Allmän text - Kammarkollegiet

advertisement
Auktorisationsprov för översättare den 21 september 2016
Från svenska
Allmän text
Du kan bli sjuk av stress
Förr brukade det kallas ”stress” kort och gott. Blev det för mycket av den ”gick vi
in i väggen”. Några år senare blev vi ”utbrända”. Nu pratar man inte om
utbrändhet utan om diagnosen utmattningssyndrom. Egentligen handlar det om
ungefär samma sak: En långvarig ansträngning av hjärnan och kroppen, utan att
systemen får möjlighet att återställas.
I grunden är stress kroppens reaktion på yttre krav eller faror. Människan är av
en gammal modell och vi är dåligt anpassade till den ständigt hektiska livsstil vi
har idag.
Stressreaktionen, att hjärtat slår snabbare och musklerna blir på helspänn, var
bra när det gällde att snabbt fly från rovdjur. Samma reaktion idag kan bero på
att allt har kört ihop sig. Du kanske har en fulltecknad kalender, eller varit
arbetslös länge, har trassel hemma, bekymmer med barnen och oro för sjuka
föräldrar. Men allt detta är svårt att fly ifrån. Vantrivsel eller osäkerhet på
jobbet, särskilt i kombination med krav som man har svårt att leva upp till, ökar
risken för att bli sjuk av stress. Om du samtidigt upplever känslomässiga
påfrestningar kan det bli för mycket.
– Vissa upplever insjuknandet som att det plötsligt bara tar stopp. En stor
trötthet kommer över dig, och den går inte att vila bort. Lite förenklat kan man
säga att utmattningssyndrom är sista stadiet av långvarig stress, säger Hanna
Hällström, psykolog vid en stress- och smärtmottagning.
Vilka som blir sjuka av stress har förändrats över tid. Tidigare var det ofta
personer i medelåldern med ansvarsfulla positioner som arbetade för mycket.
Idag är det alltfler unga som drabbas och kvinnor löper större risk än män att bli
sjuka av stress.
Arbetslöshet, ett svagt socialt nätverk och känslan av att man inte kan
kontrollera sin situation är riskfaktorer. Vi vet också att våra gener ger bättre
eller sämre skydd mot följderna av långvarig stress.
Källa: Vårdguiden nr 1, 2016
Download