Vad är U-kort - Snilleblixtarna

advertisement
Vad är U-kort?
Vad är U-kort
”U” står för uppfinning eller utvecklingssteg. Ett U-kort är ett plastlaminerat
kort i A5-storlek (ett vikt liggande A4).
Föremål av metall
I Främre orienten har kopparföremål tillverkats ända sedan 9
500 f. Kr. Inte långt därefter framställde man även föremål i
brons.
Från Orienten spred sig kunskapen om
bronsgjutningen. C:a 1700 f. Kr nådde bronsåldern
oss i Norden.
Bronsåldern var en tid då en ny elit av mycket
skickliga hantverkare och specialister växte fram
samtidigt som skillnaden mellan de som hade makt
och ägodelar och de som inget ägde blev allt större.
Detta åtföljdes av nya religioner som understödde
dessa nya levnadssätt.
De tidigaste föremålen av järn framställdes troligen i Egypten
4000 år f.Kr.
Omkring år 1400 f. Kr började hettiterna i Mindre
Asien att producera järn i större skala.
Utan metalltillverkning skulle vår värld se mycket
annorlunda ut.
Kuriosa
På 400-talet efter Kristus trodde filosoferna i Grekland att alla
metaller lagras i jorden men utstrålats av de himmelska
gudarna. Solguden råder över guldet, Månen över silvret,
Saturnus över blyet och Mars över järnet. Se "Alchemia" av
Proklos, grekisk
e.Kr.
På framsidan av kortet finns en bild av en uppfinning
ellerfilosof,
steg410-485
i människans
utveckling som möjliggjorts av olika uppfinningar (t.ex. järnbruk).
Detta material är framtaget av Hallsta skola i samarbete med Pythagoras Industrimuseum och År efter år med Snilleblixtarna
Vad är U-kort?
På baksidan av kortet skriver vi:
- namn på uppfinningen/utvecklingssteget
- tid (tidsålder) för uppfinningen
- namn på uppfinnaren/uppfinnarna och nationalitet om uppgifterna finns, annars
region där uppfinningen gjordes.
U-korten är inte tänkta som en snabbkurs i hur olika uppfinningar tekniskt
fungerar utan är mer en korfattad presentation över uppfinningen. Den tekniska
funktionen får eleverna ta reda på tillsammans med läraren, liksom uppfinningens
användningsområden.
Kuriosa
Roliga kuriosa, som kan roa och öka intresset, kan också finnas med om man hittar
sådant material.
Läs mer i dokument Användning av U-kort
Detta material är framtaget av Hallsta skola i samarbete med Pythagoras Industrimuseum och År efter år med Snilleblixtarna
Download