Viktigt med PR Styrkelyft-SM Ankis kost

advertisement
Officiellt organ för Svenska Styrkelyftförbundet och Nordiska Styrkelyftförbundet
Nr 1:2009
Styrkelyft-SM
Viktigt med PR
Ankis kost
2
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
LEDAREN
I skrivande stund…
...har jag nyss kommit hem efter att ha
upplevt en synnerligen händelserik
helg, det är nämligen så att vi i Sundsvalls
AK denna helg har arrangerat SM i SL.
Vi hade aldrig tidigare arrangerat en
SM-tävling i styrkelyft och i ärlighetens
namn var vi in i det sista ganska nervösa
och oroliga över hur det skulle sluta.
Med facit i hand så är vi dock rätt nöjda
med arrangemanget och jag hoppas att
deltagarna också upplevde det positivt.
Nu skriver jag inte dessa rader för att
på något sätt skryta över att vi gjort en
bra tävling utan anledningen är att jag
vill göra klubbarna i SL-Sverige medvetna
om ett uppenbart och allvarligt problem,
nämligen oviljan att arrangera SMtävlingar. Jag har nu suttit i styrelsen i
SSF i snart ett år och följande situation
har under denna tid uppstått: när
ansökningstiden för SM i SL 2009 hade
gått ut så var det inte en enda klubb som
hade anmält sitt intresse att arrangera
den tävlingen. Efter viss tvekan och en del
övertalning så ”offrade” Sundsvalls AK sig
och gick med på att ta den tävlingen. Det
dröjde dock bara några veckor innan nästa
problem uppstod och det visade sig att när
ansökningstiden för U/J-SM 2009 gick ut så
fanns det inte heller där någon arrangör.
Här fick tävlingskommittén leta både länge
och väl innan Örebro KK efter viss tvekan
gick med på att arrangera tävlingen.
Nästa SM-tävling i kalendern var då
Officiellt organ för Svenska Styrkelyftförbundet
och Nordiska Styrkelyftförbundet.
Omslag
Bästa poänglyftare SM-2009
Elisabeth Wahalander - Broddetorps GoIFOlof Wiklund - Sundbybergs TK
veteran-SM som avgörs i september 2009.
Till vår stora glädje så var det faktiskt en
klubb som frivilligt gick med på att ta
den tävlingen, nämligen Västra AK. Tack
för det! Lyckan blev dock kortvarig då vi
nu återigen brottas med arrangörsfrågan.
Denna gång gäller det SM i bänkpress
2009 som avgörs i november.
I skrivande stund har ingen förening
visat sitt intresse för denna tävling vilket
känns väldigt underligt eftersom just SM i
bänkpress brukar vara en populär tävling
att arrangera då det i regel innebär en
stor ekonomisk vinst i och med det stora
deltagarantalet och därigenom stora
intäkter i form av anmälningsavgifter.
För att sammanfatta så är det alltså så
att när det gäller 2009 års SM-tävlingar
så har totalt en förening frivilligt anmält
sitt intresse för att arrangera. Läs den
förra meningen en gång till och fundera
lite. Hur ska vi kunna ha fungerande SMtävlingar om det finns ett sådant starkt
motstånd mot att ta på sig arrangemang?
Styrelsen i SSF ser mycket allvarligt på
detta och har därför beslutat att försöka
stötta blivande SM-arrangörer på olika
sätt. Tex så ansvarar SSF numera för att
bemanna sekretariatet, arrangörsklubben
behöver alltså inte lägga ner något arbete
på att hitta speaker o dylikt. Vidare så har
vi infört en förlustgaranti vilket är precis
vad det låter som, det vill säga att om en
klubb skulle gå i ekonomisk förlust vid
ett SM-arrangemang så kommer SSF att
täcka mellanskillnaden. Den arrangerande
klubben kommer alltså inte att kunna
förlora några pengar på att ta på sig en
SM-tävling. Vi tror och hoppas att detta
kan leda till att fler klubbar kan tänka sig
att arrangera SM-tävlingar i framtiden.
Så snälla SL-människor där ute i landet,
ta tillfället i akt och ansök om SMarrangemang.
Visst det är en del arbete, men det är också
väldigt intressant och roligt.
Det kan alla lyftare och funktionärer i
Sundsvalls AK intyga!
nr 1:2009
Svenska Styrkelyftförbundet
Adressändring måste göras skriftligt minst tre veckor
i förväg till Svenska Styrkelyftförbundet (se adress till
vänster). Nuvarande adress anges genom att adresslappen på senast mottagna tidning eller dess omslag
klistras på din adressändring. Vid adressändring till utlandet utgår särskild avgift.
Munktell Arenan, 633 42 ESKILSTUNA
Telefon 016 - 120121 • Telefax 016-13 42 55
Bankgiro 5915-0151
Ansvarig utgivare & redaktionsråd
Helene Johage
Tränarutbildning
sid 7
SM i styrkelyft
sid 8
27 år gamla rekord
slagna
sid 10
Lucialyftet Öjebyn
sid 11
Domare
sid 12
Årets lag-SM
sid 13
Sportlovslyftet
sid 14
Marknadsföring och PR
sid 15
Hos Eleiko
sid 16
Kåre Lundgren
in memoriam
sid 16
Resultat
sid 17
Två nya namn...
sid 16
Ungdomsfonden
sid 20
TREVLIG LÄSNING
UTGIVNING
PRENUMERATION
Bankgiro 5915-0151
sid 4
Nordiska förbundet sid 16
Marcus Hirvonen
Prenumerationsfrågor
Telefon 016 - 120121
Kost och Näringslära
Del 2
Utgivningsdatum för 2009
Nr
1
2-3
4
5
6
Utg. vecka
Manusstopp
v. 11
v. 08
v. 21
v. 18
Dubbelnummer med Junior-EM
v. 40
v. 49
v. 52
v. 37
v. 46
v. 50
PRODUKTION
Svensk Styrkelyft trycks på miljövänligt 90 grams Print matt
papper, som är tillverkat av massa som inte är klorblekt.
Layout, original och tryckproduktion
S&B Stockholm. 2009.
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
3
Grundläggande kost och näringslära
Anki Sundin
Näringsfysiolog
Grundläggande kost och näringslära Del 2
Fokus på styrkelyft
Protein
Funktion
Protein är byggstenar för muskulatur och
skelett. Detta näringsämne ingår även
i immunförsvaret, bygger upp många
hormoner och fyller helt nödvändiga
funktioner för vår mag-tarmkanal i form
av inte minst enzymer som behövs för att
bryta ned och tillgodogöra oss energi och
näring från maten vi äter.
Källor
Det är viktigt att vi möter behovet av
de essentiella aminosyrorna varje dag.
Essentiella aminosyror finns i både
animaliska och vegetabiliska proteinkällor,
men uppnår en så kallad fullvärdig profil
endast i animaliska källor (med några få
undantag). En vegetarian (i synnerhet
vegan) behöver således kombinera sina
proteinkällor för att uppnå en fullvärdig
aminosyraprofil.
Exempel på animaliska källor: kött, fisk,
ägg, kyckling, mjölk och mejeriprodukter.
Exempel på vegetariska källor: linser,
bönor, ris, quorn, quinoa, soja, jordnötter,
nötter.
Vegetariska kombinationer som ger
fullvärdigt protein:
• Majs och bönor
• Ris och bönor
• Ris och linser
• Ris och ärter
4
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
Biologisk aktivitet (”fullvärdighet”)
Livsmedel
Biologisk aktivitet
100
70
69
60
57
47
44
43
43
34
Hönsägg Fisk Magert nötkött Komjölk Råris Sojabönor Fullkornsvete Jordnötter Bönor Potatis • Jordnötter och vete
Miljöhänsyn – valet av proteinkällor
påverkar miljön
Att producera kött, inte minst nötkött, är
mycket kostsamt för miljön. FAO (Food and
Agricultur Organization) uppger att ett
kilo nötkött kräver 16 000 liter vatten för
sin framställning om man räknar med hela
kedjan från framtagning av foder till tillväxt
hos djuret. Det skulle betyda mycket för
miljön om fler människor valde att minska
sin köttkonsumtion något och ersatte den
med fisk- och spannmålskonsumtion. Det
är fullt näringsriktiga substitut om du äter
en varierad kost i allmänhet, även för en
idrottare med ett högt proteinbehov.
Rekommendationer
En idrottare anses ha ett maximalt behov
om 1,8 gram per kilo och dag, även om
denna gräns konstant utmanas av framför
allt kraftidrottare som hävdar att deras
resultat blir bättre med högre intag av
protein. Det ska också påpekas att protein
inte är skadligt ens i mycket stora mängder
för en frisk person. Farhågan att det skulle
påverka njurarna negativt återkommer
frekvent i viss media, men denna
uppfattning kommer från studier på djur
samt människor med redan existerande
nedsatt njurfunktion. Därför bör en
människa med diabetes eller någon hjärtkärlsjukdom konsultera sin läkare i fråga
om proteinintag för att undvika onödig
belastning på njurarna.
Äter du blandkost (både animaliska och
vegetabiliska livsmedel) behöver du heller
inte ta hänsyn till kvaliteten på proteinet
i maten – rätt sorts aminosyror kommer
automatiskt i rätt mängder med blandkost.
Är du däremot vegetarian behöver du vara
noggrann med källorna till ditt protein, i
Grundläggande kost och näringslära
synnerhet om du är vegan (se Vegetariska
kombinationer… ovan).
Fibrer
Funktion
Fibrer är en stor grupp av olika ämnen
med några gemensamma drag. Generellt
underlättar de tarmrörelserna, utjämnar
blodsockret och minskar behovet av
insulin.
Källor
Grönsaker, frukt och bär, fullkornsprodukter,
potatis.
Rekommendationer
De gällande rekommendationerna anger
ett behov om 25-35 gram kostfibrer
per dag. Med en i allmänhet hälsosam
kostföring kommer vi lätt upp i denna
mängd och ännu mer.
Vitaminer
Vitaminerna kan delas in i fettlösliga
och
vattenlösliga
vitaminer.
De
fettlösliga vitaminerna är A, D, E och K.
De vattenlösliga vitaminerna är B- och
C-vitaminerna. Det pågår forskning kring
huruvida behovet av vitaminer är högre
hos idrottare än hos medelpersonen. I
vissa fall verkar det som om så kan vara
fallet. Dock är det automatiskt större
energiintaget hos idrottare en garant för
att tillgodose ett eventuellt ökat behov.
A-vitamin
Funktioner: A-vitamin är viktigt för ögats
funktion, ingår också immunförsvaret och
har vissa antioxidativa egenskaper.
Källor: ”Animaliskt” A-vitamin, dvs retinol,
finns i berikade mjölkprodukter och kött.
Lever är en mycket stor källa till retinol.
Kosttillskott med A-vitamin innehåller
också retinol. ”Vegetabiliskt” A-vitamin,
dvs beta-karoten, finns i framför allt gula,
röda och orange grönsaker, frukter och bär.
Paprika, morot men även broccoli är bra
källor till betakaroten.
Övrigt: Retinol i stora mängder ska
undvikas hos gravida kvinnor på grund
av att retinol kan vara fosterskadande i
överdos. Det har också framkommit på
senare tid att retinol kan påverka skelettet
negativt. Av det skälet kommer ADdropparna till barn sannolikt att bytas ut
till enbart D-droppar inom en överskådlig
framtid.
