Värderingskort schizofreni

advertisement
"Vad som är viktigt i mitt liv” –
”Personal Goals and Values Card Sorting Task” utarbetade för individer med Schizofreni.
Theresa B Moyers och Steve Martino ©2006
Översättning Paul Harris och Carina Bång
Att använda Motivational Interviewing tillsammans med klienter diagnostiserade med Schizofreni
kräver en del anpassning till traditionella metoder, såsom ”Personal Values Card Sorting Task”. I
vårat kliniska arbete upptäckte vi att den ursprungliga uppgiften beskriven av Miller, C' de Baca,
Matthews and Wilbourne (2001; casaa.unm.edu) inte var användbara för dessa klienter, då vissa av
egenskaperna på korten var beskrivna på ett alltför abstrakt vis (t. ex. Autonomitet, Självkontroll)
samt att andra frågor av eventuellt värde för dessa klienter (t. ex. Att hitta medicinering som hjälper
mig, Sluta höra röster) fattades. Våran modifiering av korten var från början utvecklad som en del
av en kort pilotstudie (Graeber et al.,2003) vars mål var att undersöka resultatet av sessioner med
MI för veteraner med historik av substansanvändande och diagnostiserad Schizofreni. Vi har
utvidgat den nuvarande versionen och vill presentera den som en teoretiskt möjlig metod för
diskussioner av viktiga livsmål och värderingar med klienter som brottas med schizofreni. Detta
verktyg är tillgängligt utan kostnad för forskare och utövare av yrket på UNM CASAAs hemsida.
Individer som önskar att använda enbart själva korten kan skriva ut dem på visitkort. Alternativt så
kan de skrivas ut på lappar och klistras på indexkorten. Korten får ej användas för försäljning eller i
kommersiella syften.
Tillvägagångssättet är relativt enkelt. Berätta för klienten att ni kommer att göra en övning som
hjälper denne att komma underfund med vad som är viktigt här i livet för honom eller henne. Lägg
ut tre kort med titlarna ”Inte viktigt”, ”Viktigt” och ”Väldigt viktigt” så att de bildar tre kolumner
sida vid sida. Ge sedan värderingskorten till klienten i nummerordning (se nedan) eller slumpvist,
be sedan klienten att dela in dem i de tre högarna. När klienten har gjort detta, ta upp ”Väldigt
viktigt” högen och be klienten att sortera dessa och ta fram de fem viktigaste korten ur denna hög.
Ifall klienten har svårt att ta fram det exakta antalet är det inget att bekymra sig över. Använd vidare
dessa kort för att ställa öppna frågor om varför klienten valde just det kortet, vad det betyder för
dem personligen, hur de har kommit fram till att de har detta mål (t. ex. vad de upplever i sitt liv
som övertygar dem om att detta mål är viktigt) och på vilket sätt detta kan sättas i relation till det
aktuella beteendet (vanligtvist användandet av olika substanser eller fortsatt medicinintag). Använd
motiverande samtal (t. ex. "rulla med motstånd") om klientens svar tyder på att deras val av
värderingskort stärker ett icke önskvärt beteende (t. ex. Att ha roligt). Var noggrann att
uppmärksamma om klienten uttrycker förändringsprat och stärk i sådana fall detta.
Vi hoppas att denna övning kommer att uppmuntra till en diskussion om värderingar och livsmål
mellan dig och din klient. Poängen är att utveckla diskrepans mellan en djup övertygelse och det
nuvarande beteendet så att MI samtalen kan utvecklas vidare. Detta är dess enda syfte, vilket
betyder att det inte är nödvändigt att följa instruktionerna till punkt och pricka. Innehållet på korten
valda av klienten är inte heller av största betydelse och kan ändras under processens gång. Använd
sunt förnuft och professionell bedömning för att få dessa övningar att fungera just i din arbetsmiljö.
Vi rekommenderar slutligen inte användaren att enbart lägga ut korten i en lista av egenskaper och
mål. En del av styrkan med uppgiften är att kunna sortera korten på egen hand!
Alla kommentarer och förslag på förbättring välkomnas tacksamt!
