PM anestesiklin (Aniva)

advertisement
Antal sidor:
Anestesi- och Intensivvårdsklin
Länssjukhuset Kalmar
Behandlings- och åtgärdsförslag
1
Sid
P 16 :1
D-nr: 16-00
Datum: 2000-01-24
Anestesi- och Intensivvårdskliniken
PORFYRI
AKUTA PORFYRIER, LÄKEMEDELSUTLÖSTA:
1. Akut intermittent porfyri.
2. Porfyria variegata
3. Hereditär koproporfyri
4. ALAD-porfyri
REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL VID ANESTESI:
(Få läkemedel kan anses som helt säkra).
Infusion:
Glukos 10% (100 mg/ml) 1000 ml perop. till vuxen.
Premedicinering: Morfin, morfinderivat, fentanyl (Leptanal), droperidol (Dridol), petidin, atropin.
Narkos:
Propofol, lustgas, fentanyl, remifentanil, ev. ketamin (Ketalar). CAVE
BARBITURATER OCH INHALATIONSMEDEL!
Muskelrelax:
Suxameton (Celocurin).
Sederande:
Midazolam (Dormicum) (CAVE bensodiazepiner)
Regionalanest.:
Bupivakain (Marcain), prilokain (Citanest). CAVE LIDOKAIN (XYLOCAIN)!
REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL, ÖVR. INDIKATIONER:
Smärtor:
Hypertoni:
Kramper:
ASA, paracetamol, morfin, petidin, ibuprofen, ketoprofen
Propranolol (Inderal). atenolol, labetalol
gabapentin (Neurontin), vigabatrin (Sabrilex)
HÖGKALORISKA KOLHYDRATER MINST 1000 KCAL (4,2 MJ) /DYGN!
Hemarginat (Normosang, licensprep.) vid svåra attacker efter samråd med specialist: 3(-6) mg/kg/dygn.
Långsam inf. (15-30 min.) via CVK.
Olle Engdahl
Verksamhetschef
Källa: RMP: Läkemedel vid akut porfyri. Apoteksbolaget 1994.
Porfyricentrum, S:t Görans sjh 112 81 Sthlm. Kortnr 6056, tel.tid 9-11
Denna behandlingsanvisning/PM gäller från och med
Ändrad: 2008-09-01 2009-02-06
Förnyad 2003-08-26 2005-10-10 2010-09-15
2001-08-15
till och med 2012-12-31
Download