Arbetsplatsskuggning

advertisement
Osbecksgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet
2016-02-03
Introduktion - Arbetsplatsförlagt lärande (Skuggning)
Bakgrund
Elever vid Osbecksgymnasiets teoretiska (högskoleförberedande) Naturvetenskapsprogram har i
dagsläget inte något arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Laholms kommun och gymnasieskolan har
som ambition och målsättning att samverka mer med det lokala närings- och arbetslivet för att öka
elevernas kunskaper om vad framtida arbete inom olika branscher och yrken innebär.
Samverkan kan ske på flera olika sätt i syfte att eleverna skall komma bättre förberedda till kommande
yrkesliv och göra säkrare val till kommande utbildning och/eller arbeten. Arbetsplatsskuggning är en
enklare form av- samverkan där Du är viktig som kunskapsförmedlare, vägledare och inspiratör.
Mål
Målet är att eleverna under en vecka kan komma ut på en arbetsplats inom Din bransch för att få en
inblick i arbetsområdets utförande, större förståelse och fördjupade kunskaper om arbetets betydelse
för samhället såväl lokalt som globalt.
Syfte
Syftet är i första hand att eleverna ska se, lära och få känna på arbetsuppgifter. Eleverna ska göra en
företags- yrkes- och miljöbeskrivning och presentera i klassen. Detta innebär att eleven också kommer
att ställa frågor om arbetsplatsen, arbetssätt, rutiner, yrkesroller, mål och utmaningar.
För vilka
Elever vid Osbecks gymnasiets Naturvetenskapsprogram, årskurs 2
Omfattning o tid
Måndag - fredag under vecka 7 år 2016 (6-7 tim per dag)
Övrigt
Programråd
Det finns vinster i ökade kontakter mellan lärare, bransch, företag och elever för att kunna spetsa och
vässa utbildningen i syfte att ge eleverna de kunskaper som branschen efterfrågar.
En god kontakt med utbildningsanordnare är också viktigt för arbetsplatsens framtida
kompetensförsörjning. Vi kommer därför också bjuda in till att medverka i bildandet av programråd
där vi bla vill ta tillvara på Dina kunskaper och erfarenheter samt delge information om utbildningen.
Osbecksmodellen
Om eleven trivs och kan tänka sig ”sommarjobba” på Din arbetsplats samt om Din arbetsplats har
möjligheter, kan vi genom Osbecksmodellen erbjuda mycket goda förutsättningar. Prova att anställa
eleven i 180 tim så går vi in med en utbildningsersättning till företaget motsvarande ett
feriearbetsbidrag (2016= 10 000 Skr). En modell där det bara finns vinnare! Vill Du veta mer kontakta
undertecknad.
Med Vänliga Hälsningar
Mats Franzén
Mats Franzén – Näringslivsutvecklare - Laholms kommun
tfn 0430-15324 - mobil 070-237 46 40 - e-post [email protected]
Osbecksgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet
2016-02-03
Arbetsplatsförlagt lärande vecka 7 - 2016
Tack för att du och ditt företag tar emot vår elev. Eleven går i årskurs 2 Naturvetenskapliga
programmet på Osbecksgymnasiet i Laholm. Syftet med arbetsplatsförlagt lärande (APL) är att eleven
får en inblick i branschen och får kännedom om hur det är att arbeta hos dig/er, med allt vad det
innebär. APL är viktigt för eleven och ger en realistisk bild av arbetslivet som ungdomar så väl
behöver.
Att vara handledare
Att handleda gymnasieelever kan vara lite annorlunda än att introducera nyanställda vuxna och att
fungera som instruktör för dem. Alla människor, oavsett ålder, är naturligtvis spända när de kommer
till en ny arbetsplats, men för gymnasieelever är arbetssituationen ännu mer obekant än för den vuxne.
Tonåringen saknar ju oftast kunskap om hur det fungerar på en arbetsplats överhuvudtaget. Han/hon är
kanske ovan vid att umgås med flera vuxna samtidigt i ett arbetslag och saknar den livserfarenhet som
gör att man utan vidare kan småprata med andra vuxna om vad som helst för att lätta på spänningen
och få kontakt.
Som handledare bör du vara uppmärksam på att du har stora möjligheter att göra en betydelsefull
insats i gymnasieelevernas utveckling till vuxna, mogna människor. Samtidigt är det viktigt att
eleverna förstår vad ni kräver av anställda på ert företag. Upplys dem också vilka säkerhetsföreskrifter
och brandregler som gäller för er arbetsplats. Bifogat detta mejl finner ni en broschyr från
Arbetsmiljöverket om vad som gäller för APL och ungdomar. Läs speciellt från sid. 7 och framåt.
Skolverket har plockat fram en mycket bra handledarutbildning som du själv kan göra i egen takt på
webben www.skolverket.se. Denna är upplagd i fyra ”moduler” och när du är klar ska du också få ett
intyg. Vi rekommenderar denna starkt då denna är nyttig att genomgå inte bara ur skolans perspektiv
utan även bra för arbetsplatsen i övrigt.
Vad gäller för eleven?
Vi på Osbecksgymnasiet har informerat eleverna om: Arbetstiden är 32-35 timmar vecka 7 med
möjlighet till schemaläggning anpassad till APL-företaget. Dialog gällande transport, vilket kan styra
arbetstiderna något. Om inte lunch för eleven kan tillhandahållas kan eleven äta på skolan alternativt
matlåda/äta ute. Eleven erhåller lunchbidrag från skolan. När det gäller arbetskläder träffas
överenskommelse med APL-företaget.
Frånvaro vid t.ex. sjukdom anmälas till arbetsplatsen och skolan. Frånvaro registreras precis som
under skolförlagt lärande. Gällande eventuell ledighet ska eleven begära sig fri både hos handledare
och klassföreståndare. Eleven ska försöka att få tid hos tandläkare, läkare etc. på fritiden.
Vänligen hör av dig om du har frågor. Eleven kommer att kontakta Dig senast må 8 feb för
överenskommelse om arbetstider och övriga förutsättningar.
Tack än en gång!
Mats Franzén
Mats Franzén – Näringslivsutvecklare - Laholms kommun
tfn 0430-15324 - mobil 070-237 46 40 - e-post [email protected]
KONTAKTUPPGIFTER SKOLA
Skola:
Osbecksgymnasiet, Laholm
Kontakt:
Mats Franzén
Telefon:
070 – 237 46 40
Mail:
[email protected]
Rektor:
Carina Bruzell
Telefon:
0430-150 40
Mail:
[email protected]
Var god fyll i!
………………………………………………
Företag/Arbetsplats
Elevens närvaro
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
…………………………………………..
Elevens namn
Anledning till eventuell frånvaro
-
Datum
Underskrift
Telefon
2016 ……-……
………………………………….
………………………..
Skriv gärna synpunkter och kommentarer på APL-veckan på denna blanketts baksida!
Blanketten kan lämnas till lärare via elev alternativt skickas till Osbecksgymnasiet:
Adress: Osbecksgymnasiet, Carina Bruzell, Skottegränd 3, 312 31 Laholm
Mats Franzén – Näringslivsutvecklare - Laholms kommun
tfn 0430-15324 - mobil 070-237 46 40 - e-post [email protected]
Download