RM/SM i Lund Länslandskamp EM i BP Idrottslyftet Veteran

advertisement
Officiellt organ för Svenska Styrkelyftförbundet och Nordiska Styrkelyftförbundet
Nr 5:2011
EM i BP
d
n
u
L
i
M
S
/
RM
p
m
a
k
s
d
n
Länsla
I
t
e
t
f
y
l
s
t
t
dro
1
1
0
2
M
R
Veteran-
1
1
0
2
M
V
U/J
Resultat
BP-SM 2011
26-27 november, 2011
Plats: Sporthallen, Universitetsallén 11, Sundsvall
Arrangör: Sundsvalls AK
V. 4 2012 GÅR VINTER
SM-VECKAN AV STAPELN.
Östersunds AK kommer i samarbete med Mellersta
Norrlands SDF arrangera SM i Klassisk Styreklyft.
Kom och heja fram alla SM-deltagare!
www.smveckan.se
2
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
LEDAREN
Äntligen!
I helgen träffades SSF’s styrelse och ett
antal kommitteledamoter för att diskutera
verksamheten till nästa år. Många intressanta idéer och frågeställningar togs
upp och klart är att vi inom sporten står
för stora utmaningar men även en stark
medvind.
Nyligen har det första SM:et i klassisk
styrkelyft avgjorts i Lund tillsammans
med det första RM:et i klassisk bänkpress
med nästan 200 deltagare sammanlagt.
I brådrasket under våren beslutades
det att anmäla sig för att kunna delta
på SM-veckan i Östersund, en fantastisk
möjlighet att kunna nå ut med sporten
till en mycket bredare publik. Östersund
AK och Mellersta Norrlands SF ställde
sig bakom och nu i dagarna fick vi klart
besked att vi är välkomna.
Det blir lite snålt om tid och av den
anledning beslutades också att lätta
något på kvalkriterierna, alla som deltog
på SM i Lund kommer vara kvalade och
de som vill kvala under hösten får därmed
kvala efter samma kvalgränser som gällde
inför SM i Lund. Mer om detta kommer
finnas på hemsidan.
Fler förändringar till nästa år blir t.ex.
införandet av en serie i klassisk styrkelyft
och klassisk bänkpress för damer och
herrar. För att så många föreningar som
möjligt ska kunna fylla lagen kommer
seriehelgerna återigen kunna avgöras på
två helger och samtliga serielag kommer
bestå av 3 lyftare. Föranmälningen av
lag tas bort men det ska ändå bara gå
att tävla en gång per tävlingsgren, alltså
man kan delta både klassiskt och med
utrustning, men man kan inte tävla om
i samma gren för att man bommat eller
Karolina Arvidsson
presterat dåligt. Administrationen och
kontrollen runt detta blir ju svår men man
får förlita sig på att lyftare och ledare ute
i landet är ärliga och registrerar korrekta
resultat i Styrkelyft Online. Ytterliggare
fokus kommer dock att läggas på att
kontrollera att det är tydligt markerat i
tävlingsprotokollet ett ”K” för klassiska
lyftare. Det är lite kort förklarat om
de förändringarna som kommer att
gälla nästa år, men flera saker måste
antagligen diskuteras och förtydligas
när allting kommer igång. Hur allting så
småningom faller ut återstår att se och
personligen tror jag mycket kommer få
putsas allteftersom åren fortskrider. Blir
underlaget tävlande större kanske vi
måste dela på serieomgångar men det är
en fråga för framtiden.
Motionsdags
sid 4
Presentationer
sid 4
Sportchefens spalt
sid 4
Tävling Malmö
sid 5
RM/SM i Styrkelyft
sid 6
Lessebo SK
sid 10
Länslandskamp
sid 11
Veteran RM 2011
sid 12
Ankis kost
sid 14
EM i Bänkpress
sid 16
Idrottslyftet
sid 17
U/J VM 2011
sid 18
Nästa nummer
sid 19
Karolina Arvidsson,
Vice sekreterare, styrelsen SSF
TREVLIG LÄSNING
PRENUMERATION
Prenumerationsfrågor
Telefon 016 - 120121
Officiellt organ för Svenska Styrkelyftförbundet
och Nordiska Styrkelyftförbundet.
Omslag
Mathas Lindh, lyftare från Karlstad AK och Josef Eriksson. Josef hjälper Mathias tagga inför en bänkpress.
Svenska Styrkelyftförbundet
Munktell Arenan, 633 42 ESKILSTUNA
Telefon 016-120121 • Telefax 016-13 42 55
Bankgiro 5915-0151
Bankgiro 5915-0151
Adressändring måste göras skriftligt minst tre veckor i
förväg till Svenska Styrkelyftförbundet (se adress till vänster). Nuvarande adress anges genom att adresslappen
på senast mottagna tidning eller dess omslag klistras på
din adressändring. Vid adressändring till utlandet utgår
särskild avgift.
Ansvarig utgivare:
Johanna Sejnered
Redaktionsråd: Karolina Arvidson, Mats Löfström,
Anki Sundin, Mattias Nilsson, Robert Boström.
UTGIVNING
Utgivningsdatum för 2011
Nr
1
2
3
4
5
6
Utg. vecka
v. 10
v. 18
v. 27
v. 35
v. 43
v. 50
Manusstopp
v. 08
v. 15
v. 24
v. 32
v. 40
v. 47
PRODUKTION
Svensk Styrkelyft trycks på miljövänligt 90 grams Print matt
papper, som är tillverkat av massa som inte är klorblekt.
Layout, original och tryckproduktion
S&B Stockholm. 2011.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
3
MOTIONSDAGS
Dags att börja fundera på vad ni vill motionera om!
Nu är det hög tid för föreningarna att börja
fundera på att skicka in sina motioner till
Svenska Styrkelyftförbundets kansli. Motionerna måste ha inkommit till förbundet senast
den 1/1 2012. Motioner som inkommer efter
detta datum kan inte behandlas. Motionerna
skickas till: Svenska Styrkelyftförbundet,
Munktellarenan, 63342 Eskilstuna.
Text ur SSF:s stadgar
”2 § Förslag till ärenden att behandlas av
förbundsmötet. Förslag till ärenden att
behandlas vid förbundsmötet skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1
januari. Rätt att avge förslag tillkommer
medlemsförening och SDF. Berört SDF
skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag
från förening. Förslag skall föreläggas
förbundsmötet med förbundsstyrelsens
utlåtande.”
PRESENTATIONER
Robert Boström.
Vad heter du?
Robert Boström.
Roligast med att skriva i
tidningen:
... är att få vara med och utveckla
svensk styrkelyft!
Ålder:
26 år.
Klubb:
Örebro Kraftsportklubb (ÖKK).
Alla som tar sig ut på
tävlingspodiet är i mina ögon en
vinnare.
Det bästa med SL:
... är att sporten är öppen för alla,
oavsett mål och förutsättningar.
SPORTCHEFENS SPALT
Hej gott folk!
Då var det då dags för min första sportchefsspalt, så håll i er!
Svensk bänkpress håller världsklass. Det
bevisas i mästerskap efter mästerskap Visserligen är grenen drabbad av (för) många
utbomningar, men orsakerna till detta ska
analyseras och åtgärdas.
Svensk styrkelyft däremot har halkat
efter i den internationella konkurrensen.
Några guldkorn ser vi på juniorsidan och
även på seniorsidan, men generellt har vi
tappat internationell slagkraft. Konsekvensen
av detta blir att närmaste framtiden kommer
att bjuda fler svenska bänkpressare än
styrkelyftare, ute på internationella täv-lingar.
Ambitionen är att underhålla och upprätthålla
vår höga bänkpressnivå samtidigt som stora
omtag görs för att återerövra positioner på
styrkelyftsidan.
Hur gör vi då? -frågar sig vän av ordning.
Jo, vi har en ordentlig hemläxa att göra
HEMMA! Resurser kommer att styras om,
för styrkelyftets del, från internationellt
tävlande till resurser för kvalitetshöjande
åtgärder på hemma plan. Naturligtvis för att
höja vår internationella slagkraft. Först när
den kvalitetshöjningen uppnåtts, blir det
aktuellt med en översyn av prioriteringarna.
Tidigare har svensk styrkelyft präglats av
”ge järnet” inför nästa tävling oavsett det
handlat om ett klubbmästerskap eller ett
4
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
VM… Detta måste få ett slut, då det oftast
leder till något/några bra resultat och
sedan inget… Prioriteringen måste läggas
på en långsiktig planering som leder till en
lång karriär med högre resultat på sikt.
Varför har det då blivit på detta vis?
Därför att förbundet har inte ägt elitutvecklingen! Den har legat på den aktive
eller kanske på den aktives tränare/förening.
Alla måste förstå att från och med nu äger
förbundet svensk bänkpress och styrkelyfts
elitutveckling! Detta är givetvis en process
som kommer att ta tid men den är nödvändig
för svensk lyftnings konkurrenskraft i
framtiden. Den viktiga tiden handlar
om förberedelserna inför tävlingen och
utvärderingen och uppföljningen efter
tävlingen. Och i nio fall av tio är denna tid
förlagd i den aktives träningslokal. Därför
blir tränarna runt den aktive nyckelpersoner
i vår framtida organisation! Det är dessa
personer som ”känner” lyftaren och dennes
personlighet, styrkor, svagheter, teknik,
psyke, tränings och tävlingsmoral osv.
Jag kommer snart bege mig ut på en
landsomfattande landslagsinventering. Här
kommer jag att sitta ner med den aktive,
tränare, klubb/distrikts representanter m.fl.
för ett mål samtal. Tillsammans och med
förbundets vision och mål i åtanke, ska vi
sätta upp långsiktiga mål och strategier för
varje enskild lyftare på landslagsnivå.
Svenska Styrkelyftförbundet ÄGER elitutvecklingen!
Robert Ericsson,
Sportchef Svenska Stykelyftförbundet
Fotograf: Magnus Westberg
TÄVLING
Första tävlingen på hemmaplan för
Malmö Lyftarklubb
Söndag 18 september arrangerade klubben
sin första tävling, omg.3 i styrkelyfts-och
bänkpresserien. Vi hade blivit ombedda
att ta detta arrangemang, vi har egentligen
inte resurser för att hålla en dylik tävling,
men med lite god vilja och viss hjälp
med utlåning av material från Lunds TK
genomfördes tävlingen. 18 lyftare kom till
start, 11 i styrkelyft och 7 i bänkpress och alla
gjorde bra ifrån sig. Poängmässigt bäst i de
olika kategorierna blev i bänkpress : damer
Jessica Engdahl Greppet och herrar Tommy
Rundqvist Lunds TK. I styrkelyft : damer Eleni
Kamvissis från Lunds TK och herrar Andréas
Lundgren från samma klubb. Tävlingen
flöt på snabbt, lyftare och matchare var
föredömligt snabba. Våra duktiga klovare
och övriga funktionärer – ingen nämnd
och ingen glömd – bidrog också starkt till
att tävlingen blev så lyckad. Kort sagt, vi är
mycket nöjda och hoppas kunna bidraga
med fler tävlingar i framtiden.