Vad som är viktigt i mitt liv
VIKTIGT FÖR MIG
Theresa Moyers & Steve Martino
© 2006
Svensk översättning: Paul Harris & Carina Bång
INTE VIKTIGT FÖR MIG
MYCKET VIKTIGT FÖR MIG
EN EGEN LÄGENHET
1
EN EGEN BIL
2
2006
2006
HA ETT KÄRLEKSFÖRHÅLLANDE
SLUTA HÖRA RÖSTER
4
3
2006
2006
BÄTTRE KONTROLL
ÖVER MINA RÖRELSER
5
2006
HITTA EN BRA VÄN
6
2006
HA ETT BRA SEXLIV
BETALA MINA RÄKNINGAR
7
8
2006
2006
KUNNA LAGA EGEN MAT
HJÄLPA MINA FÖRÄLDRAR
MEN DERAS EKONOMI
9
10
2006
2006
VARA EN BRA FÖRÄLDER
FÖR MINA BARN
GIFTA MIG
12
11
2006
2006
UTBILDA MIG
HITTA ETT JOBB
JAG GILLAR
13
14
2006
2006
HJÄLPA MINA VÄNNER
NÄR DE BEHÖVER DET
HÅLLA FAST VID
MIN RELIGIÖSA TRO
16
15
2006
2006
KUNNA KONCENTRERA MIG
HA KLARA TANKAR
17
18
2006
2006
VARA SOCIAL MED
VÄNNER OCH FAMILJ
BIDRA EKONOMISKT TILL
MINA BARNS UPPVÄXT
20
19
2006
2006
HJÄLPA ANDRA MED
SAMMA PROBLEM SOM MIG
HJÄLPA TILL I KYRKAN
21
2006
22
2006
HA LUGN OCH RO
I TANKARNA
VARA LÄTTSAM
OCH LUGN
24
23
2006
2006
HA ROLIGT
VARA EN BRA
PROBLEMLÖSARE
25
2006
26
2006
SE SÅ BRA UT
SOM MÖJLIGT
VARA RESPEKTERAD AV ANDRA
28
27
2006
2006
INTE BLI BESVÄRAD
AV ANDRA
VARA EN SNÄLL MÄNNISKA
30
29
2006
2006
TA ANSVAR FÖR MITT LIV
GÖRA DET JAG HAR SAGT
ATT JAG SKA GÖRA
31
32
2006
2006
VARA TROGEN
VARA VÄLTRÄNAD
34
33
2006
2006
LYDA GUD
VARA FÖRLÅTANDE
MOT ANDRA
36
35
2006
2006
INTE LJUGA
37
HA ETT BRA SINNE
FÖR HUMOR
38
2006
2006
INTE BEHÖVA ANDRA FÖR
ATT TA HAND OM MIG
39
VARA ÄLSKAD AV
NÄRA OCH KÄRA
40
2006
2006
FÖLJA TRADITIONER SOM
ÄR VIKTIGA FÖR MIG
STÄDA, VARA RENLIG
OCH ORDENTLIG
41
42
2006
2006
HA TILLRÄCKLIGT
MED PENGAR
HA KONTROLL ÖVER
MINA EGNA PENGAR
43
44
2006
2006
ÄTA BRA MAT
45
2006
SLUTA MED DROGER
I MITT LIV
46
2006
INTE DRICKA FÖR
MYCKET ALKOHOL
INTE DRICKA NÅGON
ALKOHOL ALLS
48
47
2006
2006
HA PENGAR PÅ MIG
HA ETT TRYGGT BOENDE
49
50
2006
2006
HA ETT TAK ÖVER
HUVUDET
HITTA EN MEDICIN SOM
FUNGERAR FÖR MIG
51
52
2006
2006
VARA SYSSELSATT
MED OLIKA SAKER
VARA LYCKLIG
53
54
2006
2006
FYLLA MIN TID MED
ROLIGA AKTIVITETER
55
2006
JOBBA HÅRT PÅ ETT
ARBETE OCH GILLA DET
56
2006
KÄNNA ATT JAG DUGER
57
KÄNNA ATT MITT LIV
ÄR VIKTIGT FÖR
NÅGON ANNAN
58
2006
2006
KÄNNA ATT MITT LIV
ÄR VIKTIGT FÖR MIG
VARA MINDRE STRESSAD
59
60
2006
2006
ATT ANDRA FÖRSTÅR
ATT MINA SYMPTOM
FINNS PÅ RIKTIGT
BEHÅLLA MINA BIDRAG
62
61
2006
2006
ATT MIN FAMILJ
TROR PÅ MIG
FIXA MINA TÄNDER
63
64
2006
2006
VARA PIGG NÄR JAG VILL
SOVA GOTT OCH
VAKNA UTVILAD
65
66
2006
2006
HA FINA KLÄDER
KÄNNA MIG BEKVÄM
I MIN EGEN KROPP
68
67
2006
2006
INTE BLI UTNYTTJAD
AV ANDRA
KÄNNA ATT JAG
PASSAR IN
69
2006
70
2006
HA KONTROLL ÖVER
MITT TEMPERAMENT
ATT ANDRA INTE SKA
SKRATTA ÅT MIG
71
72
2006
2006
ATT ANDRA INTE SKA
VARA RÄDDA FÖR MIG
VARA KLAR I HUVUDET
74
73
2006
2006
VARA BRA PÅ ATT
BERÄTTA ROLIGA
HISTORIER
75
2006
HA MER KÄNSLOR
76
2006
ANVÄNDA MINA IDÉER
TILL NÅGONTING
INTE BRYTA MOT LAGEN
77
78
2006
2006
GENOMFÖRA MIN
UTBILDNING
SKAFFA KÖRKORT
79
80
2006
2006
HA PENGAR JAG KAN
SLÖSA PÅ FICKAN
81
GÖRA NÅGOT BRA
FÖR VÄRLDEN
82
2006
2006
INTE VARA PARANOID
INTE BLI SÅ OROLIG
83
84
2006
2006
ATT ANDRA FÖRSTÅR
VAD JAG SÄGER
85
2006
KÄNNA MIG LEVANDE
86
2006
INTE BEHÖVA VARA
PÅ SJUKHUS
87
FÅ BEKRÄFTELSE FÖR
MINA IDÉER
88
2006
2006
ANNAT:
ANNAT:
ANNAT:
ANNAT:
Download