D-vitamin
Funktioner:
D-vitamin
är
viktigt
för skelettets uppbyggnad och för
immunförsvaret. Det har visat sig att
vitamin D kan skydda mot vissa former av
cancer i tarmen.
Källor: Per definition är vitamin D
egentligen ett hormon – kroppen kan
själv tillverka det när huden exponeras
för UV-ljus (solljus). På våra nordliga
breddgrader räcker solljuset under
vintertid inte till, varför berikade mjölkoch mejeriprodukter är goda källor till
detta vitamin. Även broccoli, grönkål och
andra liknande grönsaker är bra källor till
vitamin D.
Övrigt: Brist på vitamin D kan, förutom
försämrad skeletthälsa, orsaka diffusa
smärtor i ryggslut, underarmar och
underben. Detta bör hållas i åtanke särskilt
hos människor som vistas lite ute i solen
och/eller har en mycket ensidig och
näringsfattig kostföring.
E-vitamin
Funktioner: E-vitamin är en av de
kraftigaste fettlösliga antioxidanterna vi
har och ingår i vårt immunförsvar. Det är
också viktigt för vår hjärt-kärlhälsa.
Källor: Vegetabiliska oljor, vetegroddar
och nötter är bland de största källorna.
Övrigt: E-vitamin som kosttillskott kan
interagera med vissa läkemedel.
K-vitamin
Funktioner: K-vitamin ingår i blodets
koagulationssystem och svarar därmed
för att blodet stelnar vid inre eller yttre
blödningar. Dessutom är detta vitamin
ytterst viktigt för skeletthälsan.
Källor: Broccoli, grönkål och liknande
grova, gröna grönsaker är utmärkta källor
till K-vitamin.
Övrigt: K-vitaminrika livsmedel har visat
sig kunna minska risken för benskörhet.
B-vitaminer
Funktioner: B-vitaminerna utgörs av en
grupp om åtta vitaminer som tillsammans
ingår i olika delar av ämnesomsättningen.
De är på så vis helt nödvändiga för
uppbyggnad och nedbrytning av
näringsämnen.
Källor: Såväl animaliska som vegetabiliska
livsmedel
innehåller
B-vitaminer
i olika mängder. Mjölk, kött, ägg,
fullkornsprodukter, frukt och grönsaker är
bra källor.
Övrigt: Några av B-vitaminerna tycks
behövas i något större mängd än som
rekommenderas till medelpersonen. Detta
extra behov anses dock utan problem
täckas via det större intaget av energi. Inte
minst är kolhydratrika livsmedel också
bra källor till många B-vitaminer. Folsyra
är en av B-vitaminerna som är av särskilt
intresse för kvinnor i fertil ålder. Folsyra är
nödvändigt för en normal fosterutveckling,
och kvinnor som är eller planerar att bli
gravida rekommenderas ett tillskott av
detta vitamin. Vitamin B12 är ytterligare
en speciell B-vitamin eftersom det endast
förekommer i animaliska livsmedel. Det
innebär att veganer bör ta ett tillskott av
detta ämne. Dessutom är B12 viktigt för
nervsystemet. (Många äldre människor
behöver ett tillskott i form av tabletter eller
injektioner av just B12.)
C-vitamin
Funktioner: Ingår i immunförsvaret och
är en av de mest kända antioxidanterna.
Ingår i produktionen av bindväv, varför
det är viktigt för hud, senor, tandkött,
slemhinnor och sårläkning.
Källor: Alla frukter, bär och grönsaker.
Även potatis är en betydelsefull källa.
Övrigt: Många människor, inte minst
idrottare, väljer att ta ett kosttillskott som
innehåller höga mängder av vitamin C.
Detta är dock inte alltid klokt. C-vitamin i
grammängder har visat sig kunna bli prooxidativt, det vill säga bidra till skador som
uppkommer av fria radikaler. Dessutom
utgör vitamin C i genomsnitt bara 20
procent av den antioxidativa effekt som
vi får från frukt och grönt. Resterande
80 procent kommer av hundratals andra
ämnen som finns i dessa livsmedel. Det
betyder att ett intag av frukt och grönt är
mer effektivt och mer hälsosamt än ett
intag av ett kosttillskott som innehåller
C-vitamin. I stället rekommenderas ett
bra intag av frukt och grönt för att täcka
behovet av antioxidanter (däribland
vitamin C).
Mineraler
I stort sett hela periodiska systemet finns
representerat i människans kropp och vi
vet att många av dem fyller nödvändiga
funktioner. Bland dem vi ofta hör talas
om finner vi järn, kalcium och selen, men
även aluminium, bly och kvicksilver finns
i mycket små mängder och verkar vara
nödvändiga för systemet. Hur mycket av
dem vi behöver är dock okänt, och det bör
noteras att det oftast är i samband med
förgiftningar och miljöföroreningar som
de senare omtalas. Vi behöver heller inte ta
hänsyn till just dessa i vår kosthållning för
att täcka behovet.
I detta avsnitt behandlas fem av de kanske
viktigaste mineralerna i kostsammanhang:
natrium, kalium, kalcium, järn och selen.
Natrium
Funktion: Natrium medverkar i regleringen
av nervsignaler och vätskebalans.
Källor: Ingår i vanligt salt. De största
källorna till salt är hel- och halvfabrikat,
charkuterivaror,
flingor,
bröd
och
snacks. Även mineralvatten kan vid
storkonsumtion utgöra en betydande källa
till natrium.
Övrigt: Uthållighetsidrottare behöver
ofta vara noga med att täcka sitt behov
av natrium (salt), eftersom stora mängder
förloras genom svettning framför allt i
torrt och varmt klimat. Kraftidrottare kan
också svettas betydligt, men är i allmänhet
inte någon riskgrupp för natriumbrist. För
svenskar i gemen gäller att saltintaget
snarare behöver minska, eftersom det
annars kan bli skadligt för blodtrycket hos
saltkänsliga personer.
Kalium
Funktioner:
Kalium
medverkar
i
regleringen
av
nervsignaler
och
vätskebalans.
Källor: Finns i frukt, grönsaker och bär,
samt ingår i vissa saltsorter.
Övrigt: Skyddar mot högt blodtryck.
Svenskar behöver i allmänhet öka sitt intag
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
5
Grundläggande kost och näringslära
av kalium.
Livsmedel
Kalcium
Funktioner: Kalcium bygger upp
skelettet och är viktigt för normal
muskelkontraktion.
Källor: Finns i mjölk och mejeriprodukter,
sesamfrön, sesammjölk och berikad sojaoch havremjölk. Finns även i begränsad
mängd i grönsaker såsom broccoli och
grönkål.
Övrigt: Viktigt för skelettuppbyggnad hos
yngre människor. I riskzonen för brist ligger
unga människor med begränsat intag av
energi, inte minst inom viktklassidrotter
och estetiska idrotter.
Frukost
Grovt bröd, 10% fibrer
Smörgåsmargarin
Kokt ägg
Tomat
Fil, 3%
Müsli
Mellanmål
Banan
Mjölk, 3% fett
Lunch
Kycklingfilé
Råris
Kesella, 1% fett
Blandad grönsallad
Mellanmål
Yoghurt, 3% fett/Kesella, 1%
Apelsin
Middag
Laxfilé
Potatis
Gräddfilssås (12% fett)
Blandad sallad
Kvällsmål
Fil, 3% fett
Müsli
Äpple
Järn
Funktioner: Järn utgör byggsten för
hemoglobin och myoglobin, som är de
syretransporterande proteinerna i blodet
respektive musklerna. Är också viktigt för
immunsystemet.
Källor: Kött, fisk, ägg, bönor, linser, torkad
frukt är bra källor.
Övrigt: Subklinisk brist på järn är mycket
vanligt, framför allt hos kvinnor i fertil
ålder. Vegetarianer och veganer är också
utsatta grupper, liksom många äldre. Järn
ska dock inte tas som tillskott om brist
inte är konstaterad på grund av giftighet.
Det är inte vanligare med järnbrist hos
idrottare än hos allmänheten.
Selen
Funktioner: Selen ingår i immunförsvaret.
Har visat sig skydda mot vissa former av
cancer.
Källor: Kött, fisk, ägg, mjölk, frukt och
grönt.
Övrigt: Innehållet av selen i frukt och
grönt varierar kraftigt med jordmån.
Svenska jordar är relativt fattiga på selen,
vilket avspeglar sig i seleninnehållet i
svenskodlade vegetabilier.
Antioxidanter
Antioxidanterna skyddar kroppen från fria
radikaler, som bildas i ämnesomsättningen
och som kan bidra till uppkomsten av
vissa sjukdomar. Antioxidanter finns i alla
frukter, grönsaker och bär, i synnerhet
i de kompakta och starkt färgade. Vi får
merparten av våra antioxidanter från
fruktkorgen och salladsbordet. Några
av de bästa källorna till antioxidanter
är broccoli, blåbär, apelsin, paprika och
kiwi. Antioxidanter kan mätas med
hjälp av enheten ORAC (Oxygen Radical
Absorbance Capacity). Livsmedelsverket
rekommenderar 500 gram blandade sorter
av frukt och grönt per dag, vilket motsvarar
ca 2500 ORAC-enheter.
Vatten
Vatten behövs för att mag-tarmkanalen
ska fungera, för kontroll av blodtrycket och
för temperaturregleringen. Lätt vätskebrist
kan leda till förstoppningsbesvär och
huvudvärk. Vårt grundbehov av vätska
motsvarar ca 15 ml vatten per kilo och dag,
inklusive det vatten vi får i oss via maten.
6
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
1800 kcal
2300 kcal
3000 kcal
2 skivor
2 tsk
2
1
-
-
2 skivor
2 tsk
2
1
2 dl
1 dl (40 g)
3 skivor
3 tsk
3
1
2 dl
1 dl (40 g)
1
-
1
1 glas (2 dl)
1
2 glas (4 dl)
1 st (125 g)
1 dl okokt (40 g)
2 msk
obegränsat
2 st (250 g)
1,5 dl okokt (60 g)
2 msk
obegränsat
2 st (250 g)
2 dl okokt (80 g)
3 msk
obegränsat
2.5 dl
1
2.5 dl
1
2.5 dl
1
1 st (125 g)
3 st (150 g)
2 msk
obegränsat
1 st (125 g)
3 st (150 g)
2 msk
obegränsat
2 st (250 g)
4 st (200 g)
3 msk
obegränsat
2 dl
1 dl (40 g)
1
2 dl
1 dl (40 g)
1
2 dl
1 dl (40 g)
1
Träning och vistelse i torrt och varmt
klimat ökar behovet. Vätskebalansen är
direkt kopplad till vår prestation, varför
det är extra viktigt att vi tillgodoser vårt
vätskebehov under hård träning och
tävling.
Uthållighetsträning som varar mer än
en timme kan behöva kompletteras med
en sportdryck som innehåller salter (inte
nödvändigtvis kolhydrater, men oftast
finns dessa tillsatta i färdiga sportdrycker).
Det är framför allt natrium som vi svettas
ut och behöver ersätta. Du kan enkelt göra
din egen sportdryck genom att tillsätta 1-2
gram salt per liter vatten. Om du vill kan du
också tillsätta lite koncentrerad juice för att
ge en angenäm smak.