Bo Fridh
Malmö Lyftarklubb
RESULTAT FRÅN TÄVLINGEN: (ORDNING EFTER INVÄGNING)
BÄNKPRESS
Lyftare
Maria Eriksson Rickard Fredriksson Jessica Engdahl Sven Hermansson Tomas Malm
Fredrik Blomqvist Tommy Rundqvist
Klubb
Vikt
Malmö LK
55,9 kg
Malmö LK
96,2 kg
HAK Greppet 78,3 kg
Malmö LK
110,9 kg
Lunds TK
125,3 kg
Lunds TK
113,5 kg
Lunds TK
122,2 kg
Resultat BP
82,5 kg
145 kg
120 kg
180 kg
180 kg
180 kg
185 kg
STYRKELYFT
Lyftare
Klubb
Vikt
Linn Nilsson Sandgren Lunds TK
69,0 Erika Fransson
Svalövs AC
67,3 Eleni Kamvissis
Lunds TK
73,7 Mats Tell
Malmö LK
73,6 Mikael Johansson
Svalövs AC 104,9 Kristian Bladström
Lunds TK
95,3 Andréas Lundgren
Lunds TK
75,4 Stefan Borglin
Malmö LK
81,9 Axel Kjellman
Lunds TK
101,5 Måns Benjaminsson
Nässjö AMK 137,3 Joel Nilsson
Ystads KK
86,7 KB 75 80 120 130 170 160 162,5 170 195 190 160 BP 37,5
35
70
70
122,5
120
127,5
130
155
150
117,5
ML
100
130
150
167,5
190
152,5
222,5
215
220
220
195
Totalt
212,5
245
340
367,5
482,5
432,5
512,5
515
570
560
472,5
Maria.
Stefan, Rikard och Thomas.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
5
TÄVLING
RM/SM Klassisk styrkelyft Lund
Jag har haft förmånen att döma under hela
SM helgen i några olika klasser och kunna
ånjuta massor av fina prestationer från första
parkett. När jag ställde frågan till Johnny
Wiklund & Kenneth Mattson vem som skulle
skriva i styrkelyftaren, var min tanke att jag
kanske kunde komplettera lite eftersom jag
ändå skriver lokalt, fick jag direkt frågan om
inte jag skulle kunna göra detta, sagt och gjort
här är min syn på Klassiska RM och SM 2011.
När Sveriges första klassiska SM i styrkelyft
och RM i bänkpress nu avslutats kan det
summeras med det finns en stark framtid
för Svensk styrkelyft. 108 starter på två
dagar på ett SL SM, Dessutom 62 starter på
BP RM. 192 stycken starter fanns anmälda
vid sista anmälningsdagens utgång. Lunds
TK genomförde en fantastisk SM tävling
6
under dagarna tre. En väl genomtänkt
organisation, med välutbildade klovare,
bra med mat, sjukvård, försäljning, uppvärmning, tävlingspodie osv.
Den långa helgen inleddes med bänkpress på fredagen där 12 stycken damer
kom till start. Detta innebar att alla damerna
lyfte i samma omgång. Damernas bästa
lyftare på poäng blev inte helt oväntat
Karolina Arvidsson Örebro i Klass 72 som
var enda damen över 100 poäng, vilket
hon också lyckades med i antalet kg med
102,5, hela 50 kg från tröjperset. För den
oinvigde är det svårt att förstå att det är
två olika dicipliner. Maria Messing Malmö
LK Lyckades knipa silvret på 82,5 kg före
betydligt mer rutinerade Linda Samuelsson
som var 22,5 kg efter. Tyvärr var det dåligt
med yngre damlyftare i bänken, endast en
junior kom till start, detta genom Josefin
Tagg Hassela Power i Klass 57 som fick
47,5kg. Det räckte dock inte så långt mot
Malmö LK,s Maria Eriksson M:2 dam vann
på 77,5kg. Klass 63 hade tre damer med
seger till Jenny Adolfsson Sundbyberg som
lyfte 87,5 kg, prövade även på ”magiska”
100. Hon blev även poäng tvåa bland
damerna. Britten Fernström är väl värd att
nämna i klassen som vid 62 års ålder fick
65 kg och en bronspeng. Jessica Engdal
Greppet fick lyfta själv i Klass 84 klarade 90
kg. I Kl +84 blev det ytterligare en dam som
klarade 100 kg Anna Rosen Borlänge som
därmed tog sitt först av helgens två guld.
Herrarna hade hela 50 starter alla klasserna hade fem eller fler lyftare utom
tyngsta och lättaste klassen. Bästa poängplockaren blev Christian Hedman Klass
Johnny Wiklund , Robban Eriksson
och Tomas Högberg.
Christian Hedman Borlänge AK.
Conny Andersson, Trossö.
Christer Keldman, Kalmar AK.
Mattias Nilsson, Sundbyberg, kl 74.
Jonas Andersson, Ramdala IF.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
TÄVLING
74 från Borlänge som visade att han är en
bänkpressare av rang med eller utan tröja.
Vinstmarginalen blev 25 kg till tvåan Örebros
Björn Hansen,s 145 kg men här blev det
desto mer spännande om placeringarna då
både trean och fyran nådde 140 kg. Jonas
Andersson Ramdala IF vann bronspengen
på lättare kroppsvikt. Klassen under 66 kg
var än tätare då vågen fick avgöra guld och
silverplacering. Ungdomslyftaren Rickard
Jansson Jönköping vann på lättare kroppsvikt före junioren Daniel Wahlström
Borlänge, som var riktigt illa ute och fick
vikten först i tredje, bägge slutade på 127,5
kg. Trean Henri Ranajärvi Göteborg SK 2,5
kg efter. Detta var enda herrklassen där
de yngre petade bort de äldre lyftarna
från pallen. Lars Berglund den ene av SM,s
två dubbelsegrare sopade rent i Klass 83,
med 180 kg och 17,5 kg segermarginal
till Joakim Kullström Stockholmspolisen.
Trean Daniel Larsson Hassela försökte
på silvervikten. Det var flera spännande
dueller där det var små marginaler som
avgjorde fem man inom 12,5 kg.Klass 93
Hade även här en överlägsen segrare,
Anders Henriksson Täby AK lyfte 190 kg i
tredje försök, men hans ingångsvikt hade
räckt till vinst. Andreas Pahkamaa Öjebyn
tog silver på 177,5 kg 2,5 kg efter och brons
Patrik Karlsson Karlstads AK.
105:an var tävlingens största bänkklass med
12 startande. Här var det ett riktigt getingbo
där det tampades om alla placeringar
som tänkas kan. Dubbelt Sundbyberg
Alexander Loftby tog guld på lättare kroppsvikt före Andreas Henning bägge 187,5
kg. Trean och fyran fick bägge 180 kg här
skilde det 1,5 hg mellan trean Håkan Ask
GKK & Lars Göran Brattlöf Borlänge. Inte
nog med detta plats fem till åtta hade alla
fyra 172,5 kg och nian 170. De tre sista fick
”bara165 kg” vilken rysarklass 12 stycken
lyftare med en resultatskillnad på 22,5 kg.
Först i Klass 120 fick vi se bänkar på 200 kg.
Göran Rosen Borlänge fick tre godkända
lyft med 202,5 kg på topp. Conny Blomgren
Södertälje tvåa med 200 kg och försök på
205 kg. Trea blev Mikael Östlund Dönje
på 190 kg. Tack vare lättare kroppsvikt
kom Björn Iversen Filipstad och Andreas
Svensson Finspång efter med samma vikt.
Tyngsta och lättaste klassen hade endast
en deltagare var. Robert Unt Täby fick 180 kg
i Plussen och Daniel Malmander Falkenberg
Klass 59,95 kg vilket var 40 kg över egna
kroppsvikten. Sammanfattningen av dag
ett är att INGEN LYFTARE BOMMADE UT SIG.
Snabbt tempo från både lyftare, sekreteriat
och klovare. Klovarna var dessutom snabba
och skickliga när lyften gick fel.
Lördagens styrkelyftspass startade tidigt med första invägning redan 07.00,
32 damer var anmälda 30 vägde in 29
fullföljde tävlingen. Detta innebär att mer
än 50% av Sveriges klassiska lyftardamer
var med på SM, bra jobbat tjejer. Endast 50
underkända lyft av totalt 260 försök. Ännu
mer positivt var att fem av sex klasser hade
Tony Ekblad, domare.
Kim Gustavssons supporterklubb från Lessebo.
Domare Tony Ekblad, Helene Johage
och Johan Swahn.
Jury Björn Sörensen och Johnny Wiklund.
Kl 74.
Kl 83 BP.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
7
TÄVLING
fem eller fler deltagare. Konkurrensen var
stenhård om gulden till sista lyftet i nästan
alla klasserna.
Överlägset bästa damlyftaren med hela
436 poäng var Ritta Liimatainen Örebro KK
(nästan 48 år) som krossade allt motstånd
både i Klass 63 och bland övriga dam
lyftare genom åtta godkända lyft som gav
387,5 kg med serien 150+82,5+155. En
bländande teknik och en grym styrka gav
en vinstmarginal på 85 kg till Annelie Izindre
Karlstads AK som samlade ihop 302,5 kg.
Andraplatsen på poäng gick också till
familjen Liiimatien detta genom Miia som
lyfte ihop 418 poäng och 322,5 kg, tyvärr
fick hon lyfta ensam i Klass 52 kg. Miia har
precis som Mamma en stilfull lyftning med
massor av kraft. Enda spänningen Mia gav
var ett hjärnsläpp i första marken på 137,5
kg där vikten var fastspikad i golvet men
den flög upp i andra. Mias bänk hade även
räckt till guld dagen innan men lyfter man
inte blir det ju heller inga resultat.
Segrarinnan i Klass 57 Helen Engberg
även hon ÖKK var trea i poängligan på
390 poäng. Sammanlagt blev det 335 kg.
Tvåa var Junioren Nina Eriksson Kiruna
som drog för guldet i sista marken men
fick ge sig och slutade på 325 kg. I Klass 72
kg hette segrarinnan Elisabeth Wahlander,
enda damlyftaren som passerat 50 år
visade snabbt ungdomarna i klassen var
skåpet skulle stå. Elisabeth fick serien
140+75+170=385 kg med mersmak. Kampen om silver och brons var tuffare. Tvåa
blev till sist Linda Samuelsson Sundbyberg
med 357,5 kg som därmed kompletterade
gårdagens bronspeng med en ädlare
medalj. Arrangörsklubben Lund fick ett
brons genom Eleni Kamvissis som ivrigt
8
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
påhejad av hemmasupportrarna kämpade
upp nya perset 352,5 kg och ett silverförsök
på 160 kg i marken. I klassen fanns också
tävlingens två yngsta lyftare, ungdomarna
Anna Rinse Helsingborg 18 år och Hanna
Isaksson Öjebyn 17 år.
