elparcyklar vid vård-och omsorgsboenden.
Kom och prova på elparcykel tillsammans med
vår medarbetare Anna- Lena!
Blå scenen, En skivsamlares memoarer.
Se separat annons sid 11.
Träffpunkten Kaplansgatan 10
13.00-16.00
Sveriges Järnvägsmuseum
10.00-16.00
Visning av Exo-legs
EXO-LEGS, ett slags ”hjälpben”, ett stöd vid
dålig balans eller försämrad benstyrka som
kan förbättra och underlätta möjligheten till
ett självständigt och rörligt liv.
Loklekis och biblioteksöppet.
Se separat annons sid 9.
8
Torsdag 1 oktober
Strömsbro kyrka – Böna kapell,
9.30-15.00
Pilgrimsvandring 11 km. Ta med matsäck och
sittunderlag. Rickard Borgenback, präst,
Ingmari Lyreskog, diakon.
Stadsbiblioteket, Kafé Edbom
12.15-12.45
Lästips i lunchtid – se separat annons sid 11.
Heliga Trefaldighets kyrka
12.30 Lunchmusik
Tomaskyrkan
14.00
Torsdagscafé
Taste of Africa i Hedesunda
18.00-19.00
Bokcafé - med en smak av Afrika
se separat annons sid 11.
Sätra bibliotek
17.00-18.00
Digital första hjälpen
se separat annons sid 11.
Mariakyrkan
13.00 Sjung för hälsan
Sveriges Järnvägsmuseum,
Sveriges
Järnvägsmuseum
erbjuder fri
entré för seniorer
under seniordagarna
26/9-1/10.
Ingen extra kostnad för
visningarna.
Rälsgatan 1 Gävle
Söndag 27/9 klockan 13.00
Storytelling: Järnvägsberättelser i museet. Samling i hall 1, visningen tar ca 25 min.
Måndag 28/9 klockan 18.00
Vandring i Järnvägens tecken. Samling: Maxim – nöjesstationen (f.d. Gävle Södra).
I år fyller Järnvägsmuseet 100 år. Följ med på en resa genom tiden.
Ciceron: Frida Holmkvist, guide Sveriges Järnvägsmuseum.
Tisdag 29/9 klockan 11.00
Tidsresa – nostalgisk visning av banvaktstugan Hosäter. Samling vid trappen utanför Järnvägsmuseets entré.
En nostalgisk visning i vår banvaktstuga och upplev livet för 100 år sedan.
Onsdag 30/9 klockan 10.00 – 16.00
Loklekis och biblioteksöppet.
Besök Sveriges Järnvägsmuseum med barnbarnen eller bara titta runt i utställningen på egen hand.
I referensbiblioteket finns det mesta som givits ut på svenska om järnvägar och järnvägshistoria. Vi har
statistikuppgifter från järnvägens början och framåt. Kanske något för dig som släktforskar?
Torsdag 1/10 klockan 10.00 - 15.00
Seniorexpo i Stadshuset
Sveriges Järnvägsmuseum är på plats och berättar om årets program samt vänföreningen Järnvägsmusei Vänner.
Tyck till om vad du som senior saknas hos oss. Vi hoppas på
9 många idéer och nya gäster.
Gratis gympa på fjärran!
Under seniorveckan är alla pensionärer välkomna med på dessa pass både på land
och vatten utan kostnad. Efter Seniorveckan erbjuder Fjärran Höjder seniorbad för
65 kr samt 25% rabatt på kort.
”Funktionell träning är de rörelsemönster som skapas i kroppen och som bygger på den anatomi
som säger att kroppen är en fungerande enhet”.
Allsidiga pass till musik som inspirerar
rörelseglädjen och gör din träning lustfylld.
Vi tränar kondition, koordination, rörlighet
och styrka, bland annan med hjälp av
gummiband. Kom som du är och träna efter
egen förmåga!
Vattenpass
Tisdag
Vattengympa
06.45 – 07.30
Onsdag
Vattengympa
12.00 – 12.45
Torsdag
Vattengympa
06.45 – 07.30
Vattenträning /
Fredag
station
Vattengympa
06.45 – 07.30
12.10 – 12.55
Tisdag
Gympa
06.45 – 07.45
Fredag
Gympa
06.45 – 07.45
Vattenpass – vattenmotståndet fungerar som en broms och förhindrar ryckiga och knyckiga
rörelser, dessutom minskar risken för belastning i ledernas ytterlägen. Rörelser som är lätta att utföra
på land kan bli ordenligt ansträngande att utföra i vattnet, samtidig som det känns skönt och
befriande. I träningspassen ingår uppvärmning, kondition, styrka, rörlighet och nedvarvning.
