Presentation K Fransson

advertisement
Öppenvård
ASIH
Allmänmedicin
Psykiatri
Palliativ medicin
Kardiologi
Neurologi
Urologi
etc
Slutenvård
Medicin
Kirurgi
Ortopedi
Geriatrik
Onkologi
Palliativ medicin
Radiologi
Anestesi
etc
palliativ medicin, pediatrik, geriatrik, infektion etc
SÄBO/
Korttidsplats
Allmänmedicin
Geriatrik
Psykiatri
Palliativ medicin
etc
Hemsjukvård
Allmänmedicin
Psykiatri
Geriatrik
Palliativ medicin
etc
Vad är allmän kunskap?
(inte specifikt för palliativ medicin)
•
•
•
•
•
•
•
•
Blodtransfusion
Iv antibiotika
Jobba på jourtid
?
?
?
?
?
Målbeskrivning för att uppnå målen för
att bli specialist i palliativ medicin
•
•
•
•
•
•
•
?
?
?
?
?
?
?
Specialiserad palliativ vård
Minst en specialist i palliativ medicin runt patienten
som samarbetar i ett team anpassat till patientens
behov
Kan ges på sjukhus, i hemmet, på SÄBO om
vården organiseras på ett ändamålsenligt sätt
och vårdarna har tillräcklig kompetens med eller
utan hjälp av ett palliativt konsultteam
palliativ vård
i livets slutskede
palliativa insatser
Brytpunktsprocess/brytpunkt
till palliativ vård i livets
slutskede
rädda liv
förlänga liv
livskvalitet
livskvalitet
Läkare med specialistkompetens i palliativ medicin kan göra gott hela vägen
i olika typer av organisationer
Download