De två tyngsta damklasserna var riktigt
tajta där endast 2,5 kg skiljde guld från
silver. Sundbyberg fick ett damguld i
klass 84 kg genom Karin Franzen som var
klassens enda senior. Tack vare bättre bänk
och marklyft kunde hon ta hem segern
före junioren Helene Granberg Öjebyn 365
mot 362,5. Klass +84 hade två marklyftare
av rang. Anna Rosen Borlänge drog 182,5
vilket gav segern Jenny Sellen drog på
samma vikt för seger men fick ge sig och
fick nöja sig med 177,5. Segervikten 405 kg
mot 402,5. Annas övriga lyft blev 112,5 i böj
och110 i bänk. Jag hade förmånen att få
döma damerna som sidodomare, en fröjd
att se dessa kämpande tjejer som i de flesta
fall har klockrena lättdömda stillyft. Nu
gäller det för alla damlyftare att inspirera
vidare hemma i klubbarna för att få med
ännu mer tjejer till styrkelyften.
Herrarna var inte riktigt lika duktiga som
damerna av 95 anmälda kom 79 till start
varav 75 gick i mål. Lättaste herrklassen
66kg var även den minsta sett till antalet
startande fem stycken lyftare. Frågan är
om det är någon större mening med
en lättare viktklass än på SM? Störst till
antalet starter var klass 83 och 105 med 15
man vardera. I alla herrklasser blev tillslut
segermarginalen mer än 20 kg, men det
avspeglade definitivt inte hela sanningen,
flera klasser avgjordes på sista lyftet och
var betydligt mer spännande än vad slutresultatet visade.
Herrarnas bäste lyftare fanns i Klass 105,
det blev hemmasonen Henrik Franzen som
med en grym hemma support fick nästan
taket att lyfta, vilket drag. Dagen till ära hade
han skaffat sig en helcool mohikanfrissa i
tävlingsloggans färger, kul när någon vågar
sticka ut lite. Henrik har toppat klassiska
poäng rankingen inför denna tävlingen
ökade på sina personbästa i alla grenarna.
Slutserien blev 262,5+172,5+305=745 kg
med mersmak, detta gav 455 poäng. Ytterligare tre man var över 700 kg. dessa tre
lyftarna hade en slutduell som heter duga.
Till sist kom Mikael Gullander Jönköping
tvåa på 712,5 kg men han var bara en lampa
från tredjeplatsen då Kalmarjunioren Erik
Gunhamn drog för silvret och fick 325 kg
underkänt med 2-1, detta gav honom 700 kg.
Erik gjorde ett helt riktigt viktval som nästan
gick hem, tack vare detta fick Jocke Lakso
Luleå med sig en välförkänt bronspeng med
702,5 kg. Klassen innehöll dessutom flera
hårda dueller om placeringarna. I Klass 66
var det fem lyftare varav tre master 1:or. En
Boråsare fick stå överst på pallen, Torbjörn
Jönsson fick serien 170+125+225=520 kg.
Tvåa var Jonas Telegin Nora med 487,5kg tätt
följd av Henri Rannarjärvi Göteborgs SK som
tog sitt andra brons för helgen med 480 kg.
Klass 74 var en mastodontklass med 14
lyftare. Hans Andersson Sundbyberg en
tekniskt skicklig lyftare som inte synts till i
listorna på några år var överlägsen och vann
till sist på 617,5 kg med 212,5+145+260,
hans poäng 444 och var tävlingens näst
bästa resultat. Silvermedaljör Christoffer
Andersson var lika säker tvåa på 575
kg. Desto mer spännande var det mellan
trean och fyran Björn Hansen Örebro drog
till sist det längsta strået och fick 532,5 kg
Kl 105, Segrare: Henrik Franzen.
Kl 120 kg.
Kl +120.
SL, kl 72, dam.
TÄVLING
mot Umeås Rickard Tanos 530. Det skilde
mindre än 50 kg mellan plats nr 4 & 13.
Klass 83 blev lördagens sista klass som inte
var färdig förrän kl 22. Lars Berglund tog sitt
andra SM guld för helgen genom att ”äga”
tävlingen från början till slut. Lars hade nio
godkända lyft. Dagens bänk var femman
högre än RM vinsten dagen innan, böjen gav
220 kg och marken 257,5 sammanlagt 662,5
kg. Petter Jonsson Kalmars norrlänning tog
627,5 kg vilket gav honom ett silver. Lovande
Jönköpingsjunioren Henrik Fransson lyckades
med bra matchning ta hem bronset med 612,5
kg. Med bättre matchning hade Härnösands
Ahmed Gliza eller Extrem Powers Robert Berg
fått placeringen bättre. Nu stannade bägge
lyftarna på 610kg. Under lördagen var även
RF,s ”dopingpoliser” på plats och tog ett antal
tester, synd bara att man inte la några tester
på fredagen och söndagen också. Söndagen
började lika tidigt som föregående dag. Klass
93 Patrik Thuresson Westbo visade att han är
att räkna med även utan utrustning fastän
det inte är en sport för honom. Patrik hade
nio godkända lyft men var inte helt guldsäker
förrän sista marken var dragen. Vinnarserien
blev 247,5+172,5+277,5=697,5kg. Erik Degerman Öjebyn som tvärtemot Patrik inte ville
tävla mer pga utrustningen har nu kommit på
bättre tankar och satsar på klassisk lyftning.
Erik låg Patrik hack i häl genom hela tävlingen
med åtta godkända lyft blev han ohotad
tvåa på 670 kg. Lika säker trea var Sundsvalls
Mikael Lundin på 640 kg.
Tyngsta två klasserna gav Örebro två guld.
Klass 120 inledddes skakigt med tre lyftare
som inte fann nåd hos domarna i ingången
på böjen, men tillsist gick alla i mål. Per
Montonen fick till sist stå överst på pallen. 750
kg räckte till seger, serien var 265+190+295.
Tvåan och trean hade samma resultat 727,5.
Kristoffer Willebrant Broddetorp fick silver
på lättare kroppsvikt före Tomas Sundin
Karlstads AK. Fyran Göran Rosen Borlänge
ochsjuan Anders Lundqvist var tävlingarnas
enda lyftare som klarade 200 kg i bänken.
+120 Kg De riktigt stora gossarna med en
snittvikt på 146 kg var sex till antalet. Robin
Sjögren nybliven senior var helt överlägsen
i klassen. Ende lyftare över 300 kg i böjen
med 305 kg och försök på 315, grymt bra
klassiskt. Hela tävlingen näst tyngsta knäböj
hade klassens trea på 270 kg. Robin fick
192,5 i bänk och 320 i marken. Robin var
även tävlingens ende lyftare som passerade
800 kg med sina 817,5 kg. Överaskningen i
klassen var Lessebos Kim Gustavsson som
är halvhyfsad i ben och hyfsad i bänk men
har ett ruggigt marklyft. Kim avslutade
med 315 kg vilket var som behövdes
för att passera Johan Liljedal Väsby AK.
722,5 mot 720,0 kg. Kim hade med sig en
egen supporterklubb bestående av tre
små killar i 6-7 årsåldern som med varsitt
plakat satt med bokstäverna K I M samt
en egentecknad plansch på en betydligt
magrare huvudfoting i form av en styrkelyftare misstänkt lik Lessebos atlet.
Hasse Boström har hunnit med några SM
i sekreteriatet. Hans program blir bättre för
vart år som går. Det är lätt att som lyftare,
matchare och publik att följa tävlingen. Vid
speakerbordet satt några av våra it-domare
när dom inte var jury. Jag hörde Myggan
Uddebom som speaker första gången på
Göteborgs VM 1983 då han lotsade oss
igenom tävlingarna med mycket kunskap
och trevliga kommentarer. Han har definitivt inte blivit sämre med åren. Vi fick
många goa skratt när han satt vid micken
i Lund.
Arrangören tillägger att utbildningen
’bästa klubben’ var väldigt uppskattad och
gav oss en bra grund att stå på.
Johan Swahn
Myggan.
Pallen, klass 72 kg,
Elisabeth Wahlander guld.
Pallen 93 kg.
Diskjockeyn.
Spännande klass.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
9
FÖRBUND
Lessebo SK
Djupt nere i de småländska skogarna hittar
vi en av Svensk styrkelyfts yngsta föreningar,
Lessebo SK. Om än rätt så ny som förening
så har vänskapsbanden och gemenskapen i
den många år på nacken.
Flera av de aktiva i föreningen är vänner
sen barnsben, vissa ända sedan dagistiden!
Med styrkan som ständigt fokus i träningen bestämdes så under sommaren
2010 att starta upp en förening och börja
bedriva tävlingsverksamhet i styrkelyft. Till
viss del tack vare det samtidiga införandet
av klassisk lyftning i svensk styrkelyft.
Det har underlättat rekryteringen av
nya lyftare, enligt Lessebo SK’s ordförande
Christian Ask.
Med mindre krångel och lättare att
själv söka information om bland annat
träningsmetoder har den klassiska lyftningen således en viktig roll i föreningen.
Förhoppningen är att kunna tävla i en
klassisk serie till nästa år (2012). Men
givetvis finns även lyftare som tävlar med
utrustning i föreningen. Stolt berättar
Christian om Lessebos ungdomslyftare
Henrik Andersson som är uttagen till förbundets träningsläger för ungdomar på
Bosön i oktober. En lyftare vi nog kommer
höra mer om i framtiden!
Föreningen kan även stoltsera med ett
färskt SM-silver från klassiska SM i Lund tack
vare Kim Gustafsson i klass +120. Kim hade
även sällskap av klubbkamraten Kristoffer
Hagström såväl i Lund som i viktklassen.
Förutom SM-deltagare har Lessebo i år ställt
upp med två lag i seriesystemet, seniorlaget
som har en överlägsen ledning i Serie 3 och
ett ungdomslag. Stora framgångar i en så
färsk klubb!
Tre ungdomar tävlar hittills men fler är på
ingång till nästa år. Ett viktigt arbete i den
lilla orten Lessebo, där ungdomarna inte har
så många andra fritidssysselsättningar, är
att med hjälp av träning och gemenskapen
i föreningen hålla ungdomarna borta
från bråk och droger. Tack vare ett via
Idrottslyftet finansierat projekt kan också
detta arbete fortsätta. En del materialinköp
har också finansierats med Idrottslyftet,
vilket annars kan vara mycket tunga investeringar för små föreningar.
I framtiden då? När jag ringer upp Christian
en sen fredagskväll är han och tittar på
en ny lokal till föreningen. Drömmen är
att komma bort från den kommunala hallen och ha en egen lokal för att själva få
bestämma och satsa på styrkelyftandet. Ett
stort steg för en förening som både öppnar
nya möjligheter men ökar insatserna och
riskerna. Fördelarna uppväger nackdelarna,
menar Christian och jag kan inte annat än
hålla med. Den glöd och kämpaanda som
genomsyrar klubben är svår att missa!
