Ämnen som kan vara huvudämnen i en examen enligt 1993 års

advertisement
Ämnen som kan vara huvudämnen i en examen enligt 1993 års
studieordning;
Samhällsvetenskapliga området
Genusvetenskap
Geografi
Gerontologi (endast kandidatexamen)
Hälso- och sjukvårdsadministration (endast kandidatexamen)
Idrottspsykologi
Kulturgeografi och ekonomisk geografi
Medie- och kommunikationsvetenskap
Pedagogik
Psykologi
Rättssociologi
Socialt arbete (endast magisterexamen)
Sociologi
Socialantropologi
Statsvetenskap
U-landskunskap
Ekonomihögskolan
Ekonomisk geografi
Ekonomisk historia
Forsknings- och teknikpolitik (endast kandidatexamen)
Företagsekonomi
Handelsrätt
Informatik
Nationalekonomi
Statistik
Technology Management (endast magisterexamen)
Humanistiska området
Antikens kultur och samhällsliv
Arkeologi
Biblioteks- och informationsvetenskap (endast magisterexamen)
Bokhistoria (endast kandidatexamen)
Bok- och bibliotekshistoria
Etnologi
Historia
Historisk arkeologi
Historisk osteologi
Humanekologi
Idé- och lärdomshistoria
Intermediala studier
Journalistik (endast magisterexamen)
Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Sölvegatan 29 Telefon växel 046-222 00 00 Fax 046 2220495 E-post [email protected]
Webbadress www.lu.se/examen
2
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap: Drama-teater-film
Litteraturvetenskap: Pressvetenskaplig inriktning
Litteraturvetenskap: Barns och ungdoms läsning
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur
Litteraturvetenskap: Kultur och medier
Litteraturvetenskap: Drama-teater
Litteraturvetenskap: Filmvetenskap
Litteraturvetenskap: Teatervetenskap
Litterärt skapande
Medeltidsarkeologi
Mellanösternkunskap
Miljö, kultur och utveckling
Musikvetenskap
Praktisk filosofi
Svenska, litteraturvetenskaplig inriktning
Teoretisk filosofi
Allmän språkvetenskap
Lingvistik med barnspråklig inriktning (endast kandidatexamen)
Datalingvistik
Engelska
Estniska
Finska
Fonetik
Franska
Grekiska
Indonesiska
Italienska
Japanska
Kinesiska
Latin
Nordiska språk
Nygrekiska
Polska
Rumänska
Ryska
Semitiska språk, modern standardarabiska
Semitiska språk, modern hebreiska
Spanska
Språkteknologi
Svenska som andra språk
Svenska, språklig inriktning
Thai
Tjeckiska
Tyska
Ungerska
Öst- och centraleuropakunskap
3
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap
Etik (endast kandidatexamen)
Islamologi
Judaistik
Mänskliga rättigheter
Religionshistoria
Religionskunskap/Religionsvetenskap
Naturvetenskapliga området
Biologi
Marinbiologi
Molekylärbiologi
Datavetenskap
Fysik
Geografi
Geologi
Geovetenskap
Kemi
Matematik
Miljövetenskap
Naturgeografi
Campus Helsingborg
Miljöstrategi (endast magisterexamen)
Kommunikation (endast magisterexamen)
Service Management
Medicinska området
Arbetsterapi
Audiologi (endast magisterexamen)
Biomedicin (endast magisterexamen)
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Folkhälsovetenskap (endast magisterexamen)
Logopedi (endast magisterexamen)
Medicin
Omvårdnad
Sjukgymnastik (endast magisterexamen)
Download