Uppfinningar tabell finn upp

advertisement
(Ungefärligt) Uppfinårtal
ning
Drivkrafter
bakom
uppfinningen
Vilka villkor
måste vara
uppfyllda för
att
möjliggöra
uppfinningen
Konsekvenser för
individ,
samhälle och
miljö.
1300 f kr
1000 f kr
700 f kr
200 f kr
1285
1405
1564
Tidigt 1700 tal
1859
1876
1900
1921
1944
1946
1962
1965
1991
1998
2001
På vilket sätt blev livet enklare?
Vilket problem eller svårighet löstes med hjälp av denna
uppfinning?
Hur hade livet sett ut om föremålet/systemet inte
fanns/uppfunnits?
Vilka upptäckter eller andra uppfinningar måste människan
ha gjort för att möjliggöra uppfinningen?
Download