Karolina Arvidsson
Robert Boström
Christian Ask , Kim Gustafsson, Henrik Andersson ,
Joe Johansson, Linus Sjögren och Pontus Johansson.
10
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
TÄVLING
Mathas Lindh, lyftare från Karlstad AK och
Josef Eriksson. Josef hjälper Mathias tagga
inför en bänkpress.
Miia Liimatainen, lyftare från Örebro KK, drar
150 kg och personligt rekord i marklyft.
Länslandskamp
2011-0917 var det dags igen att möta
Norrmännen i ”Länslandskampen” Denna
gång i Karlstad. Glada i hågen for vi iväg
6st lyftare och matchare till Karlstad med
ett en enda tanke i huvudet, Norrmännen
skulle besegras. Länslandskampen är en
tävling mellan Styrkelyfts region Öst från
Norge och VSSFs lyftare. Tävlingen som i år
var den 3:e i ordningen gick i Karlstad och
KAK som arrangör, jag vill först och främst
tacka Lars Lindeberg och Patrik Karlsson för
ett mycket bra arrangemang.
Nu till själva tävlingen som är en tävling
där 2 ungdomar, 2 juniorer, 2 damer, 2
seniorer och 2 bänkpressare möts i en koefficient tävling. Nu till själva tävlingen och
det var en fröjd att som coach se alla lyftare
ta sitt ansvar och prestera kanonresultat.
Miia Liimatatinen som var tillbaka efter
skada tävlade ”nästan” raw hon körde med
lindor men fick ändå ihop 352,5 kg kanon.
Ulrika Johansson som tre veckor innan
tävlingen fick lunginflamation men ändå
ställde upp presterade 407,5 kg det kallar
jag att kämpa, tack tjejer. Sedan var det
Fredrik Forsells tur att lyfta även han var
för dagen raw, men han gjorde en kanon
tävling och fick ihop 567,5 kg trots det sena
inhoppet i laget. Jamal Alipour från KAK
född 1993 fick beskedet på fredags kvällen
att han skulle lyfta i tävling och ut ifrån
dessa förutsättningar gjorde han en mycket
stabil insats och fick ihop fina 460 kg.
Sedan kom våra storlyftare i form av
bröderna Lars och Per Berglund in och
visade att man som M1 kan fortfarande
prestera topp resultat. Lars hade dock en
mindre bra dag men fick ihop 707,5 kg i
klass 83 kg Per fick ihop 702,5 kg i klass 74
kg vilket också blev den bästa poängen i
hela tävlingen med 514p.
KAKs Mattias Lind var i topp form gjorde
830 kg i klass 105 kg vilket också belönades
med pris för bästa prestation i det Svenska
laget.
Sedan var våra bänkare och först ut var
Patrik Karlsson från hemmaklubben som
trots arm smärtor gjorde fina 225 kg i klass
93 kg sist ut var ännu en som fick göra ett
sent inhopp Johan Preiduls från ÖKK som i
bänk momentet gjorde fina 240 kg.
Matchen blev inte så spännande i år då
Sverige var för överlägsna, till slut blev poängen 3757p mot 3089p för Norge. Vi fick
på stående fot en inbjudan till nästa år och
det ser vi alla fram emot, Jag vill givetvis
också tacka alla som kom och tittade ”det
var faktiskt fullt i lokalen” och alla som
matchade oss och hjälpte till att heja fram
Svenskarna till seger.
Tommy Horvath
Jan Östlund
Ulf Brattlöf, coach Örebro KK, lindar sin syster Ulrika
Johanssons (lyftare ÖKK) knän på uppvärmningen.
Niklas Nordling, lyftare från Säffle
AK. Lindar knän på uppvärmningen.
VSSF
Josef Eriksson, coach från Hallsbergs
AK, och Patrik Karlsson,
lyftare från Karlstad AK.
Mattias Lind.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
11
TÄVLING
Veteran RM 2011
Man får uppleva både det ena och det andra
om man gillar att följa styrkelyfttävlingar
– till exempel se en del orter man annars
sällan hamnar i. I år hade Westbo AK valt
att lägga Riksmästerskapet för veteraner till
Töllstorpshallen i i Gnosö, som ligger inte
långt från Patrik Turessons firma, Turessons
CNC-Lego, som också stod för sponsring av
tävlingarna.
Något som skiljer veterantävlingarna
från andra är att det är svårt att förutse hur
hårda klasserna är och vilka som kommer
att dyka upp. Precis så var det i år. Trots
det bjöd fler av klasserna på lyftning av
hög klass och bataljer som inte avgjordes
förrän i sista lyften.
På Veteran RM dyker det också upp namn
som man hört både historier och skrönor
om läge, länge. Även om jag själv följt med
i styrkelyftet sedan mitten av 70-talet hade
jag till exempel varken sett Alf Regnander
eller marklyftsbjässen Håkan Fransson
lyfta förut.
Lördagen handlade om styrkelyft, söndagen
om bänkpress. Vi börjat med styrkelyftet, och
tar det från de yngre veteranerna.
Masters 1
Klass 59 vanns av Roger Engström från
Degerfors på 147,5 – 115- 172.5.
Klass 63 vanns av en kvinna, men vilken
kvinna! Riita Liimatainen skrapade ihop en
serie på 185 – 110 – 180. 185 i knäböj var
dessutom svenskt rekord i Masters 2!
Klass 66, Jonas Telegin från Nora AK: 205
– 140 – 235.
Klass 75 såg ut att bli en intern uppgörelse
mellan Degerforslyftare, Tomas Eriksson
och Håkan Tinglöf, men slutade lite snopet
med att Tomas Eriksson lyfte ihop 200 – 120
– 215 efter att Håkan bara fått sina böjar.
Klass 83 vanns av ännu en Degerforslyftare, Leif Joensuu, men efter en hård fight
med Stefan Andersson från Västra AK. Leif
vann till slut på serien 247,5 – 167,5 -250.
Klass 93 bjöd på bra lyftning men Stefan
Olsson från Katrineholm var egentligen
aldrig hotad. 285 – 190 – 285 lyfte han
ihop. Silvret togs av Christer Högström
som tagit sig ner till Småland ända från
Jokkmokks SLK.
Klass 105 vanns överlägset av Håkan Persson
från Ramdala på fina 315 – 217,5 -310. Klass
105 lockade glädjande nog hela 8 lyftare.
Mikael Hedesund, från Degerfors tog silvret
och Lars Höglander från Västra AK bronset.
Klass 120 vann Mikael Folkesson från Katrineholms AK. Han vann med 10 kilo
tillgodo på tvåan Patrik Ljung från Nässjö
AMK. Folkesson stod bland annat för den
något märkliga bänkpresserien 150 – 170 –
200 men gjorde vad han kommit till RM för
och vann till slut. Patrik Ljung, Nässjö AMK,
kom tvåa och gjorde först i marklyft 280,5
för nytt svenskt rekord i klassen och drogs
sedan även 290 kilo!
Masters 1 klass 120 plus vann Thomas
Adler från Södertälje, men bara med 2,5
kilo tillgodo på tvåan Christian Sture från
Göteborg KK. Båda böjde 310, Thomas
bänkade 230, Christian 240. I Marken
avgjorde herr Adler genom att dra 285
efter att Christian lyft 272,5.
Masters 2
Lättaste lyftarna fanns här i klass 66. Lars
Jansson från Nora AK vann på 160 – 110
– 170. Thomas Jacobsson från Malmö
Lyftarklubb knep silvret och Lars Svensson
från Vedum AIS bronset.
Klass 74 hade två deltagare, Tomas Berg
från Vedums AIS och Jorma Kortelainen
från Täby AK. Tomas tog hem guldet med
serien 227,5 – 130 – 220.
Klass 83 vanns inte helt oväntat av
Thomas Ring, som tävlar för Täby AK. 250
– 180 – 225 gav segern framför Tommy
Olofsson, från Sandviken och Sven-Åke
Albertsson från Trossö. Tomas 180 i bänk
var också nytt svenskt rekord i klassen.
Tomas Vasques från Östersund var tyvärr
den enda deltagaren i Masters 2 klass 90
kilo. Han lyfte fint och säkert och fick som
kvitto på det guldet efter en serie på 197,5
– 117,5 – 197,5.
Klass 105 vanns av en hemmalyftare,
Roland Lindblad från Westbo Atletklubb,
Roland lyfte ihop 230 – 145 – 215. Tvåa
kom Johan Swahn från TK Trossö.
Klass 120 vanns av Thomas Högberg
efter stabil och snygg lyftning och med en
serie på 290 – 175 – 292,5. Tvåa kom Tomas
Prispallen M2, 120 kilo.
12
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
Andersson, Vedum och trea Björn Ahlberg,
Jönköpings SK .
Bäst i Masters 2 plus 120 var Göran Andersson på ett enda godkänt lyft, 247,5 i
knäböj. Men ibland är det så, bara den som
ställer upp kan få godkända lyft…
Masters 3
Klass 66 vanns av en av Sveriges mest
meriterade och envisa lyftare, Arne Norrback
från Sandvikens AK var ensam i klassen men
lyfte tappert ihop serien 107, 35, 130.
I Masters 3 fanns inga lyftare i 74-kilosklassen, men i klass 84 fanns både LarsOlof Augustsson, tävlande för Nässjö AMK
och Vidar Aldorsson från Kalmar AK! Tyvärr
bommade Vidar Aldorsson ut sig i böjen så
det blev inte riktig fight. Herr Augustsson
gjorde dock en fin och godkänd serie på
200 - 130 – 160.
Klass 93 vanns givetvis av z Mattila från
Östersunds AK, 207,5 – 127,5 – 247,5 blev
Karis vinnande serie det här året. Även de
andra i klassen gjorde bra ifrån sig. Anders
Mattson från Lunds TK och Björn Morén
fick båda totalen 505 men Anders vann på
lättare kroppsvikt. Arnold Boström missar
aldrig ett tillfälle att dra på sig trikån, tog
fjärdeplatsen på sammanlagt 405 kilo.
Även klass 105 hade en väntad och
välförtjänt vinnare, Katrineholms AK:s
eviga vinnarmaskin Tomo Barkovic vann
på 240 – 165 – 250. Tomo såg ut att ha
mer att ge i böj, men hade Alf Regnander,
tävlande för Falkenbergs KK, fått sin första
bänkpress godkänd hade Tomo kanske
varit hotad i alla fall i bänkpressmomentet.
Klass 120 vanns av alltid lika trevlige
Hans Ring, som tävlar för Katrineholm trots
att han nuförtiden bor många mil därifrån.
Den här gången fick Hans ihop 230 – 175 –
255. Inte illa av en M3a! Två kom Sven-Erik
Wallin från Sandviken, 175 – 140 – 200.
