Träffpunkten hösten 2014

advertisement
Perstorps kommun, Träffpunktens Anhörigverksamhet
Träffpunkten hösten 2014
Föreläsningar och informationsträffar
För alla intresserade och utan kostnad
Träffpunkten, Hantverkaregatan 9A, tel. 392 39
Tisdag den 9 september
Information om www.gapet.se Gapet är anhörigas mötesplats på internet där du får ta del av aktuella
nyheter och nätverka med andra anhöriga. Gapet är öppet dygnet runt och du är anonym. Välkommen till
Träffpunkten kl. 13.00 – 14.30.
Onsdag den 10 september
Föreläsning Att vara Anhörig av Ulf Lundahl. Ulf berättar om hur livet kan
förändras när en familjemedlem drabbas av demens, familjen före sjukdom, en
familj i kaos, att få och ta emot hjälp och att hitta glädjen igen. Arrangeras i
samverkan: Demensföreningen och Träffpunkten. Ingen föranmälan. Välkommen
till Kommunhuset, sessionssalen kl. 19.00 – 20.30. Ingen föranmälan.
Tisdag den 23 september
Föreläsning Vår tids ohälsa. Om depression och utmattningssyndrom. Föreläsningen ger dig en ökad
förståelse för vad det innebär att leva med depression och utmattningssyndrom för den som drabbats och
för anhöriga. Vid psykisk ohälsa utgör ofta fördomar och stigmatisering ett hinder för bra stöd och hjälp i
en utmanande vardag. Via föreläsningen förmedlas grundläggande kunskap om diagnoser och
återhämtning. Kunskapen kan medföra att fördomar kommer på skam och det i sig kan lätta bördan för de
drabbade, erbjuda hopp och forum för att få stöd och bekräftelse i en tuff situation. Föreläsare Malin
Jensen, arbetspsykolog och med egen erfarenhet. Välkommen till Bibliotekets hörsal kl. 18.00 – 19.00.
Ingen föranmälan.
Tisdag den 7 oktober
Perstorps Dagverksamhet för Psykisk ohälsa informerar om sin verksamhet och hur de arbetar samt hur
kommun och region samverkar och vilken hjälp vårdtagare och anhöriga kan erbjudas. Anhörigkonsulenten
informerar om studiecirkeln ”Lyfta tillsammans för återhämtning” – för familj och vänner till personer med
psykisk ohälsa som startas 15 oktober. Välkommen till Träffpunkten kl. 18.00 – 19.30.
Tisdag den 18 november
Min närstående har nedsatt beslutsförmåga. Vad behöver jag som anhörig tänka
på? Vad händer med min närstående om jag inte orkar mer eller dör? God man,
förvaltare och fullmakt – vad innebär det? Överförmyndare Anna-Lena Lundin
berättar och svarar på frågor. Välkommen till Träffpunkten kl. 14.00 – ca 15.00.
Download