Värdet av nya läkemedel Bröstancer 2013-02-07

advertisement
07/02/2013
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE: Adam Lundqvist, Ulf-G
Gerdtham, Ulf Persson, Katarina Steen Carlsson
Karolinska institutet, Skånes universitetssjukhus: Nils Wilking
VÄRDET AV NYA LÄKEMEDEL
MÅLRIKTAD BEHANDLING AV BRÖSTCANCER
8000 personer
drabbades av
bröstcancer år 2010
1
07/02/2013
Läkemedel vid behandling av bröstcancer
Spridd sjukdom
Tilläggsbehandling till
kirurgi, cellgifter och
strålning
metastaser
Två läkemedel för målriktad behandling vid
bröstcancer
Tamoxifen
• Nytt på 1970-talet
• Hormonkänslig (ER-positiv) bröstcancer
Trastuzumab
• Nytt på 2000-talet
• HER2-positiv bröstcancer
2
07/02/2013
Tamoxifen vid bröstcancer
Antal kvinnor per år
Studier
1 → 2 år
Fler
åldrar
Studier
2 → 5 år
Tamoxifen 1979-2004
Antal behandlade kvinnor
Värde, miljarder kronor
100 000
50
80 000
40
60 000
30
40 000
20
20 000
10
0
0
1979-2004
Spridd sjukdom
Tilläggsbehandling
Vinst
QALY
Produktion
Kostnad
Läkemedel
Konsumtion
3
07/02/2013
Trastuzumab 2000-2011
Antal behandlade kvinnor
10 000
Värde, miljarder kronor
7
6
8 000
5
6 000
4
4 000
3
2
2 000
1
0
0
2000-2011
Spridd sjukdom
Tilläggsbehandling
Vinst
QALY
Kostnad
Produktion
Läkemedel
Konsumtion
Tamoxifen
Realiserade och potentiella värden
Antal behandlade
100 000
10 900
10 700
80 000
+29%
60 000
40 000
20 000
0
56 000
56 000
19 000
19 000
Realiserat
Potentiellt
Spridd sjukdom
Tilläggsbehandling
Upptag som Stockholm
Snabbt uppdaterade riktlinjer
4
07/02/2013
Slutsatser
Välfärdsöverskott
– Tamoxifen 1979-2004: 27 miljarder kronor
– Trastuzumab 2000-2011: 2,9 miljarder kronor
Värdet av nya läkemedel
– Beror på användning
– Genererar värden under lång tid
Nationella strukturer
– Stöder lokalt beslutsfattande
– Har gynnat kvinnor med bröstcancer
5
Download