Plusen i M3an samlade tre starka
profiler: Håkan Fransson, Georg Boström
och Christer Trygg från i tur och ordning
Degerfors AK, Södra TK och Smedjebackens
AK. Tyvärr bommade Christer Trygg ut sig,
han kom helt enkelt aldrig ner i djup, och
lämnade över till Håkan och Georg att
slås om saken men fighten blev lite ojämn
Klass M3, 93 kilo, med Östersunds
Kari Mittala högst upp på pallen.
TÄVLING
eftersom Håkan Fransson fick ihop 420 kilo
mot Georgs 300.
Bänkpress Masters 1
Lättaste i M1ans bänkpress var Jonas
Telégin från Nora AK i klass 66 (var är
alla lätta män?). Han fick sina två första
bänkpressar godkända och fick ihop 137,5.
2,5 kilo mindre än dagen innan…
Även klass 74 hade en deltagare, Lars
Carlsson från Filipsstads AK vann på sitt
enda godkända lyft – 150 kilo.
Klass 83 samlade fyra tävlande. Här vann
Kenneth Möllersten från Nora AK på fina
185 kilo, två Ola Carlsson från Säffle AK och
trea Stefan Lindström från Södertälje AK.
93an: vanns av Christer Högström som
alltså fick med sig både ett silver i styrkelyft
och ett guld i bänkpress hem till Jokkmokk.
Ulf Branheim knep silvret på 100 kilo! Uffe
gjorde det utan bänkpresströja för att sedan i tur och ordning bomma både 160 och
167,5. Men ibland kan alltså 100 kilo räcka
för att vinna ett silver på RM.
105-kilosklassen samlade hela åtta bänkpressare. Vann gjorde Tommy Johansson,
Nora AK, på 210 kilo, tvåan Magnus Högberg Örebro KK, lyfte lika mycket men
vägde mer. Trea kom Niklas Karlsson, Sandvikens AK, med 197,5 kilo.
120 kilosklassen: bänkpresshjälten Conny
Blomgren från Södertälje AK vann nästan
nonchalant genom att göra sitt ingångslyft
på 280 kilo. Två blev Mikael Aronsson från
Borlänge AK på 197,5 kilo, Patrik Johansson
från Finspång klarade sin ingångsvikt i tredje
försöket och blev som belöning för det trea.
Plus 120: etta Thomas Svanelid, Säffle AK
på 275 kilo, två Mats Hedberg, Landafors
SK på 232,5 och trea Thomas Adler från
Södertälje på 230 kilo.
Örebro KK på 175 kilo.
I klass +120 tog Krister Simonson från KK
Eleiko guld med 167,5 kilo.
Bänkpress Masters 2
Starkaste lyftaren i klass 57 var kvinna, RMdebutant och medlem av lyftarfamiljen
Boström. Annika Boström bänkade 40 kilo.
I klass 66 vann Mats Nilsson från Bollnäs
SK med 120 kilo. Tvåa Tony Degrell, Westbo
AK på 115.
Klass 74 vanns av Roger Lundberg från
Westbo på 160 kilo, två Carl-Göran Olofsson
från Falkenbergs KK på 127,5 kilo.
I 83-kilosklassen blev det riktigt spännande i en uppgörelse mellan Jukka Saunamäki, Södertälje och Tomas Ring från
Täby Båda fick bara sina ingångsvikter – 170
för Tomas och 190 för Jukka, sedan började
Ring jaga men den här gången räckte det
inte. Guld till Saunamäki! Trea blev Donald
Karlsson från Filipstad.
93an vanns av Conny Andersson på 200
kilo, tvåa Ronald Bengtsson från Täby på 175
kilo och trea Leif Keyser, från Säffle på 170.
105an vanns väntat av Jukka Murtavara
från Ramdala på 200, tvåa kom en man som
gör sin första styrkelyftsäsong på nästan 25
år – Mats Lodfelt som tävlar för Sundbybergs
TK. Trots lite RM-nerver fick han tre godkända
lyft och slutade på 185 kilo. Trea kom Rolle
Lindblad, Westbo, på 145 kilo.
Klass 120 hamnade i Filipstad tack vare
den lika skäggige som grove Björn Iverssen.
Även om det inte gick riktigt som Björn ville
så blev det i alla fall guld på 245 kilo. Tvåan
Morgan Billman, Falköping, gjorde klart
godkända 182,5. Trea Tommy Horvath från
Bänkpress Masters 3
Britten Fernström, som tävlar för Täby AK,
var enda kvinnan i M3an och enda tävlande
i klass 63 men imponerade genom att
bänka hela 65 kilo!
Klass 66 vanns av Arne Norrback på 37,5
kilo.
Klass 74 vanns av Börje Eriksson från
Smedjebacken på 100 kilo jämt.
I 84:an vann Allan Eriksson från Härnösands AK på 150 kilo.
93an vanns av Alf Bengtsson från Borlänge
AK på 155 kg. Tvåa Daniel Pasternak från
Stockholms AK på 115 kilo. Trea – en
Boströmare igen – Arnold Boström på 25 kilo.
Klass 105 vann Kenneth Mattson, tävlande för Borlänge AK, på 170 kilo. Två kom
Per Holmberg, Täby, på 112,5 kilo.
I klass 120 vann ASK Eskilstunas profil
Niilo Maliniemi på överlägsna 230 kilo. Två
Hans Ring, Katrineholm, på 180 kilo och
trea Mujir ElAlami på 160 kilo.
I plussen var Georg Boström enda tävlande. Med Södra TK på trikån och med en
vikt på 134,20 defilerade han genom en
enda, men vinnande, bänkpress på 75 kilo.
Sammanfattningsvis tror jag att många
håller med mig när jag vill tacka Westbo
för ett bra arrangemang i en lokal som
lämpade sig väl för ett RM – eller SM om
det är det nästa gång…
Mats Löfström
Styrkelyft M3, 105 kg.
Styrkelyft M3, +120 kg,
Håkan Fransson och Georg Boström.
M2, 66 kg. 1:a Lars Jansson, Nora AK, 2:a Tomas Jacobsson,
Malmö lyftarklubb och 3:a Lars Svensson, Vedum AIS.
Styrkelyft M2, 83 kg.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
13
ANKIS KOST
Socker - ska det vara fruktos, glukos eller sackaros?
Debatten om socker går som vi vet på högvarv
i media, och det råder stor oenighet mellan
inte minst GI- och LCHF-förespråkare. LCHFförespråkarna framhåller att fruktos i ren form
är fettbildande, sänker insulinkänsligheten
och ökar risken för metabola syndromet. GIförespråkarna vidhåller att fruktos är ett ”lågGI-socker” och därför är bättre än sackaros.
Många räds den så kallade högfruktossirapen,
som används för att söta livsmedel såsom läsk
och godis - kan den ha ett bovaktigt finger
med i spelet i den ökade ohälsan? Samtidigt
hör idrottare att snabba kolhydrater är bra
efter träning. Området är minst sagt komplext,
så här ska jag göra ett försök att räta ut några
frågetecken. Är fruktos onyttigt? Är det bättre
att äta sackaros? Och vilken sorts kolhydrater
är egentligen att föredra efter träning?
Livsmedelsindustrin gödslar med socker
Genom att livsmedelsindustrin idag har
stor och billig tillgång till socker i olika
former så gödslar man i stort sett med det.
Det gör att vi får i oss socker i olika former
och i mängder som inte rimmar med vår
fysiska aktivitet överlag. Som det verkar kan
fruktos vara en större bov i dramat än glukos,
eftersom fruktos enkelt uttryckt upplevs av
kroppen som om det vore ett fett. Fruktos
betraktas i diverse kretsar som något av det
mest ohälsosamma man kan äta, vare sig
man äter ett äpple eller vräker i sig ett halvt
kilo choklad.
Inte överens om fruktos
Det är helt nödvändigt att ifrågasätta uppfattningen om fruktosets ohälsosamma effekter ur ett mängdperspektiv. Det säger sig
självt att ett äpple näppeligen har samma
effekt på kroppen som ett halvt kilo choklad,
även om båda livsmedlen innehåller fruktos.
Men det får heller inte slå över åt andra
hållet där man försöker friskriva fruktos från
några betydliga effekter. I sin reviewartikel
från 2008 jämför White* (1) fruktos med
andra energigivande sötningsmedel och
konstaterar att mängden fruktos i de
varianter av högfruktossirap som används i
störst utsträckning inte skiljer sig så mycket
från vanligt socker. (I USA är användningen
av högfruktossirap mycket utbredd, men i
EU är vi lite mer sparsamma även om vi kan
finna livsmedel som innehåller denna form
av kolhydrater.)
• HFCS*-42: 42 % fruktos, 53 % glukos
• HFCS*-55: 55 % fruktos, 42 % glukos
• Sackaros: 50 % fruktos, 50 % glukos
• Invertsocker: 45 % fruktos, 45 % glukos
• Honung: 49 % fruktos, 43 % glukos
(Efter: White J, 2008 (1))
• HFCS står för högfruktossirap efter eng. high fructose corn syrup
I sammanställningen ovan kan vi se att
högfruktossirapens andel fruktos ligger på
runt hälften, precis som sackaros (vanligt
14
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
NÅGRA VANLIGA KOLHYDRATER
Monosackarider* (enkla sockerarter):
Fruktos: fruktsocker
Glukos: druvsocker.
Disackarider* (dubbla sockerarter):
Sackaros: ”vanligt” socker
Laktos: Mjölksocker
Oligosackarider
Fruktaner
Polysackarider
Stärkelse
Kostfiber
Anki Sundin
*När det står ”sockerarter” på
innehållsförteckningen så är de mono- och
disackarider som avses.
socker). Det betyder att vi inte får i oss så
mycket mer fruktos från livsmedel som
är sötade med högfruktossirap än med
sackaros. Därmed menar White att HFCS inte
ska betraktas som särdeles ohälsosamt. Så
långt stämmer resonemanget.
Så mycket socker äter vi
Han återger också konsumtionssiffror som
anger att intaget av tillsatta sockerarter i
kosten inte har förändrats nämnvärt (om
något till och med minskat med en procent)
sedan 1970-talet. Istället pekar han på att
fettintaget enligt samma konsumtionssiffror
ökat med 5 % och konstaterar att ”det är
välkänt att fett bidrar till övervikt och fetma”.
Han vill således göra gällande att intaget av
fruktos inte har ökat de senaste decennierna
trots att man nu för tiden använder
högfruktossirap för att söta läsk och liknande
livsmedel med, och att det därför inte kan
vara denna komponent som bidragit till den
eskalerande överviktsproblematiken.
USDA har andra siffror
Dessa siffror rimmar dock inte alls med
dem som USDA (2) uppger. Statistiken som
USDA huserar över gör snarare gällande att
konsumtionen av tillsatt socker har ökat
med 23 procent från 1983 till 1999 och
motsvarade 103 pounds (ca 46,7 kg) per
person och år 1999. Med tillsatt socker avses
här sackaros, högfruktossirap, invertsocker,
honung och liknande. Det innefattar inte det
socker som finns naturligt i mjölk eller frukt
och andra vegetabilier.
