Tema 10 Strandad på en öde ö Årskurs 5

advertisement
Tema 10 Strandad på…- Årskurs 5
Strandad på en öde ö
I vår tid är det inga problem att kommunicera med varandra över stora avstånd.
Men hur gör man när det inte fanns/finns telefoner eller andra tekniska finesser
som man kan använda.
Brummaren eller vinaren som den också
kallas har hittats i gravar från stenåldern.
Genom att svinga runt brummaren i luften
kan man göra sig hörd mycket långt. När
man snurrar med högre hastighet stiger
tonhöjden. Brummaren kan ha använts till
att kalla på djuren, varna, meddela sig till
andra människor eller bara leka med. Man
vet inte riktigt vad den har använts till, men
den förekommer i hela värden.
Kuriosa:
Brumman ansågs kunna skrämma bort
ondska och används vid ritualer bl. a. vid
begravningar i Afrika.
Syfte
Syftet med arbetet är:
- Att eleverna ska känna till uppfinningar som människan använt för att
kommunicera över stora avstånd.
- Att eleverna ska ha konstruerat och prövat några metoder för
avståndskommunikation.
Detta material är framtaget av Hallsta skola i samarbete med Pythagoras Industrimuseum och År efter år med Snilleblixtarna
Tema 10 Strandad på…- Årskurs 5
Så här gör vi
Vi har valt att koncentrera det mesta av Snilleblixtarbetet till två hela veckor under
hösten.
Höstterminen – Snilleblixtvecka 1
1. Hur kommunicerar vi utan moderna hjälpmedel?
Tänk er - Under en klassresa till havs dras ert fartyg in i en förfärlig tornado. Ni
hamnar på toppen av en bergig skogklädd ö. Mobilerna saknar täckning. Öarna
runt omkring verkar obebodda. Några av er är skadade, mest skrubbsår. Men en av
er har skadat sina ben och kan inte gå.
Ni har bara de kläder ni har på er, en kniv och en yxa. Hur ska ni få båtarna som
syns långt borta vi horisonten att komma och hjälpa er? En helikopter kretsade runt
ön men försvinner utan att ha visat tecken på att den har upptäckt er. Vad gör ni?
Hur ska ni få kontakt med omvärlden?
Resonera! Ni ska komma på en hållbar idé som faktiskt fungerar i verkligheten.
2. Skriv en plan
Samarbete - se till att alla i gruppen är delaktiga. Om någon inte är det – vad gör ni
för att alla ska bli det? Hur lyssnar ni på varandra? Hur framför ni era egna tankar
och åsikter?
Kreativitet - Vilka idéer kommer upp? Hur tar ni hand om idéerna?
Tekniska lösningar - Skulle det fungera i verkligheten? Varför? Varför inte?
3. Fortsättning följer
Om era försök att kalla på hjälp lyckas får ni veta under Tema 11 - Över vida
vatten. Då fortsätter äventyret och ni stöter på nya problem.
Äventyret ska redovisas som helhet genom att ni skriver en dramatisk berättelse om
allt som hänt under ert äventyr.
Detta material är framtaget av Hallsta skola i samarbete med Pythagoras Industrimuseum och År efter år med Snilleblixtarna
Tema 10 Strandad på…- Årskurs 5
Första delen ska handla om tornadon, platsen ni hamnat på och hur ni försöker
kalla på hjälp.
Till sist ska Tema 10 – Strandad på en öde ö och Tema 11 – Över vida vatten
presenteras i form av ett bildspel.
Snilleblixtvecka 2
Eleverna gör en tidslinje för hur människor kunnat få fram budskap till varandra
över stora avstånd. Se Tidslinjer nedan.
Vårterminen
Under vårterminen förbereder eleverna en lekstation där besökarna får testa olika
typer kommunikation t.ex. brummor, burktelefon eller optisk telegraf.
De förbereder också för visning av sina bildspel och för utställning med
kommunikations-tema.
Tidslinjer
Kommunikation på avstånd
Eleverna gör en tidslinje för hur människor kunnat få fram budskap till varandra
över stora avstånd - brumma, vårdkasar, kurirer, brev med post, optisk telegraf,
telegraf, telefon, radio, TV, internet.
Exempel på länkar till andra ämnen:
Samhällskunskap - Från kroppsspråk till elektronisk kommunikation – hur har
det påverkat samhället?
Svenska - Att skriva ett dramatiskt reportage.
IT-användning - Att leta information på nätet.
Detta material är framtaget av Hallsta skola i samarbete med Pythagoras Industrimuseum och År efter år med Snilleblixtarna
Download