Mjölkkulturer under stenåldern, om spridning av mat och matkultur

advertisement
Mjölkkulturer under stenåldern,
om spridning av mat och
matkultur
Kerstin Lidén
Arkeologiska Forskningslaboratoriet
Stockholms universitet
Mjölkkulturer
Kultur
Som inlärd, kommunikativ och vidareförd är
kultur inte unikt för människan som art,
men kumulativ kultur är unik för vår art
kultur i Antropologi och Samhällsvetenskap
..that complex whole which includes knowledge,
belief, arts, morals, laws, custom, and any other
capabilities and habits acquired by man as a
member of society (Tylor 1871)
Arkeologisk kultur = materiell kultur
Klassifikationsinstrument
Materiell kultur
Stenåldern i Sverige
Gropkeramisk Kultur (GRK)
Trattbägar Kultur (TRB) Stridsyxe/Snörkeramisk Kultur (STY)
MN A
3000
MN B
LN
2000 cal BC
Trattbägarkultur
Gropkeramisk kultur
Stridsyxekultur
Det unikt mänskliga är förmågan till kulturell ackumulation
CULTAPTATION
Cultural evolution and adaptation
* Vad är kumulativ kultur?
* Vilka individuella kapaciteter möjliggör kumulativ kultur?
* Vilka processer styr kumulativ kultur?
* Vad är resultatet av dessa processer?
Stockholms universitet, Mälardalens högskola, University of St. Andrews, Università di Bologna
EC Sixth frame work commision
Mat
• Mat är inte bara näring
• Mat är i allra högsta grad kulturellt
betingad och då inte enbart maten i sig
utan även effekten av det man äter
(tjock/smal, kontroll över sin kropp)
• Mat tabu
Mat och matkultur
• Mat är näring..……………
”Rent vetenskapligt talat är människor omnivora varelser som äter både djur och växter.
Precis som andra omnivora varelser som grisar, råttor och kackerlackor så kan vi
tillfredsställa våra näringsmässiga behov genom att äta en mängd olika ämnen. Vi kan
äta och bryta ned allt från ruttnande exkretioner från däggdjurskörtlar och svampar till
kristaller, ”
”eller
ost, champinjoner och salt om ni föredrar den omskrivningen.”
Antropologen Marvin Harris 1985 ”Good to eat. Riddles of food and culture”
Mat är kultur
Är det naturligt att vara smal?
Är det kulturellt att vara tjock?
Vad som gäller har naturligtvis skiftat
mellan olika tidsperioder och olika kulturer
Vad är en måltid?
• Bara måltider som ger mer energi än ett mellanmål
kan betraktas som en riktig måltid,
enligt många äldre kvinnor.
• Nyttig mat är lika med livsmedel, onyttig mat=icke
livsmedel,
barns betraktelser
• Den sociala gemenskapen har också stor betydelse för
att vissa kategorier skall kunna betrakta något som en
riktig måltid,
att äta ensam räknas inte och då är måltiden meningslös
Kulturella mattabun
Kulturell evolution
• Anatomiskt modern människa i Europa,
ca 40 000 år sedan
• Den neolitiska revolutionen dvs jordbruk,
ca 11 000 år sedan
Om jordbrukets ursprung
Jared Diamond Nature 2002 418:700-707
Spridning först och främst latitudinellt
Den sekundära neolitiska revolutionen
Mjölk
Förutsätter både kulturella och
fysiologiska anpassningar
• Domesticering av kon
• Vi måste kunna bryta ner mjölksocker (laktos) i
vuxen ålder
• Vi måste lära oss att producera och hantera
mjölkprodukter
”Genetic analysis of bovid remains and the
origin of early European cattle”
Cecilia Anderung 2006
♂
♀
Laktostolerans hos Européer
Mjölkproduktion
Kartan visar
provtagningslokaler för
de 6 viktigaste generna
som styr mjölkproduktionen hos kor
Röda områden indikerar
områden med hög
diversitet i den gen som
styr mjölkproduktionen
hos kor
Röda områden indikerar
områden med hög
frekvens av
laktostolerans hos
människor
Beja-Pereira et al. Nature Genetics (2003)
Copley et al. PNAS 2003
Spår av mjölkkonsumtion hos
människor
Chu et al. 2006 APPLIED GEOCHEMISTRY
Gropkeramisk Kultur (GRK)
Trattbägar Kultur (TRB) Stridsyxe/Snörkeramisk Kultur (STY)
MN A
3000
MN B
LN
2000 cal BC
Öland
Trattbägarkultur i Resmo
18
Humant
15
Resmo nytt
Rössberga KL
Rössberga GE
Hjelmars rör
Resmo
9
15
δ N (‰)
12
Sus
Bos
6
Vulpes
Canis
3
Lepus
0
-23
-22
-21
-20
-19
-18
13
-17
δ C (‰)
-16
-15
-14
-13
-12
Gropkeramik isotopdata
18
15
Jettböle
Korsnäs
15
δ N (‰)
12
Ire
Visby
9
Västerbjers
Köpingsvik
236 data points
100 individuals
6
3
0
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
13
δ C (‰)
-16
-15
-14
-13
-12
Senneolitikum
18
15
Kalleguta
Strandtorp
Algutsrum
Vickleby
Torsborg
9
15
δ N (‰)
12
6
3
0
-23
-22
-21
-20
-19
-18
13
-17
δ C (‰ )
-16
-15
-14
-13
-12
Romersk järnålder, Bjärby
18
15
Kalleguta
Strandtorp
Algutsrum
Vickleby
9
Bjärby
Bjärby (Roman P.)