Var sjätte svensk sked är sockrad
Statistiken i Sverige anger i sin tur att
sockerförbrukningen per person och år
här legat ganska stabil kring 40 kg sedan
1980-talet (5). Jordbruksverket uppger att
totalkonsumtionen (både direktkonsumtion
och uppskattat sockerinnehåll i sylt, konfektyr och andra livsmedel) var 41,6 kg per
person år 2006 av socker och sirap. Ener-
giintaget har ökat med 4% sedan 1980, och
av vårt energiintag kommer 16% från läsk,
godis, choklad och liknande livsmedel. Det
betyder att ungefär var sjätte sked vi stoppar
i munnen är sockrad.
Avsnittet där White fäller sig själv
White ifrågasätter i sin artikel inte huruvida
ett överdrivet intag av något energigivande
näringsämne leder till övervikt, utan snarare
om fruktos specifikt är mer skadligt ur det
perspektivet än vanligt socker. Han menar
att det varit en hel del oväsen om de olika
metabola vägarna som glukos och fruktos
har, och avser hur fruktos genar förbi
glykolysen och istället ökar produktionen av
fett. Han argumenterar som följer:
”There are, however, several points of intersection where the metabolism of fructose and
glucose interchange. This metabolic flexi-bility
works to man’s evolutionary advantage by
allowing a variety of food and energy sources
to be processed efficiently.”
Det faktum att metabolismen är flexibel,
det vill säga att kroppen använder de
näringsämnen och den energi vi konsumerar,
är dock inte det vi egentligen diskuterar. Att
oxidationen av kolhydrater automatiskt blir
högre när vi konsumerar en större andel
kolhydrater och vice versa känner vi till och
har accepterat. Och här fäller han sig själv i
samma stycke:
”It is only when any single nutrient is
consumed to excess and overwhelms the
body’s metabolic capacity that untoward
consequences occur.”
För idag är det knappast någon som ifrågasätter att genomsnittspersonen konsumerar
mer socker än vad som är hälsosamt, vilken
form det än kommer i - oavsett vilka siffror vi
använder som underlag.
Högfruktossirap är nog inte skadligare än
sackaros
White skriver vidare i sin artikel, att om HFCSfetmahypotesen vore korrekt, skulle det vara
ANKIS KOST
något kvantitativt unikt med HFCS som inte
finns i sackaros. Så är inte nödvändigtvis
fallet, eftersom mängden fruktos i HFCS-42
respektive -55 är ungefär hälften, precis som
i sackaros. Hans slutsats är att övervikts- och
fetmastatistiken inte skulle förändras om
man återgick till att söta läsk och liknande
produkter med sackaros istället. I det är
jag också benägen att hålla med - vare sig
socker eller HFCS är nyttiga för kroppen i de
mängder som dessa kolhydrater konsumeras
i genomsnitt.
Men vi konsumerar fortfarande för
mycket tillsatt socker
Vi vet att fruktos tar en annan metabol
väg än glukos, och påverkar blodfett och
mättnadssignaler annorlunda än glukos.
Det betyder sannolikt inte att vi skulle lösa
problemet med övervikt och fetma genom
att byta ut sackaros och HFCS mot glukos,
men det visar med önskvärd tydlighet att ren
fruktos inte ska betraktas som ett ”nyttigare”
sötningsmedel och att vår genomsnittliga
konsumtion av sockerarter behöver minska
som ett led i att återfå folkhälsan.
Vare sig man går efter USDAs eller
Jordbruksverkets siffror har konsumtionen
av energi ökat och genomsnittspersonens
intag av socker är oförenlig med god hälsa.
Tillsammans med andra livsstilsfaktorer har
det bidragit till den överviktsproblematik
som finns idag.
Konsumtionen av socker, oavsett om det
kommer i form av fruktos, glukos, sackaros
eller HFCS, är att betrakta som hälsosam,
och ingen av dessa produkter är bättre än
den andra. Det är en viktig och avgörande
aspekt som jag menar att många missar när
de diskuterar sockrets vara och icke vara.
Socker och träning
Att folk i allmänhet konsumerar mer socker
än som kan betraktas som hälsosamt är alltså
klarlagt. Däremot skiljer sig som bekant den
som tränar hårt mycket från allmänheten,
och här kommer en annan aspekt in i
bilden. Kolhydrater, oavsett i vilken form
de kommer (fruktos undantaget) bidrar
till en hormonell miljö som är gynnsam i
träningssammanhang. Under träningen
ger kolhydrater energi, och efter träningen
stimulerar de insulinfrisättning, som gynnar
muskelproteinsyntesen. Jag vill påstå att
elitidrottare och andra som tränar på en hög
nivå mycket väl har ”plats” i sin kosthållning
för en hel del socker. Kakor, bullar och glass
gör sannolikt inte lika stor skada hos en
vältränad person på lång sikt än hos en
stillasittande. Snarare kan det vara positivt
ur ett energiperspektiv att en person som
ligger i hårdträning faktiskt äter lite sötsaker
då och då, eftersom det också tenderar att
stimulera aptiten hos en del. Däremot är
okynnesätande av stora mängder socker var
och varannan dag nog inte att betraktas som
positivt, eftersom det riskerar att ta plats för
essentiella näringsämnen. Det är ju ganska
lätt att komma upp i ett stort energiintag,
men att komma upp i tillräckliga mängder
näringsämnen såsom vitaminer, mineraler
och antioxidanter är svårt om man väljer
framför allt utrymmesmat att mätta sig med.
Att inta snabba kolhydrater direkt efter träning
behöver heller inte vara nödvändigt, särskilt
inte för lyftare och andra kraftidrottare.
Ett intag av (livsmedel med) essentiella
aminosyror verkar kunna ge en anabol
hormonprofil även utan kolhydrater, och
påfyllnad av glykogenlager kan lika gärna
ske med hjälp av långsamma kolhydrater
under förutsättning att man har runt åtta
timmars vila mellan två träningspass. Vidare
är det inte ens säkert att kolhydrater i de
mängder som rekommenderas för idrottare
än optimala, eller ens att kolhydrater är
nödvändiga, för goda tränings- och tävlingsresultat. Många av oss presterar bra på
kolhydrater, men det är inte säkert att en
kolhydratrik kost måste vara bättre än en
kolhydratfattig dito, så länge energiintaget
är tillräckligt högt. Tyvärr saknas idag
långtidsstudier på idrott och olika mängder
kolhydrater i kosten, så det går inte att dra
några vetenskapliga slutsatser på området.
Däremot finns det en del data på anektotisk
nivå som borde öka intresset för att på allvar
studera detta under kontrollerade former.
Ett antal idrottare hävdar som bekant med
bestämdhet att de upplever både god hälsa
och bra prestationer utan att äta särdeles
mycket kolhydrater. Det tål att undersökas
vidare.
Sammanfattning
Inget socker är att betraktas som nyttigt, när
vi pratar om hälsa i allmänhet. En person
som tränar mycket behöver dock inte vara
lika återhållsam med sin sockerkonsumtion
än någon som knappt tränar alls. Det beror
i första hand på att energiomsättningen
är högre och att mer socker därför får
”plats” i kosthållningen. I andra hand bidrar
kolhydrater i sig till en anabol hormonmiljö
i samband med träning. I tredje hand
kan smaken av sötma stimulera aptiten,
vilket kan vara positivt för den som annars
kan ha svårt att äta tillräckligt mycket.
Däremot får sockersötade livsmedel aldrig
utgöra en så stor del av kosten att det
blir svårt att få i sig tillräckligt mycket av
essentiella näringsämnen. Det saknas idag
långtidsstudier på hälsa och prestation för
olika mängder kolhydrater i kosten, och här
är vi därför hänvisade till att prova oss fram
till en kostregim som vi upplever fungerar
för oss på individnivå. En del trivs med att äta
kolhydrater inklusive en del socker utan att
det nödvändigtvis behöver vara skadligt för
oss. Andra föredrar mindre kolhydratstinna
livsmedel och rapporterar fortsatt god
prestation på en sådan kostregim.Z
*För sakens skull kan jag nämna att
jävsförhållande med industrin har deklarerats
i Whites artikel, eftersom han verkar som
konsult för densamma. Ett jävsförhållande
måste inte automatiskt betyda att innehållet
i en given artikeln inte är trovärdig, men kan
vara bra att bära med sig när man läser ett
material. I det här fallet vill White hävda att
det inte har skett någon ökning av intaget
av tillsatt socker i befolkningen överlag,
men statistiken han använder som underlag
är inte desamma som USDA använder i sin
rapport (2). Han nämner inte ens att det
finns en diskrepans i statistiken beroende på
vilken källa man använder, vilket betyder att
han avsiktligt valt att använda den statistik
som passar hans ändamål här.
Anki Sundin
Referenser
1: White JS. Straight talk about high-fructose corn
syrup: what it is and what it ain’t. Am J Clin Nutr.
2008;88(suppl):1716S–21S.
2: USDA, rapport tillgänglig från http://www.ers.usda.gov/
Publications/SSS/Aug05/SSS24301/
3: Monsivais P, Perrigue MM, Drewnowsi A. Sugars and
satiety: does the type of sweetener make a difference? Am
J Clin Nutr. 2007 Jul;86(1):116-23.
4: Riksmaten 1997-98, tillgänglig från: http://www.slv.se/
sv/grupp1/Mat-och-naring/Matvanor---undersokningar/
Vuxna/Riksmaten-1997-98/
5: Jordbruksverket: Konsumtion av livsmedel och dess
näringsinnehåll. Statistikrapport 2008:1. Tillgänglig från:
http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/
Statistik,%20fakta/Livsmedel/2008:1/20081_ikortadrag.htm
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
15
TÄVLING
EM i Bänkpress 2011-09-03
Tjeckien, närmare bestämt i Pilsen, blev
det slutgilltiga när bänkpress EM skulle
avgöras, Ukraina blev inställt, vilket var
tråkigt, då det alltid är trevligt med platser
som man inte sett och upplevt.
Arrangemanget var som vanligt mycket
bra, med ett modernt hotell och tävlingarna
på hotellet, mycket bra ordning på tävlingen.
Denna EM skulle Sveriges herrar vinna
i Nationskampen, Herrarna blev slagen
av Ryssland på VM med 9 poäng, denna
gång skulle avståndet krympa betydligt,
men vi fick se oss slagna med 2 poäng av
Ryssland, Finland fick samma poäng som
Sverige, men på Herrsidan har vi dubbelt
så många europamästare som Finland , så
2 platsen tillföll Sverige.
Damerna gick in på en hedrande 3 plats
trots avsaknad av en dam i laget, samt en
utbommning.
74 Christian Hedman, såg ut att vara i
bra form och väldigt välväxt, för dagen
73.80 kg, styrkan fanns där o ett silver blev
det, samt en brusten tröja, det var ett tag
sedan man såg det.