Natrium (salt) reglerar vätskebalansen
i kroppen bättre än bara vatten
under och efter en mycket krävande
uthållighetsträning. Man brukar tala om
”vätskeretention”, det vill säga kroppens
förmåga att behålla vatten som man
dricker. Enbart vatten under och efter ett
mycket krävande uthållighetspass ger
en sämre vätskeretention än vatten som
också innehåller salter. Därför är det att
rekommendera att du under ansträngande
tävlingslopp eller träningar dels vätskar
upp dig under några timmar innan, dels
dricker runt 6 dl vätska direkt innan
aktiviteten börjar (beroende på hur väl
du tolererar detta). Du behöver dessutom
underhålla vätskebalansen genom att
dricka mellan 1,5 och 2,5 dl vatten var
15:e till var 20:e minut under aktivitetens
gång, också beroende på dina möjligheter
och förutsättningar. Efter aktivitetens
slut rekommenderas idrottare att dricka
150 procent av sin förlorande kroppsvikt.
Detta anses vara ett optimalt förfarande
för uthållighetsidrottare med avseende på
vätskebalansen.
Energi
Idrottarens behov av energi varierar med
bland annat träningsmängd, kroppsvikt
och fördelning mellan muskler och
fett. Det finns formler för att räkna ut
schablonvärden för energibehov. Dessa
ska ses som riktvärden och måste alltid
justeras efter individen. Nedan följer några
exempel på portionsstorlekar för olika
energibehov. De ska inte betraktas som
facit, utan som förslag som du kan använda
som utgångspunkt eller jämförelser mellan
olika idrottare.
Typidrottare 1: 1800 kcal
Typidrottare 2: 2300 kcal
Typidrottare 3: 3000 kcal
Om du går i de tyngre viktklasserna, kan
ditt energibehov ligga långt över de
som nämns här. Det finns idrottare vare
energibehov uppgår till 8 000-10 000 kcal
per dag. Här ligger många av de större
rugby- och amerikansk fotbollsspelare.
Inför tävling
Styrkelyftare och andra idrottare som tävlar
i viktklassidrotter behöver ofta justera sin
kroppsvikt inför tävling. Det vanligaste är
att man väljer att gå ned i vikt, men i detta
avsnitt nämn också kort viktuppgång.
Viktuppgång
Viktuppgång innefattar en ökning av
både kroppsfett och muskelmassa.
Proportionerna däremellan beror till stor
del av valet av mat och hur mycket du
tränar. Ett ytterligare intag om ungefär
500-1000 kcal brukar vara en rimlig ökning
Grundläggande kost och näringslära
av energiintaget. (Ännu högre extraintag
går naturligtvis bra, men upplevs inte
sällan som jobbigt och är av det skälet inte
att rekommendera.) Den extra energin
bör utgöras av både kolhydrater, fett och
protein. För att åstadkomma viktuppgång
bör i allmänhet hård konditionsträning
begränsas
och
ersättas
med
muskelbyggande träning (styrketräning) i
kombination med generös återhämtning.
Viktnedgång
Viktnedgång inför tävling innefattar
såväl fysiologiska som psykologiska
komponenter. Irrationell viktklassdisciplin
(t.ex.
hård
viktminskning
för
icke-färdigvuxna
individer)
och
ätstörningsproblematik är stora områden
som når utanför ramen för detta material.
Icke desto mindre bör såväl tränare som
social omgivning och inte minst individen
själv vara uppmärksam på osunt beteende
och oönskade effekter av en strävan
efter en given viktklass eller ett särskilt
utseende. Viktnedgång för ungdomar bör
tillämpas med mycket stor försiktighet, om
alls, och under insyn av väl insatta tränare
och föräldrar. Resten av detta avsnitt
vänder sig till vuxna idrottare.
En fysiologiskt hållbar viktminskning
inför tävling innefattar i första hand ett
begränsat intag av kolhydrater ett antal
veckor innan tävlingen äger rum. Om det
totala energiintaget ska dras ned är 500
kcal per dag en rimlig mängd. Hur lång tid
innan tävling en sådan begränsning bör
införas är individuellt, men tre, fyra veckor
är en rimlig period under förutsättning att
viktklassgränsen ligger ett fåtal kilo under
din nuvarande kroppsvikt.
Kostomlägget bör alltid kompletteras
med aerob träning vid sidan om den
långsiktiga styrketoppningen. Många
idrottare inom de anaeroba sporterna (dit
styrkelyft hör) väljer låg- till medelintensiva
pass för att optimera sin fettförbränning
och spara sin muskelmassa i största
möjliga omfattning.
En långsiktig viktminskning genom
ett komplement av konditionsträning,
ett begränsat intag av framför allt
kolhydrater, vid behov en fysiologiskt
rimlig manipulering av vätska dygnet/
dygnen innan tävling samt en effektiv
återvätskningsregim efter invägning
behövs för att bibehålla optimal prestation.
Många
tillämpar
hypohydrering
(minskning av kroppsvätska medelst
bastu, minskat eller inget intag av dryck),
något dygn innan tävlingen. Detta är dock
en mycket prestationsminskande regim
och bör tillämpas med stor försiktighet.
Uppladdning inför tävling
Fulla depåer av såväl glykogen som fett
rimmar ibland illa med en nödvändig
viktminskning inför invägning. Individen
behöver, med hjälp av egna erfarenheter
och stöd från sin tränare eller någon annan
kunnig person, kompromissa mellan
de två ytterligheterna för att hitta den
optimala tävlingsformen.
Det har visat sig att glykogenladdning
är gynnsamt även vid anaeroba
tävlingsformer, och i kombination med
fettladdning verkar detta kunna leda
till en mycket bra toppning. Regimen
för en blandning mellan glykogen- och
fettladdning är inte till fullo utforskad ännu,
men resultat hittills har visat att ett dygns
kolhydratuppladdning (ca 7 g kolhydrater/
kg/dag, 0,5 g fett/kg/dag) följt av två
dygns kolhydrat- och fettuppladdning (ca
7 g kolhydrater, 3 g fett/kg/dag) kan vara
en fingervisning.
Referenser
Bloch AS. Low Carbohydrate Diets, Pro: Time to Rethink Our Current Strategies.
Nutr Clin Pract 2005;20(1):3–12.
Crowe TC. Safety of low-carbohydrate diets. Obesity reviews 2005;6:235–45.
Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C Brand-Miller: International
table of glycemic index and glycemic load values: 2002. Am J Clin Nutr
2002;76:5–56.
Kostrekommendationer till elitidrottare, SOK, 2000
McArdle, Katch, and Katch: Sports and Exercise Nutrition. Lippinkott,
Williams&Wilkins 1999.
www.slv.se: Livsmedelsverkets hemsida.
Mourtzakis M, Saltin B, Graham T, Pilegaard H. Carbohydrate metabolism during
prolonged exercise and recovery: interactions between pyruvate dehydrogenase,
fatty acids, and amino acids. J Appl Physiol. 2006;100:1822-1830, 2006.
Stavros A et al. The Influence of Low Versus High Carbohydrate Diet on a 45-min
Strenuous Cycling Exercise. International Journal of Sport Nutrition and Exercise
Metabolism, 2004;14:62-72.
Tsintzas K et at. Carbohydrate ingestion prior to exercise augments the exercise
induced activation of the pyruvate dehydrogenase complex in human skeletal
muscle. Experimental Physiology 2000;85(5):581—6.
TRÄNARUTBILDNING - STYRKELYFT
TRÄNARUTBILDNING - STYRKELYFT
TK Trossö inbjuder tillsammans med
Svenska styrkelyftsförbundet
Steg 1 utbildning
Kursens syfte
Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur kroppen
fungerar vid muskelträning, anvisa lämpliga
övningar, lära ut träningspedagogik,
uppvärmning, teknik mm.
Steg 1 omfattar 2 dagar (en helg)
Grunder om muskler, dess funktion, kost,
tränarpedagogik, elementärt om träning,
träningsplanering, teknik och tävling.
Föreläsare är Anki Sundin & Dimitris
papapanagiotou
Datum
Lördag 21/3 & Söndag 22/3
Plats
TK Trossös klubblokal i Karlskrona.
Se www.tktrosso.com
Starttid
prel Lö 1000-1700, Sö 0900 – 1500
Tiden fastställs när anmälningstiden
gått ut. Kommer att meddelas på Trossös
hemsida samt e post om sådan lämnats
Anmälan
via e post till [email protected] Sista anmälningsdag fredag 13/3
Kostnad
TK Trossö fritt för medlemmar men
anmälan krävs. Övriga intresserade 500 kr.
sätts in på Pg 135501-5.
Märk talongen steg 1 utb mars 2009
Mat
Kaffe & fralla ingår. Lunch kommer att
serveras till självkostnadspris.
Max antal deltagare 25 st.
Övernattning
Flera hotell finns inom 500 m radie från
klubblokalen. Hotell Aston, Statt, Ja, Siesta
mfl. Dom ligger runt 700kr/natt
Övrigt tag med
lyftutrustning.
träningskläder
och
Välkomna önskar TK Trossö
Johan Swahn 070-6309535, 0455-40291
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
7
SM STYRKELYFT
Christoffer Widegren – Göteborgs SK, Fredrik Backström – Jönköpings SK,
Linus Hedberg – Järfälla AK
Johnny Wahlqvist – ASK Eskilstuna
Joachim Nilsson - Västra AK, Patrik Turesson - Westbo AK,
Per Nilsson - Stockholms Polisen
Årets SM i Styrkelyft
Sundsvalls AK arrangerade årets upplaga av SM i styrkelyft och gjorde ett mycket bra
jobb som fick ihop det på mycket kort varsel.
Tävlingarna flöt på bra och det tekniska
fungerade helt utan störningar denna
gång. Webbsändningen fungerade utan
avbrott, vilket nog inte hänt tidigare.
Målsättningen med denna är också
att utöka webbfönstret så resultaten
kan visas ihop med sändningen.
Drömmen är att kunna samköra Hasse
Boströms protokoll direkt in i sändning.
Tävlingarna gästades också detta år
av våra norska domarkollegor, Vidar
Tangen och Egil Kroknäs.
Lördagen startade med damer samtliga
klasser där deltagarantalet var något tunt,
endast 12 av 16 anmälda kom till start,
men kämpar insatserna var det inget fel på.
Två rutinerad ”förstaårsseniorer”, Karolina
Arvidson och Lucia Christensen, var två
av dessa, vilka båda gjorde en bra insats
och vann sina respektive klasser. Flest
deltagare hade klass 67,5 där veteranen
8
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
Elisabeth Wahlander, Broddetorps GoIF,
avgick med seger samt blev även bästa
dam på poäng och tog hem segerpokalen
som var ny för i år. Bänk specialisten
Sandra Lönn visade återigen att hon
även är en god styrkelyftare med totalen
480 kg. Om Sandras rygg håller kanske
vi kan hoppas på att få se henne i större
styrkelyftsammanhang.
Herrar klass 56-75
På seniorsidan är det lite färre deltagare
i de lättaste klasserna men en startande
hade vi i klass 56, Daniel Marmander
från Falkenberg, som fick ihop 405 kg
totalt. Thomas Wulffeld, en nygammal
”cameback” blev också ensam deltagare
i klass 60 men kämpade på bra och fick
med sig tre Master I rekord, knäböj, mark
och sammanlagt. Lars-Gunnar Hedlund
hade tidigare ml-rekord som stått sig ända
sedan 1995 så det kanske var dags nu.
I klass 67,5 hade vi också en intressant
nygamla ”intressant återvändare” i form av
Nisse Forsman som tog hem guldet i klass
67,5 med fint resultat på 637,5 kg. Andra
platsen tog klubbkompisen och Junioren
Christoffer Alman.