Student/Pensionär, sjukpensionär, FaR och personer med funktionsnedsättning
Pris
Bad
65 kr
Gym
65 kr
Relax-spa
100 kr
Bad- och gymkort
25% rabatt
10
Biblioteken i Gävle inbjuder
Svenska med baby - tillsammans med mormor, morfar,
farmor, farfar!
Svenska med baby är en mötesplats för föräldrar med barn
(0-2 år) från olika bostadsområden – och med ursprung i
hela världen. Till den här träffen välkomnar vi även varmt
barnens mor- och farföräldrar! Kom för att träffa andra eller
för att träna svenska med skratt, joller och samtal som
metod. Ingen anmälan. Fika finns.
Arr. Sätra bibliotek, föreningen Svenska med baby m fl.
Sätra bibliotek
Onsdag 30 september 10.30 -12.00
Fri entré till alla
program på
Gävle bibliotek från
och med
september 2015
En skivsamlares memoarer
Olle Johansson läser ur sin bok om en skivsamlares minnen från drygt fyrtio års skivköpande och
musiklyssnande. Om konserter, skivor, artister, grupper, skivaffärer, skivbörsar, eget musicerande,
familj, kärlekar, vänner och bekanta, levande och döda. Olle Johansson är född 1956 och uppvuxen
i Hedemora. Numera bor han i Stockholm. Detta är hans åttonde bok.
Stadsbiblioteket, Blå scenen
Onsdag 30 september 17.00
Lästips i lunchtid - Nobelpristagare – läsvärda, tippade och önskade.
Ät din lunch i sällskap med inspirerande boktips av bibliotekets personal eller kom bara hit och
lyssna.
Första torsdagen i månaden 3 september – 3 december.
Stadsbiblioteket, Kafé Edbom
Torsdag 1 oktober 12.15-12.45
Bokcafé - med en smak av Afrika
Therese från Hedesunda bibliotek och Sara från Sätra bibliotek tipsar om böcker som utspelar sig i
Afrika eller/och av afrikanska författare.
Fika finns att köpa för 40 kr. Anmälan senast måndag 28 september till Hedesunda bibliotek
tel. 026- 17 94 43. Meddela om ni vill fika.
Arrangör: Hedesunda bibliotek, Taste of Africa
Plats: Taste of Africa i Hedesunda, adress: Gilleråsvägen 59, Hedesunda.
Torsdag 1 oktober 18.00-19.00
Digital första hjälpen
Enkel handledning i hur du använder din dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Drop in. 1 september - 23 december
Stadsbiblioteket onsdag 30 september 13.00-15.00
Sätra bibliotek torsdag 1 oktober 17.00-18.00
Fri entré till alla program på Gävle bibliotek från och med september 2015.
11
Seniorexpo
Torsdag 1 oktober 10.00-15.00
Spegelsalen Stadshuset
I Stadshusrestaurangen finns lunch och fika att köpa.
Minimässa med utställare: föreningar, organisationer och företag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Region Gävleborg och Omvårdnad
Gävle: Ramla inte
Räddningstjänsten
Omvårdnads egenregi
Färdtjänst
Bostadsanpassning och bostadsförtur
Landräddningen
Svarsgruppen: En väg in
Finsktalande kundkommunikatör
/Suomenkielinen asiakastiedottaja
Kommunledningskontoret
Konsument Gästrikland
Internationella kontoret och Europa
direkt
Gavlegårdarna
Gävle Pastorat
Studieförbundet Bilda GävleDala
Studiefrämjandet
Korpen
Fjärran Höjder
Humana
•
•
•
•
•
•
Vardaga
Maid hemtjänst
Gefle Seniorservice
Järnvägsmuseet
Gävle Begravningsbyrå
Fonus
Familjens jurist
Primärvården
EXO-LEGS, ett slags ”hjälpben”, ett stöd
vid dålig balans eller försämrad
benstyrka som kan förbättra och
underlätta möjligheten till ett självständigt och rörligt liv.
Maiterry
PRO Samorganisation
PRO Söder
SPF
Aktiva seniorer
Förebyggande verksamhet:
Volontär i Gävle
Anhörigstöd
Träffpunkter, Tickselbo
Föreläsningar i Enneska salongen, Stadshuset
Kl.10.30 Sofi Hult och Mona Wikland, Psykisk hälsa äldre.
Kl.11.00 Sofia Jonsson, apotekare, Region Gävleborg
Leva livet med läkemedel.
Kl.12.00 SPF, Lars Pettersson, Äldre och läkemedel.
Kl.13.00 Fjärran Höjder Sören Antman föreläsning, inspiration
och information om vad Fjärran erbjuder seniorer.
Kl. 14.00 SPF, Hans Ström, Boendefrågor
Korpen erbjuder!
50 % rabatt på 10 ggr kort: 200 kr
(ord. pris 400 kr) (gäller även gym före kl. 14.00 samt gruppträning)
Obs! Priset gäller endast mässdagen.
12
Download