Christoffer Alman, junior och antagligen
en att räkna med, i dessa sammanhang, i
framtiden, han dras med en efterhängsen
ryggskada så styrkelyftandet har fått vila,
vilket är väldigt tråkigt då Christoffers
kapacitet ock utvecklingspotensial i styrkelyft har varigt mycket god, en 5 plats blev
det för dagen, som lika gärna hade kunna
vare en bronspeng på kroppsvikt, då dessa
vikter finns i honom.
83 kg där Johan Forssman, skulle försvara
Sveriges färger, blev det inte vad vi tänkt
oss, efter 3 icke godkända lyft var det ett
16
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
faktum, bara att acceptera och komma
igen.
93 kg klassen som var bland det värsta
som skådats på VM, såg lite tamare ut denna
gång, endast Jan Wegiera, VM 4 kom till
start, men den gubben är inte att leka med,
det vet vi av tidigare erfarenhet, Mikael
Lundin kämpade, men det ville sig inte
denna gång, styrkan fanns inte för dagen.
105 Stefan Jamroz, ändrade podiet,
kraftigt revanchsugen efter det snöpliga
slutet på VM, och erfarenheten talar denna
gång för en säker vinst. Ingången sätts
till 297,5 vilket är ER får inte första med
sig, sätter den i andra Slovaken Denis
Tangelmyer begär 297.5 i sista, Stefan
har begärt VR, Denis sätter sin och pga
kroppsvikten måste vi då sänka, för att
säkra segern, 298 kg o nytt ER.
120 Marcus Hirvonen och Conny Blomgren, Marcus dammade till med 305 i första
lyftet, sen var det klart för dagen i 120 vart
guldet skulle gå, en 4 plats till Conny i
debuten i landslaget av 13 startande är
inte illa, Södertälje är en målmedveten
skara människor, som kommer att komma
på bred front i lyftarsverige.
63 Josefin Wernquist, inte mycket att
göra åt bommarna, det är hårfint ibland,
kan man tycka, men du kommer igen.
72 Karolina Arvidsson, en riktig fighter,
skakade om ryskan ordentligt denna gång,
men fick se sig slagen med endast 5 kg, så
målet är inte ointagligt, ett silver blev det.
84 Maria Johansson, vilken känsla när
Maria sätter sista bänken, på 165 kg o slår
Ilja Strik, rankad 1 2004-2010, jag minns
när Maria, sa att hennes mål var att slå Ilja,
jag tänkte att, ja det tar tid det, nu gjorde
Maria det, 3 års målmedveten träning och
vilja att förändra ock utvecklas, har gjort
att Maria uppnått Nirvana. Antagligen en
mycket förstående pojkvän, Mikael har
också en viktig roll i detta sammanhang.
+84 Världsmästarinnan Sandra Lönn,
mäktade inte för dagen med en riktigt grov
ryska, som lekte upp WR 205, såg ut att
finnas mycket mer att ge från hennes sida,
men ett silver till i samlingen fick Sandra.
Ett stort tack till alla klubbar och ni som
hjälpt era nära o kära att ta sig hela vägen
in i Landslaget, era uppoffringar är stora
det vet vi, utan er skulle inte Sverige ha den
vind i seglen som vi har.
Tack Marcus o Andreas, Sverige tackar för
en ovärderlig insats i världsklass, Domare,
Lars-Gunnar Olsson, inte att förglömma, tack.
Michael Gradin
Förbundskapten
Andreas Lind.
Stefan Jamroz Sr, L-G Olsson
och Stefan Jamroz Jr.
Styrelsens starkaste!
Jukka Saunamäki
och Conny Blomgren.
Johan Forsman, Christoffer Alman
och Mikael Lundin.
FÖRBUND
Idrottslyftet
Idrottslyftet kan göra stora skillnader för
en förening när det gäller möjligheten att
rekrytera och behålla sina medlemmar. I
år (år 5) så har förbundet fått medel i två
potter, först en del att dela ut fram till
nyår, sedan kommer ytterligare medel
som sträcker sig under hela år 2012. Alla
föreningar har möjlighet att söka oavsett
storleken på den egna verksamheten. Mer
information går att få på hemsidan eller
om ni ringer kansliet!
Här följer några historier där idrottslyftet
varit en viktig del.
Angelica Brage
om i Sverige att lyfta fram vår idrott då det
finns enormt med talanger där ute som inte
har hittat ner i ”källaren”.
När jag skrev ansökan till idrottslyftet ville
jag en enda sak och det var att få resurser att
nå ut till fler, vilket är en av de huvudsakliga
inriktningarna som idrottslyftet har. Hur
når man då ut? Det finns givetvis enormt
mycket olika sätt. Det jag beslutade mig för
att göra var att kontakta kommunens alla
skolor för att erbjuda dem att komma till
oss under en idrottslektion för att testa på
styrkelyft. Och där måste jag säga att jag
blev otroligt positivt överraskad över hur
intresserade dessa ungdomar har varit. Det
här sättet upplever jag har varit en otroligt
bra väg att marknadsföra vår idrott på.
Under lektionerna har vi även informerat
om våra gemensamma träningstider där
vi välkomnar alla oavsett ambition på att
eventuellt börja tävla eller ej. Jag tror även
att det här är en styrka vi har runt om i
våra klubbar att vi eftersträvar att träna på
samma tider i den utsträckning det går. Då
mötts alla nivåer för gemenskap och bästa
möjliga hjälp för nybörjare att få träna in
rätt teknik från början, vilket var något jag
saknade enormt när jag började. Fördelen
med att vinna ett intresse hos någon är även
att den i sin tur är en gyllene marknadsförare
genom att få med sina vänner att testa på.
Det finns även mycket att vinna i att
upprätta samarbeten med andra föreningar.
Vi besitter en enorm kunskap som vi kan
förmedla till andra idrotter när det gäller deras
off season träning. Det är få idrotter som inte
gynnas av att träna våra tre moment. Jag har
därför informerat föreningar om möjligheten
att bedriva den delen av sin träning hos oss.
Jag har bland annat fått möjligheten att an-
Angelica Brage heter jag och tävlar för Öjeby
AK. Jag började med styrkelyft i slutet av
2006, då tränade jag själv i och med att det
inte fanns någon förening i min hemstad
(Linköping). ”Kan Själv” är kanske inte den
bästa ingrediensen för att bli duktig i vår
idrott. Efter att ha tragglat på själv i drygt
ett år flyttade jag till Uppsala för studier och
byte 2008 förening från Jönköpings SK för
att börja tävla för Köpings AK, det var en bit
att pendla men lyckan att få träna med andra
lyftare var nog så värd. Det blev även en hel
del resor till Stockholm och Sundbybergs
TK. En del som är så solid med vår idrott är
det bemötande jag upplever att man får
runt om bland Sveriges klubbar, familjärt är
ett bra ord. Slutligen men kanske inte som
sista destination bor jag nu uppe i Piteå
sedan två år. En flytt som många närstående
ifrågasatte, att flytta nästan 100 mil upp i
landet enbart för styrkelyft är kanske inget
som den icke inbitne har förståelse för.
Jag har under åren som juniorlyftare haft
den stora äran att både få tävla nationellt och
på 7 internationella mästerskap och hoppas
givetvis på att det ska bli fler framöver som
senior. Styrkelyft är för mig inte bara en
idrott, det är glädje, besvikelse, gemenskap
och en förbannat stor del av mitt hjärta!
Det här reportaget ska dock inte handla
om mig utan om vår framtid, ungdomar
och juniorer genom att berätta lite om den
ungdomssatsning vi i Öjeby AK har bedrivit/
bedriver genom stöd från idrottslyftet.
Många som börjar med styrkelyft kommer
antingen från någon annan idrott eller
halkar in på ett bananskal. Vi har därför ett
stort ansvar och en spännande uppgift runt
Hendrik Nilsson.
Hej jag heter Hendrik Nilsson. Jag är 16 år
fyller 17 den 24 november. Jag började med
styrkelyft när jag började i sjuan på hösten.
Hur jag började var så att Johan Swahn
tränade på onsdagar i Rödebygymmet och
hjälpte till med nybörjare där och jag hade
precis börjat och ville ha lite hjälp med
bänkpress. Men han visade mig knäböj och
marklyft med och då fastnade jag för det. Men
det jag fastnade för mest var att alla ställde
upp för en när man behövde hjälp speciellt
Mattias Nilsson han gjorde väldigt mycket för
mig när jag började. Nu tränar jag 3-4 gånger
i veckan mellan 2-4 timmars pass. Det roliga
med styrkelyft är att man har alltid någon att
Mattias Nilsson
träna med och man märker på sig själv hur
man förändras både fysiskt och psykiskt. Det
bästa är ju att man blir större och bredare det
är rätt skönt faktiskt!!. Min bästa placering
på tävling är första plats på SM men fick
inte vara med på Nordiska för dom redan
hade valt ut dom som skulle vara med!. Mitt
bästa resultat är 200 kg i knäböj på tävling
och 90 kg i bänkpress och 190 kg i marklyft
på tävling mitt bästa resultat sammanlagt
är 460 kg och 346 poäng sammanlagt. Lite
allmänt jag skulle inte kunna klara mig utan
min pappa som ställer upp och kör mig till
mina tävlingar och hjälper mig med mina
knälindor. Men nu blir det att ladda till bänk
DM som är den 8 oktober och hoppas att det
går bra denna gången. Bänkpress är ju inte
Mattias Nilsson.
Öjeby AK.
litas för att träna ett flicklag i handboll där
inte mindre än tre av dessa valde att ställa
upp på U&JSM 2011. En av dem har fallit in
i ”förälskelsen” för styrkelyft och har valt att
lägga handbollen på hyllan.
Det jag vill säga med det är givetvis inte
att vi ska stjäla från andra idrotter men att
det finns intresse bara vi vågar och kanske
framför allt tar oss tiden att vissa att vi finns.
Vi har som ett led i att marknadsföra oss
även anordnat en bänkpresstävling på Piteå
Dansar och Ler som är en gatufestival här i
stan. Mina tips är att ta alla tänkbara tillfällen
för att nå ut, för intresset finns definitivt, det
gäller bara att vissa att vi finns!
Genom stöd från idrottslyftet har vi
kunnat bedriva säker träning med rätt typ
av utrustning och kunnat se till att det alltid
finns minst en representant/instruktör på
plats för att finnas till hands med teknik
hjälp och stöttning för att dessa ungdomar
förhoppningsvis slutligen ska ta steget upp
på podiet!
Det är ideellt arbete och en jäkla massa
tid, men när man får vara en del av dessa
lyftares känslor både i med och i motgång är
det utan tvivel värt det!
precis min bästa sida, har jättesvårt i att öka i
det men knäböj har jag jättelätt att öka i och
det är ju i och för sig min favoritgren!!
Hendrik Nilsson.
