Hemsidor socialt arbete

advertisement
Några relevanta hemsidor för det sociala arbetsfältet
Notisum.se
Riksdagen.se
kriminalvarden.se
manskligarattigheter.gov.se
Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
www.can.se
Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se
Brottsförebyggande rådet
www.bra.se
Barnombudsmannen
www.bo.se
Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se
Statens institutionsstyrelse
www.stat-inst.se/
Den psykosociala sektorns mötesplats
www.sposit.se
www.etik.se
socialetik.se
socialanatet.se
kvinnofrid.se
allakvinnorshus.se
Kriminellas revansch i samhället
www.kris.se
Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmh.se
Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
www.rfhl.se
Download