BESTÄLLNING JOBB BORÅS ”RESURS”

advertisement
Sida 1 av 2
BESTÄLLNING JOBB BORÅS ”RESURS”
Beställningen avser
Namn:
Personnummer:
Tfn:
Adress:
E-post
Uppdragsgivare
Namn:
Tfn:
E-post:
Nuvarande försörjning
Bakgrund med info om.
Tidigare arbete, sysselsättning, studier, praktik?
Vad har fungerat och/eller vad har inte fungerat?
Berätta om fysiska/psykiska hinder eller symtom. Beskriv övrig ohälsa som kan vara viktig
för Jobb Borås ”Resurs” att få kännedom om. Finns det ett uttalat intresseområde?
Hur ser planeringen för framtiden ut? Finns det missbruk (vad/när)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 74
033-35 70 00
Jobb Borås
501 80 Borås
Sida 2 av 2
Har klienten varit inskriven i andra aktiviteter på Jobb Borås?
Vad gjordes där? Vilken aktivitet var klienten placerad i? Vad gjorde att det fungerade/inte
fungerade.
Myndighetskontakter
Myndighet
Tfn
E-post
Annan viktig information
Bilaga:
Beställningen skickas åter till:
Jobb Borås ”Resurs”
Arbetslivsförvaltningen
501 80 Borås
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 74
033-35 70 00
Jobb Borås
501 80 Borås
Download