Herbivore (Roman P.)
15
δ N (‰)
12
Rana/Bufo (Roman P.)
6
3
0
-23
-22
-21
-20
-19
-18
13
-17
δ C (‰ )
-16
-15
-14
-13
-12
Öland
Samma naturförutsättningar
Olika kulturella förutsättningar
Olika diet
LeCHE
Lactase persitence and the Cultural
history of Europe
• Studera distributionen av laktostolerans i förhistoriska
populationer (LCH (lactase-phlorizin hydrolase), SNP (C/T13910))
• Koppla förändringen i genfrekvens av -13.910*T till
arkeologiska belägg för mjölkpproduktion
• Analysera förändringar i slaktmönster hos kor och får/get
• Ta fram direkta bevis för mjölkanvändning i keramikkärl
• Studera mobilitet hos enskilda individer och spåra faktisk
mjölkkonsumtion
• Studera eventuell förändring i mortaliteten hos barn
• Studera amning och avvänjningsmönster
Mjölkkonsumtion,
ett exempel på kulturell evolution,
kulturell ackumultation och
spridning
• Mjölkproduktion har sitt ursprung i norra Europa
• Nord-syd spridning?
• Mjölkproduktion och konsumtion ett exempel på kulturell
och biologisk evolution
• Eller, Koevolution☺
Anatomiskt modern människa från Stringer & Gamble 1993
De stora kulturella sprången i mänsklighetens historia
Neandertalmänniska och anatomiskt modern människa
Fig. 6. Divergence estimates for human and Neanderthal genomic sequences and ancestral human and
Neanderthal populations, shown relative to dates of critical events in modern human and Neanderthal
evolution (2, 22, 25)
569,000 y.a.
465,000 y.a.
Green et al. 2006 Nature
J. P. Noonan et al., Science 314, 1113 -1118 (2006)
Published by AAAS
Bocherens et al. 2005 Journal of Human Evolution
Bocherens et al. 2005 Journal of Human Evolution
Richards et al. PNAS 2001
Eel point, Britain 24,000 BP
Richards et al.
Journal of Human Evolution 2005
Table 3 Disparity between archaeologically derived dates and molecular dates for
domestication among a variety of animals
Animal
Approximate date bp
Range of molecular dates
Pig Sus domesticus
9000 – A
58 000 – B – 500 000 – C
Sheep Ovis aries
12 000 – A
84 000 – M – (375 000 – 750 000) – D
Dog Canis familiaris
14 000 – E 12 000 – F
(15 000 – 40 000) – H –135 000 – G
Cattle Bos taurus and B. indicus
8000 – A
10 100 – 37 600 – I
Donkey Equus asinus
5500 – A
303 000 –910 000 – J
Horse Equus caballus
6000 – A and K
320 000 – 630 000 – L
A, Reitz & Wing (1999); B, Kim et al. (2002); C, Giuffra et al. (2000); D, Hiendleder et al. (1998); E, Benecke
(1987); F, Clutton-Brock (1995); G, Vila et al. (1997); H, Savolainen et al. (2002); I, Troy et al. (2001); J, Beja
Pereira et al. (2004); K, Clutton-Brock (1999); L, Vila et al. (2001); M, Guo et al. (2005).
Dobney, K. & Larson, G. Journal of Zoology 2006 269 (2), 261-271.
Dietdiversitet
under mellanneolitikum baserat på stabila
isotoper
18
15
15
δ N (‰)
12
9
6
3
0
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
13
δ C (‰)
-16
-15
-14
-13
-12
Den neolitiska revolutionen eller när vi
ALLA blev jordbrukare
(Richards et al. Nature 2004)
Svenska data som visar på motsatsen
(Lidén et al. Antiquity 2004)
Download