Mälarhöjdensskola Teknik år 7 ht

advertisement
Mälarhöjdensskola Teknik år 7 ht-14 7TK5
Skrivuppgift om teknikens historia
”Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens
utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem
och uppfylla mänskliga behov.” (citat från Lpo´11)
Centralt innehåll årskurs 7-9 från kursplanen:

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga
upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga
om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
Välj en uppfinning/upptäckt som vi människor har gjort och skriv en text där du redogör för
följande:












Hur kom uppfinningen till, vilket var behovet?
Under vilken tidsperiod kom den till?
Hur såg samhället ut under denna period?
Hur används den?
Hur fungerar den?
Hur går tillverkningen till? Har det förändrats under tiden?
Har tekniken utvecklats under tiden?
Hur har den påverkat livet och samhället?
Finns det något negativt?
Är det någon skillnad på manligt och kvinnligt med denna uppfinning?
Har designen ändrats och i så fall hur och varför?
Finns det något att säga om: ekonomiska, miljömässiga och etiska perspektiv?
Sammanfatta dessa punkter i en sammanhängande text där du redogör för uppfinningen och
försöker dra slutsatser hur uppfinningen har påverkat vårt samhälle och dess utveckling.
Texten bör vara ca. 1-2 sidor lång, med någon bild på uppfinningen. Textstorlek 12.
Ange vilka källor du har använt, skriv hela internetadresser .
Texten mejlas till mig: [email protected]
Och till urkund: [email protected]
Inlämning senast: v.38 fredag 19 september
Ni kommer att få arbeta med uppgiften vid tre lektionstillfällen. Ta gärna med egen dator om du har
tillgång till det. Jag har bokat en datorvagn till dessa lektioner.
Lycka till ! / Niklas
Download