Många av oss hade nog väntat på en
fight i klass 75 kg mellan Amit Selberg
och Per Berglund. Av detta blev det tyvärr
ingenting, då Per ej kom till start och Amit
missade ut sig i böjen. Guldet gick istället
till Jonas Telegin- Nora AK och silver till
Robert Karlsten – Västra AK.
Herrar klass 82,5-90
Denna klass såg ut att kunna bli helt
öppen, då Lars Berglund (SM-mästare 5
år i rad) ej kom till start detta år. Klassen
avgjordes i marklyftet och starkast idag var
Fredrik Backström från Jönköpings SK som
fick ihop 715 kg. Sen var det väldigt jämt
i kampen om silver o brons där slutligen
SM STYRKELYFT
Linus Hedberg tog silvermedaljen före
Christoffer
Widegren som fick bronset.
Patrik Turesson tog inte helt oväntat en
överlägsen seger i klass 90. Kombatanten
Jens Flood kom inte till start så fighten
mellan dessa två uteblev. Per Nilsson
blev silvermedaljör och Joachim Nilsson
med sin otroligt snygga lyftstil blev
bronsmedaljör.
Fredrik Jäder tog sista platsen men med
en grym bedrift att höja sitt eget svenska
rekord i bänk med hela 30 kg, från 250 till
280, inte illa!
Herrar klass 100
Tävlingarnas största klass med 15 deltagare
såg ut att bli väldigt jämn vilken den också
blev. Det var en väldigt spännande och
kul klass. Junioren Mattias Ivarsson visade
upp en mycket stabil lyftning och tog hem
guldmedaljen en fin merit med ett SM guld
inför stundande Junior EM i Jönköping.
Landslagscoachen Joakim Lakso tog silver
(med en demolerad tumme), det blev en
hård kamp mellan Jocke och Stefan Olsson
som slutligen tog bronset.
Söndagen
Startade kl 10.00 med klass 110 och super
tungviktarna, här var det helt öppet och
bäddat för en riktigt spännande tävling.
I klass 110 blev tillslut Marcus Denke
segraren tätt följd av Andreas Pahkamaa
som drog för guld i sista marken men fick
ge sig, och fick nöja sig med silvret. Martin
Krantz tog brons, det skilde endast 10 kg
mellan guld och silver medaljen.
+125 där hade vi bla Johnny Wahlqvist,
Anders Johansson, Fredrik Svensson.
Detta såg ut att kunna bli en rysare mellan
två bänkspecialister. Dessvärre blev det
några utbomningar även i denna klass där
Johnny Wahlqvist tog hem guldet med fint
resultat 1021kg samt ett Europarekord i
bänkpress (341 kg). Fredrik fick silver och
Markus Larsson tog bronspengen.
8 startande i klass 125
Även denna klass bjöd på ”cameback” i
form av David Holmberg, David gjorde
en bra tävling och fick ihop 920 kg vilket
räckte till bronset. Silver gick till Stefan
Huldén som tangerade pers och visade
upp bra form denna söndag. Olof Wiklund
tog en klar seger med totalt 975 kg och
blev också tävlingens bäste lyftare totalt
på poäng.
Under SM helgen testades också ett
nytt underlag till lyftarpodiet. Golvet
består av ett material i gummi som är
både stötabsorberande och halksäker.
Responsen var bra, men vi tar gärna emot
synpunkter om detta. Tanken är att få fram
ett väl fungerande flak till våra tävlingar
framöver.
Stort TACK till alla som var med
och jobbade, arrangerade, tävlade,
coachade, samt hejade fram våra
lyftare!
Fredrik Svensson – Sundsvalls AK
Marcus Hirvonen – Sundsvalls AK
Elisabeth Wahlander – Broddetorps GoIF
Fullsatt i Sundsvalls Sporthall
Ronnie Westregren – IFK Dannemora/
Österbybruk
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
9
KM-Trossö
27 år gamla klubbrekord slagna
TK Trossö i Karlskrona har genomfört årets viktigaste tävling det traditionsenliga
klubbmästerskapet.
Här är en fantastisk möjlighet att
rekrytera lyftare till vår sport. Denna
gången kom det 15 st lyftare till start.
Flera av klubbens mer etablerade
lyftare funkade som klovare, matchare,
domare och andra viktiga funktioner
för att det hela skulle fungera smidigt.
Lyftarna var uppdelade i två klasser.
Etablerade lyftare med licens &
klubbmedlemmar utan licens som får
möjligheten att pröva på styrkelyft,
undantag var damer där alla lyfte i
samma klass. Tävlingen avgjordes på
poäng
Klubbmästare för damer blev lättaste (41,5
kg) och yngsta damen Frida Leandersson
en tjej jag tror vi kommer att få se mycket
av under åren. Frida får sin officiella SL
licens 2009 vilket är året hon fyller 14. Frida
som har tränat styrketräning med pappa
Ulf och storasyster Hanna de senaste åren
är redan en rutinerad lyftare. Frida som
på andra tävlingar fått lyfta utom tävlan
förbättrade sina personrekord rejält till
72,5 kg i knäböj, 35 kg i bänkpress, 85 kg
Frida Leandersson
10
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
i marklyft detta gav 192,5 kg sammanlagt
vilket endast är 7,5 kg från SM kvalet i klass
48 kg. Fridas segerpoäng blev 281,38p.
Det slogs 12st nya klubbrekord från
ungdom till senior. På damsidan slogs det
flest rekord 8 st. Två av klubbens äldsta
rekord, som var sen 1981 förbättrades.
I klass 56 kg raderades Ann Werelius
knäböjsrekord för damseniorer på 72,5
kg ut med 0,5 kg av Sandra Säbom som
endast är 14 år och första års ungdom.
Resultatet var också distriktsrekord för
ungdom i klassen. Näst dam att slå rekord
var Rubie Amar som lyfte i klass 52.
Rubie som är junior satte distriktsrekord
i bänkpress med 53 kg. Hon raderade
också ut ett 27 år gammalt klubbrekord
i marklyft. Rubie raderade bort Lena
Enarsson från rekordlistan genom att dra
96 kg med mersmak. Nu väntar vi bara på
att Rubie ska börja träna knäböj så blir det
riktigt bra.
Tredje damen i rekordtagen blev Josefin
Andersson i kl 67,5 Josefin har förbättrat
sina rekord fyra tävlingar på raken i knäböj
sen DM. Josefin satte ånyå klubb och
distriktsrekord för ungdomar i knäböj på
107,5 kg.
Herrklassen vanns av Mattias Nilsson
som gjorde sin sista tävling för Trossö
Mattias kommer i fortsättningen att tävla
för Vestbo AK i Anderstorp .
Mattias vann herrklassen överlägset då
största hotet, förra årets klubbmästare
Henrik Svedlund bommade i bänkpressen.
Mattias segerpoäng blev 385 poäng
baserat på 505 kg i kl 75. Lycklig tvåa var
Nika Baindurov som satte klubbrekord
för ungdomar i alla grenar i klass 82,5.
Nikas nya rekord lyder 160,0+100,0+200,0
=467,5 kg Detta gav 321,7 poäng.
Nika vann med detta resultatet också
ungdomsklassen, nästa år blir han junior.
Tvåa i ungdoms klassen var Hendrik
Nilsson vägandes i kl 67,5. Hendrik klarade
för förstagången 150 kg gränsen i knäböj
& marklyft, sammanlagt fick han 365 kg
och 298 poäng.
KM-Trossö
Trossö jobbar på med rekrytering av nya
lyftare denna gång var det fyra debutanter
mellan 12-18 år.
Bäst lyckades äldste
lyftaren Patrik Lind i kl 82,5som hade den
fina serien 110+77,5+135=337,5kg och
232,8 poäng. Tobias Ahlm (lillbror till Måns)
debuterade även han med bla prydliga
120 kg i marklyft knappt vägandes 60 kg.
Yngsta lyftarna på flaket var de båda
12åringarna Jonatan Swahn och Oskar
Jacobsson som peppade varandra till
stilfull lyftning och nio prydliga lyft.
Årets klubbmästare i bänkpress har
också korats. Bland herrarna vann
Veteranlyftaren & blivande M2:an Conny
Andersson med 190 kg och 121,9 poäng.
På ungdomssidan var Olof Ed bäst med
82,5 kg och 70,6 poäng. Bästa dam blev
Rubie Amar med 53 kg och 67 poäng.
Efter tävlingen var det traditionsenlig
prisutdelning där förutom segrarna även
ungdomslyftarna som varit mest aktiva
på tävlingarna under året belönades lite
extra. Priset gick till herr ungdom Måns
Ahlm. Dam ungdom Josefin Andersson.
Dessutom belönades Hanna, Sandra
Josefin & Nika Med varsit SL bälte
Herr
Kl 60 Olof Ed
U 50,0 + 82,5 + 50,0 = 182,5kg 182p
Kl 60 Oskar Jacobsson
U 35,0 + 27,5 + 55,0 = 115,0kg 102p
Kl 67,5 Hendrik Nilsson
U 150,0 + 62,5 + 152,5 = 365,0kg 298p
Kl 67,5 Imad Hamid
U 110,0 + 80,0 + 157,5 = 262,5kg 275p
Kl 67,5 Tobias Ahlm
U 75,0 + 47,5 + 120,0 = 262,5kg 206p
Kl 67,5 Jonatan Swahn
U 35,0 + 32,5 + 70,0 = 137,5kg 116p
Kl 75 Mattias Nilsson
S 190,0 + 115,0 + 200,0 = 505,0kg 385p
Kl 82,5 Nika Baindurovn
U 168,0 + 100,0 + 200,0 = 467,5kg 321p
Kl 82,5 Patrik Lind
U 125,0 + 82,5 + 135,0 = 337,5kg 232p
Kl 100 Henrik Svedlund
S 235,0 + 000,0 + 245,0 = 480,0kg 302p
Dam
Kl 44 Frida Leandersson
U 72,5 + 35,0 + 85,0 = 192,5kg 281p
Kl 52 Rubie Amar
J 25,0 + 53,0 + 75,0 = 167,5kg 220p
Kl 56 Sandra R Säbom
U 73,0 + 32,5 + 75,0 = 180,0kg 216p
Kl 67,5 Josefin Andersson
U 107,5 + 35,0 + 107,5 = 250,0kg 262p
Bänkpress Herr
Kl 60 Olof Ed
U 82,5kg 71p
Kl 60 Oskar Jacobsson
U 27,5kg 22p
Kl 67,5 Hendrik Nilsson
U 62,5kg 51p
Kl 67,5 Imad Hamid
U 80,0kg 63p
Kl 67,5 Tobias Ahlm
U 47,5kg 40p
Kl 67,5 Jonatan Swahn
U 70,0kg 28p
Kl 75 Mattias Nilsson
S 115,0kg 88p
Kl 82,5 Nika Baindurovn
U 100,0kg 69p
Kl 82,5 Patrik Lind
U 82,5kg 53p
Kl 90 Conny Andersson
M1 190,0kg 121p
Bänkpress Dam
Kl 44 Frida Leandersson
U* 35,0kg 51 p
Kl 52 Rubie Amar
J
53,0kg 68 p
Kl 56 Sandra R Säbom
U 32,5kg 39 p
Kl 67,5 Josefin Andersson
U 35,0kg 37 p
Johan Swahn
TK Trossö
Lucialyftet Öjebyn
Lucialyftet Öjebyn
Som brukligt är så avslutades lyftaråret
med Lucialyftet i Öjebyn. Denna
traditionsstinna tävling brukar alltid
attrahera bra lyftare från det norra
distriktet och så även denna gång. Det
roliga med tävlingen är att den ligger
just i slutet av året, efter alla mästerskap
och serieomgångar. Då finns det tillfälle
för de modiga att chansa lite extra
utan att riskera missade lagpoäng eller
dylikt.