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
17
FÖRBUND
Anders Henriksson
Det här är Anders Henriksson, Täby, 36 år
gammal. Anders började träna när han
var 19 år. Innan dess så höll han på med
jujutsu. Från jujutsun fick han med sig
disciplin och tävlingserfarenhet. Så 2000
så gjorde han sin första bänk tävling. Bänk
visade sig vara ett moment som Anders
var grymt duktig i. Anders tävlade givetvis
med bänktröja också en sjätte plats på VM
är hans främsta merit i klass 110 kg. Anders
har även tävlat klassikt nu både i bänkpress
och även i styrkelyft. Anders visade grym
form på Riksmästerskapen i Lund. Han vann
klass 93 kg på 190 kg. Varför satsning bara
i bänkpress? Då svarar Anders att det tar
väldigt mycket tid att träna styrkelyft och det
är svårt när man jobbar heltid och när man
har familj. Frågan om det blir mer tävlingar
med bänktröja är osäker. Blir det SM-status
nästa år i klassisk bänkpress så kommer han
att satsa på det och han hoppas också att det
blir tävlingar internationellt också.
- Mina mål nu är att ligga 30 kg före
min träningskompis Anders Fransson
säger Anders och skrattar. Sen hade det
ju varit kul om man kunde vara med och
slåss internationellt om bra placeringar på
mästerskap. Men då måste det ju komma fler
tävlingar i klassisk bänkpress och det hoppas
jag att det kommer. En annan förutsättning
för min del är också att del blir en serie nästa
år hälsar Anders Henriksson.
Anders Henriksson.
TÄVLING
U/J VM 2011 Moose Jaw, Kanada.
Efter en lång resa var det skönt att börja
med två dagar ledigt, med bland annat
besök i centrala Moose Jaw och även ett
besök i Al Capones tunnel.
På torsdags morgonen satte tävlingen
i gång för svensk del. Det var det Frida
Leandersson i klass -63 kg. ungdom, som
var först ut på flaket.
I knäböj gick vi in på 135 kg. Lyftet blev
godkänt med 3 vita lampor. Andra försöket
sattes till 140 kg. och även här blev det 3 vita
lampor. I tredje försöket blev 145 kg. för tungt.
Lite teknik missar men ändå pers. med 5 kg.
I Bänkpress sattes ingången 70 kg bra för
3 vita lampor. I andra 75 kg och även där
3 vita. Till tredje försöket begärdes 77,5 kg.
och resultatet blev 3 vita lampor och pers.
med 10 kg.
Mark ingång på 142,5 kg. blev godkänd
3-0. I andra begärdes 150 kg. även det
godkändes 3-0. Inför sista marklyftet
begärde vi 162,5 kg. för att ta brons
medaljen totalt, men det tyvärr blev det
för tungt. Men ändå ett pers. med 15 kg.
Totalt blev det en fjärde plats med 367,5
kg. sammanlagt. Bravo.
Frida med sina blott 16 år var yngst i
klassen.
På efter middagen tävlade så Niklas
Nordling i klass -74 kg. ungdom.
Tyvärr så fungerade inte knäböjen för
Niklas. Första var för grund, andra var i djup
men en sänkning förstörde det försöket
och tredje var åter för grund… En väldigt
blek och besviken Niklas och helt utan
energi fick tändas om för bänk och mark.
I bänken var ingången satt till 127,5 kg.
vilket belönades med 3 vita lampor. Efter
höjning till 132,5 kg i andra fick han 2-1
rött, likaså i tredje försöket. I båda sista
lyften var det vänster fot som lyfte lite från
flaket men det blev ändå pers. med 2,5 kg.
Marklyftet inleddes med 225 kg. 3-0 vitt.
Även i andra försöket på 237,5 kg. blev
belöningen tre vita lampor. I tredje höjde
vi till 242,5 kg. för silver i mark och även här
18
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
blev det tre vita lampor och pers. med 7,5 kg.
Fredag morgon hade vi två lyftare
Josephine Kvist och Elina Rönnqvist, båda
tävlande i klass -72 kg.
Först ut var Josephine med en ingång på
165 kg. 3 vitta lampor och höjning till 172,5
kg. Elinas första böj på 175 kg. gav också
den 3 vita. Josephines andra böj på 172,5
kg. blev godkänd 3-0. Och följaktligen
blev Elinas andra böj 185 kg. också den
godkänd med 3 vita lampor. Josephines
tredje försök sattes till 177,5 kg. och även
här godkänt 3-0. Så även Elinas tredje böj
på 192,5 kg. gav tre vita.
Kanonlyftning av båda lyftarna! Josephine
persade med 5 kg. och Elina lika så.
I bänkpress, efter snabb uppvärmning
gick Josephine in på 87,5 kg. 3-0 vitt.
Elinas 95 kg. var även den godkänd 3-0.
Höjningar till 87,5 kg. för Josephine och
Elina 105 kg. var båda godkända. I tredje
försöket begärdes 90 kg. för Josephine och
även här godkänt. Elinas sista bänk på 110
kg. blev för tung. Tyvärr Elinas enda miss.
Josephine persade med 2,5 kg. och Elina
tangerade sin bänkrekord.
I marklyft blev Elinas ingång på 155 kg.
belönad med 3-0 vitt. Josephines första
på 180 kg. blev också det godkänt 3-0. I
andra försöken fick båda lyftarna godkänt
på 162,5 kg. för Elina respektive 190 kg.
för Josephine. I tredje blev Elinas 172,5 kg.
godkänt medan Josephines 202,5 kg. för
brons blev för tungt. Elina persade med 2,5
kg i marklyftet och Josephine tangerade
sitt pers. Totalt blev det en bronsmedalj,
delgrensbrons i alla grenar och pers.
med 20 kg. sammanlagt för Elina, totalt
470 kg. sammanlagt och en fjärde plats
för Josephine, del grens silver i marklyft
och pers. med 10 kg sammanlagt, totalt
457,5 kg. Stort grattis tjejer! Åtta av nio
godkända lyft är mycket bra!
På fredags eftermiddagen var det
Bernhard Skoglunds tur att tävla. Tyvärr
fick han inte med sig någon knäböj…
Bänkpress ingången på 210 kg. fick han
ingen start signal. Försök två blev inte
heller det godkänt. I tredje försöket blev
det tack och lov godkänt. Phu… I marklyft
blev serien 260-275 för att sedan bomma
på 282,5 kg.
Lördag förmiddag.
Dags för Josefin Bark. Ingången sattes till
190 kg. och godkänt. Även andra försöket
på 202,5 kg. blev god känt 3-0. Till tredje
begärdes 207,5 kg. men här blev det
en balansmiss och lyftet bommades. I
bänkpress spökade det till sig med två
inledande missar på 117,5 kg. och med
rejält nervdaller fixades vikten i tredje
försöket. Phu igen… I marklyft däremot fick
Jossan serien 175-182,5-192,5! Delgrensbrons i knäböj, silver i marklyft och totalt
en fjärdeplats med 512,5 kg. Pers. med 35
kg. sammanlagt är KANON på ett VM!
Lördag eftermiddag.
Avslutade för svenskarna gjorde Viktor
Renberg.
I knäböj och bänkpress blev det idel
godkända lyft med 322,5 kg. i knäböj
respektive 187,5 kg. i bänkpress! Knäböjen
var pers. med 17,5 kg. och bänken med 10
kg. Ingången i marklyft sattes till 300 och
drogs tämligen enkelt. 317,5 kg. I andra
gick inte och inte heller i tredje ville vikten
medverka. Viktor var lite besviken över det
men gladde sig över böjen och bänken
och även över perset totalt med 12,5 kg. En
sjätteplats blev det i sammandraget.
Avslutningsvis vill jag säga att det är
synd att inte alla får uppleva detta landslag av individualister men med så god
kamratskap! Roligare och samtidigt så
jobbigt kan man nog inte ha!
TACK till alla. Ingen nämnd, ingen glömd.
Jouni Holmgren
RESULTAT
Förbundsadresser
... och på hemsidan!
Glöm inte att kika in på hemsidan
och facebook för att få de senaste
uppdateringarna.
Inom kort kommer man kunna få
nyhetsbrev från SSF, anmälan kommer
finnas på förstasidan på hemsidan.
Glöm inte att ni som förening också
kan lämna motioner till RF, gå in på
www.rf.se och läs mer.
RÄTTELSE
Artikeln i Nr 4/2011 om Södertälje
AK:s 70:års lyft var skriven av Sammy
Gutestrand, inte Niklas Turunen!
VAD VILL DU LÄSA
OM I TIDNINGEN?
Hör av dig till kansliet
med förslag!
[email protected]
Svenska Styrkelyftförbundet
MunktellArenan, 633 42 ESKILSTUNA
Telefon 016-120121 Telefax 016-13 42 55
E-post: [email protected]
Bokningsansvarig och kansli: Johanna Sejnered
E-post: [email protected]
STYRELSEN
Ordförande: Kenneth Mattsson
E-post: [email protected]
Sekreterare: Patrik Björk
E-post: [email protected]
Kassör: Thomas Högberg
E-post: [email protected]
Vice ordförande: Johnny Wiklund
E-post: [email protected]
Vice sekreterare: Karolina Arvidson
E-post: [email protected]
Ledamot: Maria Johansson
E-post: [email protected]
UTBILDNINGSKOMMITTÉ
Ordförande: Patrik Thur,
E-post: [email protected]
EXEKUTIVE DOMARKOMMITTÉ
Ordförande: Johnny Wiklund
Erik Sandbergsg. 19, 171 34 SOLNA.
E-post: [email protected]
Ledamöter:
Bengt Winbladh
Lars-Göran Emanuelsson
Patrik Björk
DOMARANSVARIG ADMINISTRATION
Göran Gunnarsson
E-post: [email protected]
Loftgatan 4, 332 35 Gislaved
LYFTIDROTTENS UNGDOMSFOND
Rolf Ullman
E-post: [email protected]
Blåklintstigen 14, 554 56 JÖNKÖPING
Tel 036-17 67 40. Fax 036-17 67 40
VALBEREDNING
Ledamot: Patrik Thur
E-post: [email protected]
Ordförande: Ola Arvidsson och Per Nilsson
TÄVLINGSKOMMITTÉ
Ordförande: Tommy Horvath
Ledamöter:
Olof Wiklund
Christer Högström
Johan Swahn
LANDSLAGSKOMMITTÉ
Sportchef: Robert Ericsson
Förbundskapten Styrkelyft :
Joakim Lakso
E-post: [email protected]
Förbundskapten Bänkpress:
Michael Gradin
E-post: [email protected]
Förbundskapten Ungdom/Junior:
Jouni Holmgren
E-post: [email protected]
För mer information om förbundet, ranking, rekord, serietabeller, tävlingar, m.m.
www.styrkelyft.se
nr 6:2011
I nästa nummer av Svensk Styrkelyft kommer bl.a.
SL/VM Rapport från lägren på Bosön
Intervjuer
SVENSK STYRKELYFT nr 5: 2011
19
Posttidning B Sverige Porto Betalt
Returadress: Svenska Styrkelyftförbundet,
MunktellArenan, 633 42 Eskilstuna
Download