Höga betyg till filosofiutbildningar

advertisement
Höga betyg till filosofiutbildningar
17 av 18 utbildningar inom filosofi får omdömena ”hög kvalitet” eller ”mycket hög kvalitet”. Bara en bedöms vara
bristande.
Hittills har Universitetskanslersämbetet (och tidigare Högskoleverket) utvärderat kvaliteten på cirka 1 500 högskoleutbildningar. Nu är ytterligare en
granskning klar: 18 utbildningar inom filosofi. Varje utbildning har tilldelats ett omdöme på en tregradig skala.
Sju av utbildningarna får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. Tio utbildningar får omdömet ”hög kvalitet” och bara en utbildning får omdömet
”bristande kvalitet”.
Utbildningen som får omdömet ”bristande kvalitet” uppfyller inte kraven för högre utbildning och blir därför ifrågasatt. Om bristerna kvarstår vid uppföljningen
om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.
Universitetskanslersämbetet har beslutat om följande omdömen:
Göteborgs universitet
Praktisk filosofi – kandidatexamen
Teoretisk filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
Bristande kvalitet
Linköpings universitet
Praktisk filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
Lunds universitet
Praktisk filosofi – kandidatexamen
Praktisk filosofi – magisterexamen
Teoretisk filosofi – kandidatexamen
Teoretisk filosofi – magisterexamen
Mycket hög kvalitet
Mycket hög kvalitet
Mycket hög kvalitet
Mycket hög kvalitet
Stockholms universitet
Filosofi – kandidatexamen
Filosofi – magisterexamen
Mycket hög kvalitet
Mycket hög kvalitet
Södertörns högskola
Estetik – kandidatexamen
Estetik – magisterexamen
Filosofi – kandidatexamen
Filosofi – magisterexamen
Hög kvalitet
Hög kvalitet
Hög kvalitet
Hög kvalitet
Umeå universitet
Filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
Uppsala universitet
Estetik – kandidatexamen
Praktisk filosofi – kandidatexamen
Teoretisk filosofi – kandidatexamen
Teoretisk filosofi – magisterexamen
Hög kvalitet
Hög kvalitet
Hög kvalitet
Mycket hög kvalitet
Mer information om resultaten finns i Resultatsök »
Kontaktpersoner:
Johanna Köhlmark, utredare, tfn 08-563 087 14, [email protected]
Anette Gröjer, avdelningschef, tfn 08-563 087 40, [email protected]
Pressekreterare, tfn 073-662 86 33, [email protected]
Universitetskanslersämbetet ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar
studenternas rättssäkerhet. www.uk-ambetet.se
Download