I år hölls tävlingen just på självaste lucia,
13:e december, och rekordsugna lyftare
fanns på plats i form av ynglingarna Erik
Degerman (Öjebyn AK), Johnas Karlsson
(Skellefteå AK) och Mattias Westberg
(Umeå Power).
Först ut var Mattias som gav sig på
Martin Borgs böjrekord på 370 kg i
juniorernas +125 kg. Mattias har vid flera
tillfällen varit mycket nära att rista in sig
i historieböckerna men det verkar som
förgjort. Två hyfsade försök gjorde han,
men det sista lilla krutet fanns inte.
En av Mattias mest potenta antagonister
under året, Johnas Karlsson, satsade
enbart på bänkrekordet, i –125 kg, och
lyckades pressa upp 256 kg! Därmed vann
Mattias Westberg - Umeå Power
han den interna kampen mellan de två
som vid flera tillfällen satsat på just detta
rekord under året.
En av Sveriges absolut främsta unga
lyftare just nu heter Erik Degerman.
I samtliga moment presterar han på
absolut topp och på Lucialyftet var det
rekord i SL-bänkpressen som hägrade. I
ungdomsklassen –82,5 kg klarade han
140 kg i ett distinkt lyft. Det kommer att
bli rejält intressant att följa Eriks fortsatta
utveckling.
Som extrabonus pressade även Kirunas
Markus Larsson 305 kg i bänkpressen.
Den väldige Kirunabon har under 2008
verkligen fått det att lossna och siktar
naturligtvis ännu högre under kommande
säsong.
Patrik Hedqvist
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
11
DOMARE
Domare
Nytt beslut har tagits angående
domarnas redovisning av uppdrag.
Bakgrund – vid genomgång av redovisade
domarböcker har det mer och mer i många
fall blivit nästan omöjligt att göra en rättvis
sammanställning. En del domare redovisar
enbart SL-tävlingar, andra SL- och BPtävlingar på samma rad och en del SL för
sig och BP för sig. Detta har också skett,
inte bara för uppdrag i allsvenska serien,
utan också för andra tävlingar som DM och
KM.
Därför gäller följande f.o.m. i år (2009).
I domarboken skall endast uppdrag som
domare eller jurymedlem vid SL-tävlingar,
Bänkpress-SM och internationella tävlingar
redovisas. Vi slopar alltså helt och hållet
redovisning av nationella BP-tävlingar och
alla andra övriga uppdrag. De senare tas
alltså bort från kravet på aktivitet.
Aktivitetskravet blir följande:
Distriktsdomare skall döma minst två SLtävlingar. Förbundsdomare skall döma
minst tre SL-tävlingar (Bänkpress-SM
räknas också)
Internationell domare skall döma minst
fyra SL-tävlingar (Bänkpress-SM och
internationella tävlingar räknas också)
Den som önskar föra egna anteckningar
över aktivitet som BP-domare, TK, speaker
mm kan beställa en separat domarbok för
egna anteckningar av dessa uppdrag.
För Domarkommittén
Göran Gunnarsson
Årets jubilarer:
5 juli
17 juli
4 september
3 oktober
6 oktober
26 oktober
75 årErik ”Myggan” Uddebom
50 årJouni Holmgren
50 årStefan Arvidsson
75 årKarl Stahl
70 årLeif Waldeck
60 årWilly Pettersson
Göteborgs KK
Köpings AK
Ö-viks AK
KK Eleiko
HAK/Greppet
Valbodalen AK
Domarspalten
AVSTÄNGDA DOMARE
Följande domare är avstängda på egen
begäran eller p.g.a bristande redovisning.
De har ingen giltig licens och får således
inte döma vid någon tävling. Om så skulle
ske ogiltigförklaras resultaten. Därför är
det viktigt att du som är tävlingsledare
även kontrollerar domarnas behörighet
och gällande licens. Men observera
att redovisning efter denna tidnings
manusstopp kan innebära att nedan
nämnd domare erhållit giltig licens - för
att få döma skall hon/han kunna uppvisa
denna.
SYDÖSTRA SF: Esbjörn Haraldsson,
Linköpings AK.
VÄSTRAGÖTALANDS SF: Kjell-Ove Larsson,
Mullsjö
AK, Tomas Pettersson, Valbodalen AK och
Willy Pettersson, dito..
SÖDRANORRLANDS SF: Stefan Elfström,
Borlänge AK, Håkan Johansson, dito,
Stefan Malmling, dito och Sebastian
Söderroos, dito.
VÄSTRASVEALANDS SF: Thomas Eriksson,
Köping AK, Tomas
Johansson, dito, Jens Mogren, Nora AK,
Magnus Aarhus, Åmotfors AK och Peter
Fredriksson, Örebro KK.
NORRANORRLANDS SF: Donald Bergman,
Jokkmokks SLK, Lukas Nilsson, Kiruna AK,
Bror Arvidsson, Luleå AK, Malin Eriksson,
Umeå Power , Petri Räisänen, dito och
Mattias Bergh, Öjeby AK.
ÖSTRASVEALANDS SF: Gian Peyshy, ASK,
Anna-Lena Tapper, SPIF, Jannica Cassegård,
Södertälje AK, Jan Löfgren, dito och Niklas
Turunen, dito.
Tio i topp lista för 2008:
Dömda
Övriga
Totalt
Södra TK
13
11
24
Sundsvalls AK
16
7
23
2.Björn Sörensen
Väsby AK
16
6
22
3.Ola Arvidsson
Luleå AK
11
8
19
4.Jonas Öman
Södra TK
10
9
19
5.Patrik Björk
Borås AK
15
3
18
Westbo AK
14
3
17
SPIF
11
5
16
Göteborgs KK
12
3
15
Westbo AK
9
6
15
Södra TK
9
6
15
1.Georg Boström
3.Anders Hammarberg
6.Leif Josefsson
7.Johnny Wiklund
8.Erik Uddebom
9.Per-Erik Söderlund
9.Lars-G Emanuelsson
12
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
Årets Lag-SM
Uppvärmning
Vinnande herrlaget Örebro KK
Angelica Brage
Ingen tävling utan klovare!
Årets Lag-SM
Arrangerades detta år av Köpings AK, som hade valt ett nytt grepp och lade hela tävlingen på hotell
Sheele i Köping. Tävlingen flöt bra trots att det kanske var lite trångt här o var. Tycker det är positivt
att våga prova nya idéer. I Finalen detta år hade vi på damsidan;Jönköpings SK, Sundbybergs Tk,
Köpings AK och TK Trossö. Herrsidan: Örebro kK, Göteborg SK, Köpings AK, Jönköpings SK
Borås Ak hade tídigare lämnat återbud
och därmed tackade 5e laget, TK Trossö,
ja till att delta. Detta lag bestod av enbart
ungdomsdamer som här fick en chans att
få lite tävlingsrutin, vilket dom gjorde med
glans. Segrare detta år blev som förra året
Jönköpings SK, STORT GRATTIS!!!!
RESULTAT DAMER
1. Jönköpings SK - 1345,63350 poäng
2. Sundbybergs TK - 1271,79575 poäng
3. Köpings AK - 1262,98150 poäng
4. TK Trossö - 735,07450 poäng
Herrfinalen gjordes upp av; Örebro KK,
Jönköpings SK, Göteborgs SK, Köpings AK.
Det såg ut att bli väldigt jämt mellan dessa
lag och vad som helst kunde nog hända i
slutstriden, speciellt mellan favorit tippade
Örebro o Jönköping. Tyvärr missade en
Jönköpings lyftare ut sig i knäböjen vilket
kändes väldigt tråkigt. Johnny Wiklund
har förslag på regeländring inför nästa år
där lagen i stället för alla fem deltagare,
räknar de fyra bästa resultaten. Tror detta
är ett bra förslag då det finns risk att någon
missar ut sig (har hänt vid tidigare finaler),
det är ju tråkigt att man skall hoppas på
att någon annan i ett annat lag skall missa
ut sig för att behålla spänningen. Det kan
dock bli problem med damerna, deras lag
består ju av tre deltagare, skall man då
räkna två deltagare... Detta blir något för
tävlingskommittén att fundera på till nästa
år. Segrarna i herrfinalen detta år blev
Örebro KK. STORT GRATTIS!!!
RESULTAT HERRAR
1. Örebro KK - 2450,15275 poäng
2. Göteborgs SK - 2364,78950 poäng
3. Köpings AK - 2299,35100 poäng
4. Jönköpings SK - 2298,66675 poäng
TK Trossö har starka tjejer
Styrkelyftsklubben TK Trossö har haft
ett bra lyftar år. Klubben har deltagit i
flera serier med olika lag. Under 2008
har TK Trossö för första gången haft ett
komplett damlag i alla serieomgångar.
Damserien som är en seniorserie består
av fyra omgångar och laget innehåller tre
lyftare. Trossös damlag består dock bara
av ungdomar mellan 14 och 15 år, senior
blir man först det året man fyller 24. Trossö
tjejerna kom femma i serien men bara de
fyra bästa lagen får delta i Lag SM. Borås AK
som kom fyra hoppade av finalen pga av
skador och graviditeter, så då kom budet
till TK Trossö som naturligtvis nappade på
det fina erbjudandet.
Lag SM som avgjordes både för damer och
herrar gick i Köping på Lucia.
Tävlingen avgörs på poäng, vilket innebär
att lyftaren får en koefficient beroende
på kroppsvikten. Det sammanlagda
antalet kilo som lyfts multipliceras med
koefficienten.
Trossö laget bestod av Josefin Andersson,
Hanna Leandersson och Sandra Säbom.
Tjejerna hade inget med slutstriden att
göra men visade ändå att dom hade bra
tävlingsnerver, det slogs och tangerades
personliga och distriktsrekord för
ungdomar på löpande band.
Hanna Leandersson tävlandes i kl 67,5
blev bästa Trossö lyftare, passerade 100kg
i knäböj för första gången, satte distrikts
rekord i bänkpress med 50 kg. Marklyften
renderade också i ett nytt pers på 105kg.
Sammanlagt blev distriktsrekordet höjt
med 7,5 kg till 255,0 .
Hannas slutpoäng blev 272,54.
Josefin Andersson även hon kl 67,5 höjde
sitt eget distriktsrekord från förra helgen
med 2,5 kg till 105. I bänken tangerade
Josefin sitt pers på 35 kg och var ytterst
nära på 37,5kg.
Marklyften som är hennes bästa gren
slutade på 105kg och knapp miss på
112,5. Vilket gav 245 kg och 257,3 poäng.
Sandra Säbom lättaste lyftaren i laget
tävlade i klass 56 hade lite oflyt med sin
lyftning men fick fullt godkända 170 kg
sammanlagt och tangerat distriktsrekord
i marklyft på 82,5 kg. Sandras slutpoäng
blev 205,2.
Vid pris ceremonin uppmärksammades
de unga Trossö tjejerna lite extra då de
visat att det finns en framtid för Svensk
damlyftning.
Helene Johage/Johan Swahn
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
13
Sportlovslyftet
Sportlovslyftet 2009
Ständig fråga? Hur skapa intresse och nyrekrytering till styrkelyftssporten.
Varför inte utnyttja sportlovet och idrottslyftets resurser och möjligheter.
