Angående Läkemedelsverkets föreskrifter

Sida 1 av 1 2012‐05‐10 Läkemedelsverket Dnr 581:2012/506865 Angående Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur. Föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, tackar för att vi beretts tillfälle att yttra oss om, Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:xx) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur. ViS tillstyrker utan förbehåll ändringen Läkemedelsverket har föreslagit. Ulricehamn som ovan Lars‐Håkan Håkansson, ordförande ViS ______________________________________________________________________________________________________ Organisationsnummer:
Veterinärer i Sverige ViS – Ordförande Bankgiro: Postgiro: 802412‐7576 www.veterinarer.se c/o leg. vet. Lars‐Håkan Håkansson 5591‐4436 39 17 34 ‐ 1 Bangårdsgatan 8/129 523 37 ULRICEHAMN