Kl 90 Erik Gunhamn
Uf92 Kalmar AK
110,0 Kg
Kl 60 Olof Ed
Uf90 TK Trossö
82,5 Kg Kl 67,5Hendrik Nilsson
Uf94 TK Trossö
67,5 Kg
Kl 67,5Dennis Lennartsson
Uf93 Kalmar AK
60,0 Kg
Kl 67,5Tobias Ahlm
Uf94 TK Trossö
50,0 Kg
72,56p
70,36p
63,59p
47,17
41,40
Dam U SL licens efter poäng
Kl 67,5 Josefin Andersson
Uf94 TK Trossö
105,0 + 37,5 + 110,0 = 252,5 Kg
262p
Kl 56 Sandra Säbom
Uf94 TK Trossö
000,0 + 32,5 + 75,0 = 107,5 Kg 130p
Vi på TK Trossö hade en prova på dag på
sportlovet ett 20 tal killar mellan 11 och 18
år var intresserade och kom till klubben för
att prova på styrketräning och styrkelyft.
Samtidigt hade vi bjudit in nystartade
Karlskrona Armbrytar klubb som hade ett
bord uppstält i lokalen.
En del föräldrar följde också med sina barn
för att få information om klubben. Vi är
det enda stället i Karlskrona som tillåter
ungdomar under 16 år att träna med
vikter. Då känns det bra att kunna komma
med fakta om styrketräning och styrkelyft.
Dessutom delar vi ut den utmärkta artikeln
från styrkelyftaren Styrketräning för barn
bu eller bä.
På kvällen hade vi utlyst en tävling för
ungdomar och juniorer som döpts till
sportlovslyftet.
Tävlingen var uppdelad i licens och
nybörjare. Det kom 17st lyftar sugna
ungdomar till start sju av dem var
debutanter. Sammanlagt var det alltså 37
st intressenter denna dag rätt så bra tycker
jag då enda informationen varit hemsidan,
Sportlovsbladet och entredörren till
Trossö.
Prisutdelningen avgjordedes i den lite
udda klassindelningen <55kg, 55-65kg >
65 kg .
Inom respektive kategori. Annars gällde
poängen för bästa lyftare.
Dom etablerade lyftarna i klubben stod för
klovning och goda råd när vikterna skulle
besegras.
Bland tjejerna var det Josefin Andersson
som lyfte mest hon hade serien
105+37,5+110=252,5 Jossan hade ett
hyfsat försök på sydsvenska U rekordet
i mark, men det blev lite för tungt denna
gången. I bänkpress fick Frida Leandersson
14
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
högsta poängen med 35 kg och 49poäng
43 kg lätt.
Bland herrarna var det en tuff kamp
mellan Kalmars Erik Gunhamn i kl 90 och
Trossös Hendrik Nilsson i Kl 67,5 Erik lyfte
465 kg vilket gav 306 poäng efter serien
165+110+190=465kg.Hendrik persade i
böj med 160kg och sammanlagt till 372,5
kg och lite retfula 299,5p
Bland debutanbterna lyckades Kalmars
49 kg lätte Anton Israelsson genom fin
lyftning få ihop serien 55+60+100=215 kg
och 220 poäng.
Dagens yngste lyftare Oscar Jacopsson
hade förbättra sig sen klubbmästerskapet
han persade ivrigt påhejad med 10 kg
i knäböj till 40 och 5 kg i marklyft till 55
sammanlagt fick Oscar 122,5 kg. Bland
bänkpressarna stod 75 kg,s juniorerna
Andreas andersson Och henrik Aringer
llite i en klass för sig själva. Bägge persade
Andreas fick 127,5 och Henrik 120kg.
I bänkklassen var det ett gäng tränande
kompisar som tampades om förstaplatsen
Christoffer Rydell var den som fick
högsta poängen med 70,5. Tvåa var John
Gustavsson med 63 p och 87,5kg.
Dam U bänk licens efter poäng
Kl 48 Frida Leandersson
Uf95 TK trossö
35,0 Kg
49,69p
Kl 56 Sandra Säbom
Uf94 TK Trossö
32,5 Kg
39,11p
Kl 67,5Josefin Andersson
Uf94 TK trossö
37,5 Kg
38,90p
Herr U & J Bänkpress licens efter poäng
Kl 75 Andreas Andersson
Jf89 TK Trossö
127,5 Kg
91,62p
Kl 75 Henrik Aringer
Jf88
TK Trossö
120,0 Kg
86,74p
Herr U & J licens efter poäng
Kl 90 Erik Gunhamn
Uf91 Kalmar AK
165,0 + 110,0 + 190,0 = 465,0 Kg
Kl 67,5 Hendrik Nilsson
Uf94 TK Trossö
160,0 + 67,5 + 145,0 = 372,5 Kg
Kl 67,5 Dennis Lennartsson
Uf93 Kalmar AK
105,0 + 60,0 + 140,0 = 305,0 Kg
Kl 67,5 Tobias Ahlm
Uf94 TK Trossö
100,0 + 50,0 + 130,0 = 280,0 Kg
306p
299p
239p
232p
Herr U & J SL Debutanter ej licens efter
poäng
Kl 52 Anton Israelsson
Uf92 Kalmar AK
55,0 + 60,0 + 100,0 = 215,0 Kg
221p
Kl 67,5 Christoffer Rydell
Uf91 TK Trossö
100,0 + 85,0 + 000,0 = 185,0 Kg 153p
Kl 60 Oscar Jacopsson
Uf96 TK Trossö
40,0 + 27,5 + 55,0 = 122,5 Kg
108p
Herr U & J Bänkpress
licens efter poäng
Kl 67,5 Christoffer Rydell
Uf91 TK Trossö
Kl 75 John Gustavsson
Uf91 TK Trossö
Kl 52 Anton Israelsson
Uf92 Kalmar AK
Kl 67,5 Malte Worzyk
Uf91 TK Trossö
Kl 52 Jim Svensson
Uf94 TK Trossö
Kl 67,5 Jonatan Swahn
Uf96 TK Trossö
Kl 56 Oscar Jakopsson
Uf96 TK Trossö
Debutanter ej
85,0 Kg
71p
87,5 Kg
63p
60,0 Kg
61p
57,5 Kg
47p
45,0 Kg
44p
35,0 Kg 30,p
27,5 Kg
24p
Marknadsföring och PR
Carina Persson
Magnus Önerud
Marknadsföring och PR
Hur kan man jobba för att bättre synas och få mer utrymme i media? Det finns många
sätt att öka klubbens exponering utåt bland media och allmänhet, men först måste
man komma till insikt om att det är viktigt att man marknadsför sin klubb mer aktivt.
För en tid sedan läste jag i ett forum
på en SL-klubb hemsida där en ledare i
klubben bemötte kritiken mot att man inte
uppdaterade sin hemsida med resultat
med uttalandet: ”det räcker att vi själva
vet vad vi gör för resultat” detta avslöjar
att man redan från början bestämt sig för
att inte synas, märkas eller profilera sig,
och då kommer man att få vara kvar ”nere
i källaren.” Naturligtvis kan ingen seriöst
arbetande klubb resonera på det sättet,
det gäller istället att ta alla tillfällen i akt att
få ut information om sin klubb, sina lyftare
och klubbens aktivitet.
Grunder och förutsättningar
En förutsättning för att man ska kunna
marknadsföra sig är först och främst att
man har en aktivitet och en verksamhet
att visa upp och som är lite mer än ett
par lyftare som är mer eller mindre
inaktiva. Följande områden är populära
att få ut i media: * Tjejlyftare * Ungdomar
* Invandrare * Landslagsstjärnor * Aktivitet
och verksamhet utöver det vanliga. Man
måste alltså med andra ord satsa på att
skapa en verksamhet som är intressant
och som drar till sig uppmärksamhet bland
vanligt folk, mot bakgrund av detta så inser
man att Rekrytering och Marknadsföring är
något som är starkt beroende av varandra.
Skapa rutiner för marknadsföring
När man väl bestämt sig för att man vill
profilera sin klubb och sin aktivitet så
börjar man bygga upp kontakter och
rutiner för marknadsföring.
1. Hemsidan skall vara ett ständigt
levande och uppdaterat aktivt instrument
för marknadsföring, på hemsidan skall
klubbens lyftare och aktivitet regelbundet
visas med bilder och resultat, intervjuer,
reportage och filmer. Att bara lägga ut ett
resultat i en gästbok är inget bra sätt att
göra PR för sin klubb.
2. Tidningar såväl pappers - som
webbtidningar skall kontaktas och
kontaktnät upprättas med journalister som
hjälper till att marknadsföra klubben, kom
ihåg att journalisterna är inga experter på
styrkelyft utan dom måste få hjälp och
uppbackning från klubben för att rätt
information skall gå ut.
3. Skapa motsvarande kontaktnät
med lokalradio såväl riksradion som
kommersiella stationer.
4. Skapa kontakt med TV (i första hand
lokala och regionala stationer) för att få
ut information om tävlingar, lyftare och
aktiviteter, detta medium har ofta stor
genomslagskraft.
5. Våga gå mot ”strömmen” och göra saker
som är ovanliga och som inte alla andra
gör.
6. Skapa en egen image och profil för
klubbens verksamhet, ta alla tillfällen i
akt att marknadsföra klubben: T-shirts,
overaller, väskor, pins, kepsar, bildekaler,
klistermärken, nyckelringar, gör PR för
klubben på skolor, krogen, arbetsplatser,
idrottsklubbar m.m.
Sammanfattning
Även om man är nybörjare och amatörer
på marknadsföring så är det bättre att
göra någonting - än ingenting alls, våga
göra fel för att lära av misstag. Om du
går på en tävling och ser 20 lyftare ta 150
kg i bänkpress, 19 av lyftarna beter sig
”normalt” och likartat på lyftarflaket, en
lyftare showar och bjuder på sig själv och
gör något som inte dom andra gör - vem
tror du att DU kommer att komma ihåg?
Allt och alla som skiljer sig från mängden
får mer uppmärksamhet, så är det i de
flesta sammanhang.
Björn Stolphammar JSK
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
15
Nordiska Förbundet
Nordiska Förbundet
Nordiska Förbundet håller kongress
24 april i samband med Nordiska
Mästerskapen för Ungdomar och
Juniorer. Tävlingen och kongress avhålls
i Bjerringbro, Danmark
Förslag från Norge till Nordiska Kongressen.
1.Presidenten/ordförande och Generalsekreterare (GS) bör väljas samtidigt till en
period som den är nu på två år.
Motivering: Det är viktigt att presidenten
och GS har bra samarbete och med hänsyn
till det har samma tvåårsperiod.
2. Varje land kandiderar med en
representant till styrelsen, vilken väljs för
ett år i taget.
Motivering: Det är olika hur länge
en ordförande sitter i varje land, av
den anledningen är det bra att ha en
nominering av landsrepresentant till NPF
styrelsen varje år.
3.Kongressen bör gå varje år i samband
men Ungdoms o Junior Nordiska
Motivering: Följer förslag 1 och 2
Nordiska Förbundet
HOS ELEIKO
Vi träffades i Halmstad hos Eleiko…
…för att diskutera vidare avtal samt
samarbetet inför Junior EM i Jönköping i
juni 2009.
Vi bestod av; Björn Stolphammar - JSK,
Jan Rokka – SSF och Helene Johage – SSF,
från Eleiko VD Lennart Blomberg och
Kraftsportchef Andreas Andrén.
På egen begäran fick vi en rundvandring i
lokalerna och en visning av tillverkningen
(hoppas på att vi hinner med detta
under lägret i april). Vi hade ett mycket
bra möte med många idéer och tankar
runt samarbete och sponsring av
Svensk Styrkelyft. Jag har tillåtit mig att
direktcitera Andreas Andrén.
”Då Eleiko från och med i år har ett
nära samarbete med IPF (International
Powerlifting Federation) är det en
självklarhet att vi vill sponsra årets största
svenska styrkelyfts arrangemang, J-EM.
Eleiko är en internationell helhets
leverantör av all utrustning för styrkelyft
och jag ser personligen fram emot att se
Europas bästa juniorer och utrustning från
Eleiko live i Jönköping. Jag är övertygad
om att mästerskapet kommer att dra
mycket publik och skapa bästa PR för
styrkelyfts sporten i Sverige!”
Kåre Lundgren In Memoriam
Kåre Lundgren In Memoriam
Söndagen den 9 november, Farsdag,
nåddes vi av beskedet att Kåre
Lundgren, Öjeby AK, ryckts bort från
oss. Han skulle i december ha fyllt 59 år.
Kåre Lundgren var grabben som började
som tyngdlyftare i slutet av 60-talet, med
några SM-medaljer som främsta meriter.
Undertecknad lärde känna honom som
en god granne och träningskompis och
vi utkämpade många hårda dueller på
OL-podiet. Sitt stora genombrott fick han
dock när styrkelyftet kom på allvar i slutet
av 70-talet.
Kåre nådde stora framgångar under
sin 20 år långa karriär som styrkelyftare
med SM-guld och EM-medaljer. Hans
svenska rekord i knäböjd i 75-kgs klassen
på 305,5 kg, satt 1993 vid 44 års ålder, står
sig fortfarande. En trafikolycka 1996 satte
dock punkt för Kåres tävlingskarriär.
Kåre hade förutom en framgångsrik
karriär som SL-landslagslyftare stora
framgångar som rikstränare och han var
förbundskapten för både Sveriges och
Danmarks SL-landslag några år under
90-talet.
16
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
För Kåre var ingenting omöjligt och
han var en föregångare inom många
områden. Han provade gärna nya
träningsmetoder och dessa introducerade
han först i moderklubben Öjeby AK, vilket
resulterade i mängder av landslagsmän
och världsmästare. Han var en otroligt
engagerande person, glad, positiv och
tog sig alltid tid om någon ville ha hjälp.
Hans föreläsningar i träningsmetodik var
oerhört uppskattade, utbildad pedagog
som han också var.
Kåre var en mycket stark motståndare till
allt vad fusk och doping heter och otaliga
är de föreläsningar Kåre har haft runt om
i landet mot dopingen och dess skadliga
inverkan.
När han 1989 blev landslagsansvarig för
SL införde han som första idrott i Sverige
ett antidoping-kontrakt.
Idrotts-Sverige har med Kåre Lundgrens
bortgång förlorat en stark personlighet
och ett stort föredöme. Vi känner starkt
med hans närmaste.
Tomas Wermelin
foto:Robert Lundberg/Piteå Tidning
RESULTAT
Resultat
SM Styrkelyft 2009
Viktklass 56,00
Plac Namn
1 Daniel Marmander
Viktklass 60,00
1 Thomas Wulffeld
Viktklass 67,50
1 Nisse Forsman
2 Christoffer Alman
3 Daniel Skog
Viktklass 75,00
1 Jonas Telegin
2 Robert Karlsten
- Amit Selberg
- Peter Ollanketo
Viktklass 82,50
1 Fredrik Backström
2 Linus Hedberg
3 Christoffer Widegren
4 Tomas Ring
5 Joakim Turesson
- Magnus Carlsson
Viktklass 90,00
1 Patrik Turesson
2 Per Nilsson
3 Joachim Nilsson
4 Leo Mellgren
5 Fredrik Jäder
Viktklass 100,00
1 Mattias Ivarsson
2 Joakim Lakso
3 Stefan Olsson
4 David Larsson
5 Daniel Back
6 Ronnie Westergren
7 Mikael Hedesund
8 Erik Sund
9 Pelle Zackrisson
10 Rickard Fredriksson
11 Lars Höglander
12 Tomas Johansson
- Tellis Katsogiannos
- Patrik Hedqvist
- Mikael Andersson
Viktklass 110,00
1 Marcus Denke
2 Andreas Pahkamaa
3 Martin Krantz
- Jan Östlund
- Magnus Claesson
Viktklass 125,00
1 Olof Wiklund
2 Stefan Hulden
3 David Holmberg
4 Joakim Svedin
5 Patrik Andersson
6 Mikael Folkesson
7 Göran Piippo
- Ove Flisberg
Viktklass +125
1 Johnny Wahlqvist
2 Fredrik Svensson
3 Markus Larsson
4 Fredrik Nilsson
5 James Holmström
6 Niklas Turunen
- Anders Johansson
- Robert Ericsson
- Damir Krunic
Viktklass 52,00
Plac Namn
1 Karolina Arvidson
- Helene Fallermo
Viktklass 56,00
1 Helena Kärrlander
- Nina Eriksson
Viktklass 60,00
- Josephine Werngren
Viktklass 67,50
1 Elisabeth Wahlander
2 Carina Persson
3 Annelie Nilsson
- Linda Samuelsson
Viktklass 75,00
1 Lucia Christensen
Viktklass 82,50
1 Åsa Halvarsson
Viktklass +82,5
1 Sandra Lönn
Herr Senior
Förening
Falkenbergs KK Vikt
55,90 Knäböj 135,00 BänkP 97,50 Marklyft
172,50
Total
405,00 Poäng
369,34
Sundsvalls AK 59,85 212,50 117,50 220,00 550,00 470,16
Sundsvalls AK Sundsvalls AK Västra AK 66,45 67,10 66,95 245,00 205,00 177,50 170,00 172,50 120,00 222,50 210,00 220,00 637,50 587,50 517,50 497,79
455,14
401,63
Nora AK Västra AK Östersunds AK Västra AK 73,15
74,55
74,55
74,55
227,50 245,00 0,00 0,00 150,00 120,00 0,00 0,00 235,00 225,00 0,00 0,00 612,50 590,00 0,00 0,00 444,24
422,18
0,00
0,00
Diskad
Diskad
Jönköping SK Järfälla AK Göteborgs SK Täby AK Westbo AK Göteborg KK 82,35
81,45
81,50
82,20
81,10
82,45
250,00
260,00
220,00
255,00
245,00
0,00 215,00
185,00
185,00
175,00
152,50
0,00 250,00
250,00
275,00
227,50
245,00
0,00 715,00
695,00
680,00
657,50
642,50
0,00 479,51
469,21
458,91
441,43
434,91
0,00
Diskad
Westbo AK STHLM Polisen IF Västra AK ASK Eskilstuna IFK Dannemora/Österby
89,85
89,60
89,85
89,50
90,00
345,00
305,00
305,00
275,00
100,00
215,00
227,50
165,00
197,50
280,00
305,00
262,50
305,00
242,50
100,00
865,00
795,00
775,00
715,00
480,00
552,68
508,68
495,18
457,75
306,43
Lerums AK 91,35
Luleå AK 99,45
Katrineholm AK 96,55
Malmbergets Allmänna IF 99,70
Jönköping SK 94,50
IFK Dannemora/Österby 100,0
Degerfors AK 100,0
Örebro KK 99,40
Sundsvalls AK 99,70
Malmö AK 97,70
Västra AK 99,90
Degerfors AK 98,65
Göteborgs SK 93,90
Luleå AK 99,20
Broddetorps GOIF 98,25
312,50
332,50
325,00
310,00
285,00
310,00
290,00
295,00
255,00
270,00
290,00
245,00
300,00
300,00
280,00
230,00
187,50
200,00
200,00
190,00
210,00
165,00
185,00
200,00
185,00
170,00
182,50
0,00 0,00 0,00 300,00
300,00
290,00
270,00
300,00
250,00
300,00
260,00
282,50
275,00
260,00
250,00
0,00 0,00 0,00 842,50
820,00
815,00
780,00
775,00
770,00
755,00
740,00
737,50
730,00
720,00
677,50
300,00
300,00
280,00
533,85
500,15
503,32
475,27
483,23
468,61
459,48
451,45
449,38
448,54
438,36
414,60
187,61
183,17
171,64
Diskad
Diskad
Diskad
Jönköping SK Öjeby AK Göteborg KK Västra AK Göteborgs SK 109,25
108,35
109,40
109,70
109,55
317,50 315,00 330,00 0,00 0,00 195,00 232,50 210,00 0,00 0,00 327,50 290,00 290,00 0,00 0,00 840,00 837,50 830,00 0,00 0,00 495,38
495,20
489,28
0,00
0,00
Brutit
Diskad
Sundbybergs TK Örebro KK Öjeby AK Sundsvalls AK Sundbybergs TK Katrineholm AK Västra AK Göteborgs SK 124,80
123,20
124,40
121,25
122,20
122,05
116,70
120,15
390,00
360,00
385,00
315,00
320,00
280,00
290,00
0,00 230,00
245,00
225,00
220,00
190,00
220,00
200,00
0,00 355,00
322,50
310,00
300,00
305,00
270,00
250,00
0,00 975,00
927,50
920,00
835,00
815,00
770,00
740,00
0,00 555,78
530,13
524,77
478,93
466,65
441,00
428,34
0,00
Diskad
ASK Eskilstuna Sundsvalls AK Kiruna AK Westbo AK Köpings AK Södertälje AK Sundsvalls AK Köpings AK Gävle KK 169,50
139,30
137,50
131,15
136,80
133,55
148,35
140,30
149,30
400,00
355,00
360,00
315,00
340,00
290,00
415,00
0,00 0,00 341,00
300,00
300,00
230,00
210,00
215,00
0,00 0,00 0,00 280,00
325,00
245,00
310,00
292,50
270,00
0,00 0,00 0,00 1021,00 980,00 905,00 855,00 842,50 775,00 415,00 0,00 0,00 554,81
548,04
507,11
482,83
472,46
436,30
229,98
0,00
0,00
Diskad
Diskad
Diskad
Dam Senior
Förening
Borlänge AK Lerums AK Vikt
51,50 49,85 Knäböj 115,00 80,00 BänkP 82,50 0,00 Marklyft 132,50 0,00 Total
330,00 80,00 Poäng
414,47
103,01
Diskad
Södertälje AK Kiruna AK 55,25 53,60 95,00 140,00 55,00 0,00 132,50 0,00 282,50 140,00 335,92
170,47
Diskad
Sundbybergs TK 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diskad
Broddetorps GOIF Jönköping SK Karlstads AK Sundbybergs TK 67,15
66,10
63,80
63,90
175,00 160,00 130,00 0,00 85,00 75,00 85,00 0,00 185,00 182,50 150,00 0,00 445,00 417,50 365,00 0,00 455,88
432,62
388,28
0,00
Diskad
Västra AK 71,90 180,00 107,50 170,00 457,50 446,95
Sundsvalls AK 76,00 115,00 112,50 175,00 402,50 379,51
Borlänge AK 99,85 152,50 172,50 155,00 480,00 399,82
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
17
RESULTAT
Lag-SM Styrkelyft 2008
Herr Senior
Viktklass 75,00
Plac Namn
1 Per Berglund
Viktklass 82,50
1 Bernhard Skoglund
2 Christoffer Widegren
Viktklass 90,00
1 Anders Eriksson
2 Lars Berglund
3 Björn Andersson
4 Daniel Andersson
Viktklass 100,00
1 Daniel Back
2 Jens Flood
3 Tellis Katsogiannos
4 Erik Sund
5 Kjell Gustavsson
Viktklass 110,00
1 Janne Salmela
2 Marcus Denke
3 Thomas Högberg
Viktklass 125,00
1 Stefan Huldén
2 Ove Flisberg
3 Magnus Claesson
4 Damir Trokic
Viktklass +125
1 Robert Ericsson
Dam Senior
Viktklass 52,00
1 Kristine Almroth
Viktklass 56,00
1 Angelica Brage
Viktklass 60,00
1 Josephine Werngren
Viktklass 67,50
1 Carina Persson
2 Caroline Enberg
3 Linda Samuelsson
Viktklass 75,00
1 Anna Jonasson
Viktklass +82,5
1 Malin Hallman
Förening
Örebro KK Vikt
73,00 Knäböj 275,00 BänkP 177,50 Marklyft 270,00 Total
722,50 Poäng
524,79
Jönköping SK Göteborgs SK 82,35 79,90 287,50 225,00 170,00 177,50 257,50 270,00 715,00 672,50 479,51
459,48
Jönköping SK Örebro KK Köpings AK Köpings AK 87,50
84,00
85,40
83,80
317,50
280,00
260,00
220,00
160,00
192,50
142,50
137,50
300,00
260,00
255,00
245,00
777,50
732,50
657,50
602,50
503,72
485,52
431,71
399,91
Jönköping SK Göteborgs SK Göteborgs SK Örebro KK Köpings AK 94,40
93,30
93,25
97,00
91,50
297,50
310,00
300,00
290,00
280,00
190,00
180,00
190,00
185,00
152,50
320,00
300,00
250,00
262,50
285,00
807,50
790,00
740,00
737,50
717,50
503,74
495,52
464,27
454,55
454,28
Köpings AK Jönköping SK Örebro KK 107,95 109,10 108,70 300,00 332,50 305,00 200,00 200,00 190,00 355,00 320,00 300,00 855,00 852,50 795,00 506,15
502,97
469,59
Örebro KK Göteborgs SK Göteborgs SK Jönköping SK 121,80
119,95
114,20
124,45
335,00 290,00 305,00 0,00 247,50
255,00
200,00
220,00
317,50
290,00
295,00
320,00
900,00
835,00
800,00
540,00
515,69
480,11
465,72
307,99
Köpings AK 136,90 335,00 250,00 320,00 905,00 507,45
Jönköping SK 49,60 155,00 65,00 155,00 375,00 484,67
Köpings AK 53,80 140,00 82,50 157,50 380,00 461,36
Sundbybergs TK 58,70 145,00 85,00 157,50 387,50 439,44
Jönköping SK Köpings AK Sundbybergs TK 64,70 63,75 65,45 177,50 187,50 155,00 80,00 92,50 105,00 192,50 155,00 150,00 450,00 435,00 410,00 473,72
463,02
427,95
Jönköping SK 70,20 160,00 82,50 147,50 390,00 387,23
Köpings AK 91,55 160,00 82,50 152,50 395,00 338,96
Dam Ungdom
Viktklass 56,00
1 Sandra Säbom
Viktklass 67,50
1 Hanna Leandersson
2 Josefin Andersson
TK Trossö 54,15 52,50 30,00 87,50 170,00 205,36
TK Trossö TK Trossö 63,40 64,85 100,00 105,00 50,00 35,00 105,00 105,00 255,00 245,00 272,55
257,47
Dam Junior
Viktklass 60,00
1 Stina Mittermaier
Sundbybergs TK 59,90 125,00 90,00 147,50 362,50 404,67
Göteborgs Cup Styrkelyft
Herr Senior
Viktklass 82,50
Plac Namn
1 Christoffer Widegren
2 Karl-Henric Karlsson
Viktklass 100,00
1 Tellis Katsogiannos
Viktklass 125,00
1 Ove Flisberg
2 Magnus Claesson
3 Jon Sjöstedt
Förening
Göteborgs SK Göteborgs SK Vikt Knäböj BänkP Marklyft Total
Poäng
81,88 215,00 190,00 260,00 665,00 447,52
78,86 215,00 140,00 252,50 607,50 418,55
Göteborgs SK 91,30 312,50 190,00 250,00 752,50 476,95
Göteborgs SK Göteborgs SK Göteborgs SK 119,90 335,00 250,00 320,00 905,00 520,40
112,86 310,00 190,00 290,00 790,00 461,41
123,00 300,00 150,00 260,00 710,00 405,95
Herr Ungdom
Viktklass 82,50
1 Anton Fritzell
Göteborgs SK 77,50 145,00 110,00 187,50 442,50 308,36
Herr Veteran 40-49
Viktklass 90,00
1 Jens Flood
Göteborgs SK 90,00 300,00 120,00 320,00 740,00 472,41
Göteborgs Cup - Bänkpress
Herr Senior
Viktklass 82,50
Plac Namn
1 Christoffer Widegren
2 Karl-Henric Karlsson
Viktklass 100,00
1 Tellis Katsogiannos
Viktklass 125,00
1 Ove Flisberg
2 Magnus Claesson
3 Jon Sjöstedt
18
Förening
Göteborgs SK Göteborgs SK Vikt
81,88 78,86 Resultat
190,00 140,00 Poäng
127,86
96,46
Herr Veteran 40-49
Viktklass 82,50
1 Glenn Ljunggren
Göteborgs SK 91,30 190,00 120,43
Göteborgs SK Göteborgs SK Göteborgs SK 119,90 112,86 123,06 250,00 190,00 150,00 143,76
110,97
85,76
Herr Veteran 60+
Viktklass 90,00
1 Bo Eklöf
Viktklass 100,00
1 Bertil Hult
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
Göteborgs SK 80,06 105,00 71,65
Göteborgs SK 83,18 100,00 66,66
Göteborgs SK 97,66 115,00 70,67
Nyheter i korthet
Två nya namn har kommit
till Stor Grabb/Tjej
Anna-Maria Nöglegaard (130)
– Stockholms Polisens IF
Per Nilsson (131)
– Stockholms Polisens IF
Kolla poänglistan på:
www.styrkelyft.se
Har du dom poäng som krävs?
I så fall kontakta kansliet i Eskilstuna
[email protected]
Förbundsadresser
Svenska Styrkelyftförbundet
MunktellArenan, 633 42 ESKILSTUNA
E-post: [email protected]
Telefon 016-120121 Telefax 016-13 42 55
Telefontider: Måndag-torsdag 10.00–12.00 samt
13.00-15.00.
Styrelsen
Ordförande Ola Arvidsson
E-post: [email protected]
Sekreterare Patrik Thur
E-post: [email protected]
Kassör Jan Rokka
E-post: kassor.styrk[email protected]
Vice ordförande Marcus Hirvonen
E-post: [email protected]
Vice sekreterare Linda Samuelsson
E-post: [email protected]
Domaransvarig administration
Göran Gunnarsson
Loftgatan 4, 332 35 Gislaved
E-post:
Veterankommitté
Ordförande
Georg Boström
Box 6007, 129 02 Hägersten
Tel/fax: 08-884626
E-post: [email protected]
Lyftidrottens Ungdomsfond
Rolf Ullman
Blåklintstigen 14, 554 56 JÖNKÖPING
Tel 036-17 67 40. Fax 036-17 67 40
Valberedning
Ordförande Willy Candemyr
E-post: [email protected]
Bengt Winbladh
Lucia Christensen
Generalsekreterare Helene Johage
E-post: [email protected]
Tävlingskommitté
Ordförande Esbjörn Haraldsson
Landslagskommitté
Ordförande Marcus Hirvonen - se adress ovan
Landslagscoacher
Bänkpress dam/herr
Michael Gradin, E-post:[email protected]
Styrkelyft ungdom/junior
Jouni Holmgren, E-post:[email protected]
Roland Lindbladh, E-post: [email protected]
Utbildningskommitté
Ordförande Patrik Thur- se adress ovan
Dimitris papapanagiotou
Magnus Ekwall
Information och PR-kommitté
Ordförande
Helene Johage – [email protected]
Johanna Sejnered – [email protected]
Jan Rokka – se adress ovan
Årsmöte
Svenska Styrkelyftförbundets årtsmöte
Kl. 11.00 Söndag 5 April på
Sundbyholms slott
Exekutive domarkommitté
Ordförande Johnny Wiklund
Erik Sandbergsg. 19, 171 34 SOLNA.
E-post: [email protected]
Ledamöter:
Bengt Winbladh
Lars-Göran Emanuelsson
Ola Arvidsson
För mer information om förbundet, ranking, rekord, serietabeller, tävlingar, m.m.
www.styrkelyft.se
nr 2:2009
I nästa nummer av Svensk Styrkelyft kommer bl.a.
Dubbelnummer med fokus på Junior-EM 2009
Ungdoms o Junior Nordiska
Senior EM Styrkelyft
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
19
Posttidning B Sverige Porto Betalt
Returadress: Svenska Styrkelyftförbundet,
MunktellArenan, 633 42 Eskilstuna
ERBJUDANDE
Viktskivor för träning.
Färgade gummiskivor med gjutet lackerat nav. 450 mm diameter och 50 mm hål.
Art nr Benämning
Pris (exl moms) Pris (ink.moms)
329-0100
10 kg viktskiva, grön
250:- 312,50:329-9150
15 kg viktskiva, gul
350:-
437,50:329-0200
20 kg viktskiva, blå
400:-
500,00:329-0350
25 kg viktskiva, röd
450:-
562,50:Skivorna är gjorda av samma gummimaterial som normalt används för tyngdlyftningsskivor. I processen har
dock gummit blivit för hårt och skivorna lämpar sig därmed inte för tyngdlyftning, dvs att släppas från hög höjd.
För bänkpress, marklyft och knäböj är skivorna däremot helt perfekta.
OBS, skivorna är inte kalibrerade till exakt vikt och därmed inte lämpade för tävling.
Träningsset
Ett träningsset bestående av:
1 st Styrkelyftstång 20 kg, diameter 29 mm, inklusive ett par klovar
Två vardera av ovanstående träningsskivor 25, 20, 15 och 10 kg
Total vikt 165 kg, 7700 kr (exl. moms), 9 625 kr (ink. moms)
OBS! frakt ombesörjs av köpare
Tillgången på dessa skivor är begränsad och vi
reserverar oss för slutförsäljning. Beställningen görs hos
Svenska Styrkelyftsförbundets Kansli i Eskilstuna
e-post: [email protected] tel: 016 120 121
Ungdomsfonden 1984 - 2009
Bidrag till fonden
under perioden-30/11 – 18//02-09
MEDLEMMAR
Stefan Ersson
500: -
( 99)
Sigmund Rutström
200: -
( 75)
Georg Boström
500: -
(351)
Dick Brännström
200: -
( 12)
Emma Sjölin
300: - ( 12)
Håkan Sjögren
200: -
(183)
Lennart Gullberg
200: -
(191)
Leif Åman
200: -
( 18)
Björn Liwendahl
200: -
(194)
Olof Kling
300: - (122)
KLUBBAR
0
SATSA PÅ FRAMTIDEN
SATSA PÅ
UNGDOMSLYFTNINGEN
Postgiro 43 93 96 - 3
Bankgiro 5265 - 9976
Ett varmt tack till Er alla för Ert värdefulla
stöd till svensk ungdomslyftning.
SVENSK STYRKELYFT nr 1: 2009
20
Download